Najväčšie mýty o pálených tehlách

Tehla je jedným z najpoužívanejších stavebných materiálov na celom svete. Aj keď majú pálené tehly veľa výhod, často sú s nimi spájané niektoré mýty. V nasledujúcom článku ich odhalíme a vysvetlíme si, prečo ide naozaj iba o mýty.

Stavba nového domu alebo rekonštrukcia si vyžaduje veľa úsilia a, samozrejme, aj množstvo financií. Po všetkej tvrdej práci, ktorú ste vynaložili na stavbu vysnívaného domu, poslednou vecou, ktorú chcete, je, aby sa počas niekoľkých rokov dostal do havarijného stavu. Uistite sa, že ste si zvolili stavebný materiál, ktorý je pevný a vydrží skúšku časom.

Výber materiálov si vyžaduje zohľadnenie estetického vzhľadu, počiatočných aj priebežných nákladov, posúdenie životného cyklu (napríklad dostupnosť a vplyv materiálu na životné prostredie) a možnosť opätovného použitia, recyklácie alebo likvidácie materiálu po skončení jeho životnosti.

Pri výbere stavebného materiálu sa nezabudnite poradiť s odborníkom a overte si aj pravdivosť mýtov, ktoré o nich kolujú.

1. Výstavba tehlového domu je pomalá

Dĺžka výstavby domu býva zvyčajne neistá. Pri stavbe je potrebné brať do úvahy veľa faktorov, ktoré vplývajú na napredovanie stavebných prác. Ich postup závisí nielen od rýchlosti realizácie spoločnosti, ale aj od počtu firiem, ktoré musia na stavbe pracovať, od procesu schvaľovania povolení, či od toho, ako je organizovaný program činností, ktoré treba vykonať. Zvolená stavebná technika má významný vplyv na čas výstavby. V našom regióne sa tradične uprednostňujú mokré stavebné technológie, t. j. techniky vyžadujúce použitie vody a lepiacich alebo tesniacich materiálov. Hoci aj u nás sa stavia čoraz viac drevodomov či montovaných domov, aj naďalej ostávajú v obľube pálené tehly.

Vývoj tehál smeruje nielen k zlepšeniu stavebno-fyzikálnych parametrov, ale aj k zjednodušeniu, sprehľadneniu a urýchleniu technológie murovania. V súčasnosti sú na stavbách používané veľkoformátové brúsené tehly, ktoré majú dokonalo presné ložné plochy. Technológie murovania brúsených tehál na tenkovrstvovú maltu alebo montážnu penu dokážu urýchliť proces murovania až o 50 % v porovnaní s murovaním na klasickú maltu. Špeciálna murovacia pena a zakladacia malta dokonca umožňujú murovať až do teploty -5 °C.

Okrem úspory času priniesli moderné murovacie technológie aj výrazné úspory materiálu a tiež zníženie stavebnej vlhkosti v murive a zníženie rizika chýb pri murovaní. Skúsená firma tak dokáže hrubú stavbu murovaného domu postaviť za krátky čas.

Kto tvrdí, že stavba z tehál je pomalá?

2. Keramické tehly sú krehké – často sa lámu a praskajú

Obvodové murivo, nosné priečky a stropy tvoria základné prvky stavebnej konštrukcie, ktorá musí spĺňať predovšetkým kritériá bezpečnosti, odolnosti a úspory. Medzi najdôležitejšie vlastnosti stavebnej konštrukcie patrí pevnosť a nosnosť stavebného materiálu. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú statiku, bezpečnosť i životnosť celej stavby.

Aj keď je keramické murivo považované za krehké, ani zďaleka to neovplyvňuje odolnosť či pevnosť v tlaku. Pálené tehly je možné využiť ako pri stavbe nového domu, tak pri rekonštrukcii stavby. Tenkostenné dierované tehly sú často považované za krehké, pretože sa od nich často očakáva niečo, na čo nie sú určené. Dierované tehly sú určené na zabudovanie v určitej polohe – s dutinami v zvislom smere. Takto zabudované tehly majú vysokú pevnosť v tlaku. Hrúbka a usporiadanie obvodových a vnútorných rebier pálených tehál sú zárukou bezpečného prenesenia zvislého zaťaženia, a teda aj bezkonkurenčných statických parametrov. K poškodeniu tehál dochádza predovšetkým pri nesprávnej manipulácii alebo doprave, alebo v prípade, že sú pri zabudovaní použité nesprávne nástroje.

3. Rezanie tehlového muriva je náročné

Výhodou keramického muriva, napríklad v porovnaní s drevom, je univerzálnosť a flexibilita tehál, ktoré je možné prispôsobiť rôznym situáciám a potrebám. Stavebný skelet pre skladané drevodomy sa vyrába v moderných výrobných halách. Proces je riadený počítačmi, ktoré pripravujú steny, stropy a ostatné komponenty domu. Aj keď príde drevený skelet na stavenisko už presne vymeraný, nedáva možnosť realizátorom na úpravy na mieste. Z tohto hľadiska majú pálené tehly výhodu, pretože je možná ich úprava priamo na stavbe.

Rezanie tehál dnes nie je žiadny problém. Stačí vedieť, ako na to a aké nástroje použiť. Tehly je možné rezať na potrebný rozmer vo všetkých smeroch. Na rezanie však treba používať vhodné náradie. Na menších stavbách sú to ručné elektrické píly a na väčších okružné stolové píly. Sekanie akýmkoľvek spôsobom je neprípustné.

Práve pri sekaní dochádza najčastejšie k poškodeniam, ktoré môžu trvalo znehodnotiť odolnú štruktúru. Aby sa predišlo plytvaniu časom, výrobcovia tehál ponúkajú širokú škálu doplnkových tehál, ktoré uľahčia prácu. Použitie systémových doplnkov optimalizuje použitie stavebného materiálu a minimalizuje chyby pri realizácii, prináša tiež výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností detailov, akými sú rohy, parapety a ostenia okien.

Stačí len vedieť ako na to a potom to ide skoro SAMO.

4. Drážkovanie a vŕtanie tehál je zložité

Vytváranie inštalačných drážok v tehlovej stene alebo vŕtanie do tehly sa môže zdať ako náročná úloha. Mnohí ľudia si myslia, že drážkovanie do tehly je náročnejšie ako do pórobetónových tvárnic. Dnes to už však nie je žiadny problém, postačí správne náradie. Drážkovacou frézou alebo pílou možno vytvoriť drážku v požadovanej hĺbke a šírke rýchlo a jednoducho.  Pri vytváraní drážok v murive je však potrebné dbať na zachovanie dostatočnej stability steny – drážky nesmú príliš oslabiť hrúbku steny. Rovnako nesmú prechádzať cez preklady alebo iné časti konštrukcie zabudované do steny.

Výhodou pri drážkovaní tehly je aj to, že pri odstraňovaní prebytočného materiálu po vytvorení drážky, stačí tehlu jednoducho vylúpnuť, pórobetón treba prácne z drážky vydlabať. Na vytvorenie otvorov pre vypínače a zásuvky sa používa vŕtačka s jadrovým vrtákom. Vyvŕtanie jedného otvoru trvá 5-10 sekúnd.

Na vŕtanie do dierovaných tehál je potrebné použiť vhodné vrtáky s ostrým tvrdokovovým hrotom a špeciálnym uchytením, tlmiacim silu príklepu. Správne vyvŕtaný otvor je prvým predpokladom spoľahlivého kotvenia.

Ak máte správne náradie, zistíte, že aj toto je len mýtus.

5. Pálené tehly sú ťažké a práca s nimi je namáhavá

O tehlách sa hovorí, že sú ťažké, a preto je manipulácia s nimi náročná. Veľkoformátové perforované keramické tehly sú ľahké. Vzduchové dutiny vo vnútri tehál predstavujú viac ako 50% ich objemu, vďaka čomu majú nízku objemovú hmotnosť, a manipulácia s nimi je jednoduchá. Manipuláciu okrem toho uľahčujú  aj uchopovacie otvory.

Ďalšou nespornou výhodou páleného keramického črepu je aj skutočnosť, že sa tehla z výrobnej haly dodáva už v dokonale suchom stave. Murovacie prvky vyrábané mokrou metódou, ako napríklad pórobetón, môžu mať expedičnú hmotnosť až o 10 kilogramov vyššiu ako v suchom stave. Za spomenutie stojí aj to, že v porovnaní s tehlou pórobetón podstatne dlhšie schne.

Pozrite si, ako búra mýty náš Samo

6. Tehlové domy je nevyhnutné zatepliť

Zatepľovanie domov je na Slovensku už dlhoročným trendom. Svoje opodstatnenie ale nachádza predovšetkým pri starších nehnuteľnostiach, ktoré nie sú energeticky efektívne. Rovnako ako všetky ostatné stavebné materiály, aj tehla prešla v posledných rokoch intenzívnym vývojom. Ten bol predovšetkým zameraný na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodovej steny pod tlakom neustále sa sprísňujúcich požiadaviek na úspory energie na vykurovanie.

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti domov

Od januára 2021 musia novostavby spĺňať požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií podľa normy STN 73 0540-2. Tá pre obvodové steny vyžaduje tepelný odpor (R) minimálne 4,4 a súčiniteľ prechodu tepla (U) maximálne 0,20. Keramické tehly napomáhajú k dosiahnutiu ideálnych tepelnoizolačných vlastností vďaka poréznej štruktúre. V porovnaní s inými stavebnými materiálmi absorbujú a akumulujú teplo oveľa lepšie, a potom ho počas dňa pomaly uvoľňujú. Na trhu dnes nájdete pálené tehly s množstvom vzduchových dutín oddelených tenkými keramickými rebrami alebo keramické tehly s integrovanou minerálnou vlnou. Takéto tehly hravo splnia normu aj bez potreby dodatočného zateplenia. Okrem dosiahnutého tepelného komfortu sa vyhnete aj vlhkosti a plesniam v dome.

Aplikácia nevhodného tepelnoizolačného materiálu alebo jeho nesprávnej hrúbky môže dokonca spôsobiť na novostavbe nemalé problémy. Realizácia jednovrstvových obvodových stien bez zateplenia je jednoduchá, rýchla a menej náchylná na skryté realizačné chyby. K tomu treba dodať, že jednovrstvová obvodová stena má dlhšiu životnosť ako tepelnoizolačné systémy. Tepelnoizolačná vrstva býva náchylná na mechanické poškodenie a preto aj náročnejšia na údržbu. Po skončení životnosti zatepľovacieho systému alebo pri jeho poškodení je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na jeho obnovu. Jednovrstvové konštrukcie ocenia najmä tí, ktorí sa rozhodli stavať svojpomocne.

Výhody jednovrstvovej tehlovej konštrukcie:

  • požadované tepelnoizolačné parametre sú dosiahnuté v jednej vrstve muriva bez zateplenia,
  • rýchlejšia výstavba,
  • minimalizácia rizika technologických chýb spojených so zatepľovaním domu,
  • menšie množstvo materiálu na stavbe,
  • menej vytvoreného odpadu,
  • trvanlivejšia konštrukcia domu bez údržby
Tehly plnené minerálnou vlnou netreba dodatočne zatepliť.

7. Tehly sú náchylné na plesne

Tento mýtus vznikol pravdepodobne kvôli tmavým fľakom, ktoré sa občas môžu na tehlách vyskytnúť. V skutočnosti ale nejde o nič závažné. Tmavé plochy na tehlách sa nazývajú redukčné fľaky. Vznikajú pri redukčnom výpale, kedy je priestor medzi vypaľovanými tehlami nedostačujúci. V úzkom priestore dochádza k slabšiemu odťahovaniu spalín, čo môže spôsobiť zmenu farby tehliarskeho črepu. Vzniknuté fľaky ale vôbec neovplyvňujú štruktúru alebo pevnosť tehál, ide iba o „chybičku krásy“.

Tehly prirodzene nepodporujú rast plesní, pretože povrch keramického muriva nezabezpečí živiny pre ich rozmach. Je to tým, že tehla je iba mierne pórovitá a prirodzene nezachytáva veľa vlhkosti. Práve vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti nemá pleseň vhodné podmienky na rast.

Omietnuté suché tehlové murivo v dostatočne vykurovanom a vetranom prostredí nepodporuje rast plesní.  Aj napriek tomu, že sú tehly prirodzene odolné voči plesniam, treba poznamenať, že za vhodných podmienok sa na nich výnimočne môžu predsa len objaviť. Vysoký obsah vodnej pary, nízka teplota vzduchu a najmä povrchu steny v kombinácii s nedostatočným vetraním môže viesť k vzniku plesní. Najlepším spôsobom, ako predísť tvorbe plesní, je použitie kvalitných stavebných materiálov s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a hlavne kvalitné riešenie detailov a správny návrh obálky domu.

8. Keramické tvárnice sa ťažko omietajú

Ak ste sa už aj vy stretli s názorom, že omietanie tehlového muriva je náročné, nastal čas na vyvedenie z omylu. Tento mýtus sa totiž vôbec nezakladá na pravde. Omietky a tehly sú minerálne stavebné materiály, ktoré sa navzájom dokonale dopĺňajú. Pálené tehly sú dokonca najlepším podkladovým murivom pod omietku. Tehly sú jedným z najdlhšie používaných murovacích materiálov, čo znamená, že boli omietané už po celá stáročia. Moderné tehly majú dokonca na povrchu omietacie drážky, ktoré ešte viac zdokonaľujú priľnavosť povrchu. Ani výrobcovia omietok nezaháľajú v inováciách. Moderné omietky majú neustále vyššiu kvalitu a práca s nimi je čoraz jednoduchšia.

9. Stavba s doplnkovými tehlami je predražená

Náklady na zhotovenie hrubej stavby z tehál predstavujú približne 7 % z celkovej ceny nehnuteľnosti. Na zhotovenie detailov v obvodovom murive sa odporúča použitie špeciálnych doplnkových tehál, ako sú rohové a koncové tehly. Prvotné kalkulácie stavby s použitím doplnkových tehál sú o niečo vyššie ako bez ich použitia. Je ale úspora pár stoviek eur skutočnou úsporou? Viete aké benefity vám pravé použitie doplnkových tehál prinesie?

doplnkove tehly

Úspora práce a materiálu

Rozdiel v cene materiálu na obvodové steny bez a s doplnkovými tehlami je cca 5%. Zhotovenie detailov pomocou doplnkových tehál je rýchle a pohodlné. Síce je možné tehly jednoducho upraviť aj priamo na stavbe, zhotovenie detailov bez doplnkových tehál ale napredovanie výstavby spomalí. Keď navyše zohľadníme aj náklady na vytvorenie potrebných dorezov, namiesto doplnkových tehál priamo na stavbe vrátane odpadu, ktorý je približne 15%, cenový rozdiel sa nám zníži na cca 3%. Za tento „príplatok“ môžeme mať rýchle, pohodlné a bezodpadové zhotovenie detailov a to všetko vďaka doplnkovým tehlám.

Dlhodobá úspora energií

Aj keď práca s tehlami umožňuje ich jednoduchú úpravu priamo na stavbe, je dôležité spomenúť, že takto upravené tehly nebudú mať rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti, ako špeciálne tvarované doplnkové prvky. Predovšetkým parapety a ostenia predstavujú riziko vzniku tepelných mostov. S použitím doplnkových tehál eliminujete tepelné mosty. O čosi vyššia počiatočná investícia v podobe systémového riešenia doplnkov znamená elimináciu niektorých výrazných tepelných mostov, a tým aj trvalú úsporu nákladov na vykurovanie.

Mýty alebo fakty?

Veríme, že sme vám ponúkli dostatočné množstvo argumentov, ktoré vás presvedčili, že pálené tehly sú jednoznačne najlepším materiálom na stavbu domu. Tehly sa využívajú ako stavebný materiál už celé tisícročia. Za toto dlhé obdobie si zachovali svoju tvár až do súčasnosti. Aj dnes sa pálené tehly vyrábajú z tradičných prírodných materiálov a tradičným spôsobom výroby. To ale neznamená, že tehly sú také, aké bývali kedysi dávno. Vďaka technologickému pokroku a neustálym inováciám sa zvýšila ich kvalita a spĺňajú požiadavky 21. storočia.  Presvedčte sa o ich kvalite sami. Stavte pri stavbe domu na kvalitu tohto prírodného stavebného materiálu, nebudete ľutovať.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
20. mája 2022