Trvalá udržateľnosť

Znižovanie emisií a trvalá udržateľnosť budov patria medzi priority Európskej únie, Slovensko musí do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ľudstvo prešlo za posledných 100 rokov míľovými krokmi vpred aj v dôraze na kvalitu bývania. Využívame účinné stavebné materiály, obnoviteľné zdroje energie a čoraz viac berieme ohľad aj na trvalú udržateľnosť vo výstavbe.

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac