Koľko trvá stavba murovaného domu?

stavba domu svojpomocne

Ak stavbou poveríte skúsenú realizačnú firmu, priemerný čas výstavby bežného rodinného domu je jeden rok. Ak sa do stavby pustíte svojpomocne, prípadne s pomocou partií majstrov, hotovo budete mať najskôr za rok a pol až tri roky. Stavba domu a rýchlosť postupu závisí od viacerých okolností.

Svojpomocne vs. stavba domu na kľúč

Na začiatku to chce dobrý plán. Ak máte zabezpečené financovanie a vybraný pozemok, dobre sa oboznámte s jednotlivými etapami výstavby. Pochopenie jednotlivých procesov vám umožní vytvoriť reálne kontúry časového plánu.

Priebeh, a tým pádom aj časová náročnosť každej stavby sú individuálne. Časovanie výstavby závisí od typu domu, použitých materiálov a procesov. Rýchlosť postupu prác môžu zásadne znížiť aj poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú najmä mokré stavebné práce.

Dnes síce existujú technológie a stavebné materiály, ktoré urýchľujú priebeh stavebných prác a vďaka ktorým môžete bývať vo svojom dome aj skôr. Často však narazíte na najkritickejší bod celej výstavby – ľudský faktor. V súčasnosti, keď je silný dopyt po kvalitných službách remeselníkov, je problematická najmä koordinácia prác remeselníkov. Skúsené stavebné firmy by mali mať túto časť ošetrenú, pri stavbe domu svojpomocnej však môže dochádzať k neplánovaným omeškaniam.

Základom je preto dobre zorganizovaný harmonogram prác. Pri jeho zostavovaní však buďte realisti. Počítajte aj s nútenými prestávkami, ktoré vznikajú nielen vplyvom počasia, ale aj v dôsledku zlyhania ľudského faktoru, omeškania dodávky materiálov, nutnosti dodržania technologických postupov a prestávok (napríklad pri vyzretí betónu) a pod..

Postup pri stavbe domu – projektová príprava

Skôr, ako začnete stavať, potrebujete projekt domu a stavebné povolenie. Fáza projekcie a získavania povolení môže trvať 1 až 4 mesiace.

Ak sa rozhodnete postaviť dom podľa vlastných predstáv, berte do úvahy, že okrem práce architekta, musia byť v projekte zahrnuté aj riešenia ďalších profesií (statika, návrh vykurovania, elektroinštalácie a podobne), ktoré sa realizujú až po sfinalizovaní architektonického návrhu.

Stavebné povolenie

S pripraveným projektom môžete požiadať o vydanie stavebného povolenia. Žiadosť spolu s ďalšími prílohami sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu). Po predložení žiadosti má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Murovaný dom na kľúč

Druhou možnosťou je siahnuť po katalógovom projekte, ktorý je dostupný okamžite a za relatívne nízku cenu a objednávate si už spomínaný produkt – dom na kľúč. Nevýhodou však je problematickosť zapracovania akýchkoľvek individuálnych požiadaviek, či prispôsobení, ktoré by ste pri svojpomocnej stavbe ľahko zrealizovali.

Murovany dom na kluc
Katalógový murovaný dom na kľúč

Stavba murovaného domu v etapách

Po obdržaní všetkých povolení sa môže začať samotná výstavba, ktorú možno rozdeliť na tri etapy:

  • Zakladanie stavby
  • Hrubá stavba
  • Dokončovacie práce

Sezóna pri etape zakladania stavby a pri hrubej stavbe trvá zväčša od jari až do jesene (po mrazoch až do mrazov).

Zakladanie stavby

Zakladanie stavby pozostáva z dvoch častí:

  • zemných výkopových prác. Zemné práce si bez obáv môžete realizovať aj svojpomocne.
  • budovania základov domu. Budovanie základov, a to najmä realizácia základov pomocou základovej dosky a jej izolácia sa už odporúča zveriť do rúk odborníkov.

Keď je hotová základová doska, možno urobiť prípojky inžinierskych sietí z ulice k stavbe.

Hrubá stavba

Hrubá stavba domu sa realizuje na hotovú a zaizolovanú základovú dosku. V rámci hrubej spodnej stavby sa vyhotovujú zvislé a vodorovné konštrukcie suterénu, zvislé a vodorovné izolácie proti vode a ich ochrany, zásypy a obsypy. Dokonalá ochrana spodnej stavby pred vodou je jedným z hlavných predpokladov dlhej a bezproblémovej životnosti domu. Jej precíznou realizáciou predídete problémom, ktorých dodatočné odstránenie zväčša ani nie je možné.

Vo fáze hrubej vrchnej stavby sa realizujú zvislé a vodorovné nosné konštrukcie na vrchnej stavbe ako aj strecha (plochá alebo šikmá). Na zhotovenie krovu a strechy treba mať postavené nosné múry, ktoré sú ukončené obvodovým vencom. Začať so strešnými prácami možno začať až po jeho dozretí.

V rámci tejto fázy sa môže začať aj s realizáciou prác v interiéri domu – murovanie priečok, osadenie zárubní, vyhotovenie hrubých inštalačných rozvodov vody, kanalizácie, plynu či elektroinštalácie. Ak je priestor, môže sa začať s úpravou vnútorných povrchov stien a stropov s osadením hrubých stolárskych a zámočníckych konštrukcií.

Murovany dom svojpomocne
Hrubá stavba murovaného domu

Hrubá stavba za týždeň?

Skúsená firma dokáže hrubú stavbu domu postaviť asi za týždeň – bez ohľadu na to, či ide o stavbu z brúsených tehál alebo montované sendvičové konštrukcie. V tomto smere je preto kľúčovým časovým parametrom najmä dostupnosť remeselníkov.

Moderné murovacie technológie pomáhajú s úsporou času a minimalizujú chyby pri práci. Preto je dnes tradičný systém murovania s nebrúsenými tehlami na obyčajnú maltu pomaly na ústupe.

Významným faktorom v prípade voľby brúsených tehál je jednoduchšie, presnejšie a podstatne rýchlejšie murovanie. V porovnaní s klasickým spôsobom murovania na obyčajnú maltu sa ušetrí 30 až 50 % času.

Okrem toho, že postaviť hrubú stavbu pomocou brúsených tehál je mimoriadne rýchle, môže si naň trúfnuť aj šikovný domáci majster. So založením prvého radu tehál mu pritom pomôžu špecialisti výrobcu stavebných materiálov.

Moderné murovanie šetrí čas

Preferencia overených ale moderných materiálov a uponáhľaná doba podnecujú technologický rast, výrobcov stavebných materiálov nevynímajúc. Pri hrubej stavbe murovaného domu  s brúsenými tehlami máte k dispozícii hneď dva skvelé postupy.

Murovanie na maltu pre tenké škáry

Murovanie možno realizovať buď tzv. kontaktným alebo celoplošným spôsobom použitím malty pre tenké škáry Obe technológie sa aplikujú pomocou nanášacích valcov určených na ten-ktorý spôsob maltovania. V oboch prípadoch sa lepiaca malta nanáša rovnomerným pohybom valca po uloženom rade tehál – buď iba na rebrá tehál, alebo v súvislej vrstve na celú ložnú plochu.

Murovania brúsených tehál na penu

Ešte úspornejšou je technológia murovania brúsených tehál na penu. V porovnaní s technológiou murovania na maltu ušetrí ďalších 20 % času. Tento spôsob murovania domu si nevyžaduje prípravu malty a teda ani miešačku. Pena sa na tehly nanáša pomocou aplikačnej pištole priamo z dózy, čo zaručuje ľahkú a pohodlnú manipuláciu.

Stavbu urýchľuje aj to, ak k murovaciemu materiálu používate doplnkové prvky, akými sú napríklad hotové preklady nad každým stavebným otvorom (okná, dvere), montovaný strop alebo doplnkové tehly pre zhotovenie rohov a ostení.

Murovanie brusenych tehal na penu
Hrubá stavba s modernými murovacími materiálmi

Stavba domu v zime?

V zimnom období, keď hrozí pokles teplôt mierne pod bod mrazu, odporúčajú odborníci murovať brúsené tehly na penu, dokonca až do teploty –5 °C. Tento suchý spôsob ušetrí v porovnaní s murovaním na tenkovrstvovú maltu až 20 % času. Spolu so zimnou zakladacou maltou tak tvorí pena kompletný systém umožňujúci murovanie i v zime.

Nie vždy musí stavba vymrznúť

Môže sa stať, že veci nepôjdu úplne podľa plánu a zima vás zastihne uprostred nedokončenej stavby rodinného domu. Nemusí to byť na škodu, práve naopak. Dom je dobré nechať vymrznúť vtedy, ak sú použité mokré procesy, napríklad murovanie tehál na klasickú maltu.

V takom prípade je dôležité, aby ste do zimy ukončili hrubú stavbu (ideálne vrátane strechy). Vymrznutie je dôležité, aby sa ukončili procesy schnutia a odparila sa voda, ktorá by mohla neskôr kondenzovať na stenách či medzi izoláciou a murivom.

Počas zimy dochádza vplyvom teplotných zmien v hrubej stavbe k prirodzeným pohybom. To pomáha stavbe lepšie „sadnúť“ do terénu. Znižuje sa tak riziko vzniku problémov v podobe praskajúcej omietky.

Ak murujete z tehál s technológiou PUR peny, nie je tzv. vymrznutie hrubej stavby potrebné.

Dokončovacie práce

Dokončovacie práce pri stavbe domu trvajú podstatne dlhšie než hrubá stavba. Avšak ani tento čas sa pri drevostavbách a murovaných domoch výrazne nelíši. Nie je výnimočné, že sa etapa dokončovacích prác pretiahne až do času, keď dom už obývate (napríklad fasáda domu). Medzi takéto práce, ktoré možno vykonávať pri uzavretí hrubej stavby a pri teplote vnútri aspoň 5 °C, patrí lepenie obkladov a dlažieb, maliarske práce, kladenie nášľapných krytín, kompletizovanie inštalácií či osadenie stolárskych a zámočníckych konštrukcií. Spolu s nimi sa pracuje aj na fasáde a v exteriéri na úprave okolia domu.

Samozrejme, ak ste si objednali stavbu domu na kľúč, bývaniu v dome bez dokončenej fasády sa vyhnete. Odovzdaniu objektu predchádzajú všetky spomenuté práce, vašou úlohou je iba sa nasťahovať.

Na záver: Zásadný faktor, ktorý ovplyvňuje rýchlosť výstavby domu, je ten ľudský. Rozdiel je, ak dom stavia skúsená firma s vyladenými procesmi, kde práce jednotlivých profesií na seba optimálne nadväzujú, alebo si dom staviate svojpomocne a boríte sa s nedochvíľnosťou niektorých majstrov. Tak či onak. Základom pre dodržiavanie harmonogramu a kvality prác je vždy dôkladná príprava. Len dobre pripravený stavebník bude na konci celého procesu spokojný s výsledkom.

Harmonogram svojpomocnej stavby murovaného domu – 15 mesiacov

Odporúčaný začiatok stavebných prácČo treba mať hotovéVhodné ročné obdobia a obmedzenia
vytýčenie stavby (marec)pripravené stavenisko, odstránený porastjar – jeseň
zemné práce, výkopy (marec, apríl)odstránená ornica, vyznačené miesta výkopovjar – jeseň, výkopy sa pri dažďoch musia odvodňovať
základy a izolácia spodnej stavby (marec, apríl)výkopy rýh, podkladová vrstva, zabezpečené prestupy základovou konštrukcioujar – jeseň, odporúčané teploty nad 5 °C (aj v noci), betónovanie pri teplotách pod +10 °C si vyžaduje použitie cementov vyšších tried, prípadne ohrievanie zložiek betónu a používanie urýchľovačov tuhnutia
hrubá stavba – obvodové múry, stropy (apríl, máj)hotové základy a izolácia spodnej stavbyjar – jeseň; v zimnom období, odporúčame murovať brúsené tehly na špeciálnu penu, ktorú možno aplikovať až do teploty -5 °C.
prípojky inžinierskych sietí z ulice k stavbe (máj, jún)obvodové steny, ryhy na prípojky, štrkové lôžkojar – jeseň
monolitické schody (jún, júl)nosné múry, stropyjar – jeseň, celoročne pri uzavretí hrubej stavby
komín (júl, august)hotový základ pod komínom, prestup stropomjar – jeseň
krov, zastrešenie (júl, august, september, október)nosné múry, obvodový, veniec, stropy, komínjar – jeseň
okná, zateplenie podkrovia (november, december)obvodové steny, uložená strešná krytinajar – jeseň
priečky (december, január)stropy, hrubé podlahy, vertikálne rozvody, okná, provizórne vykurovanieceloročne pri uzavretí hrubej stavby, teplota vnútri aspoň 5 °C, brúsené tehly možno murovať na špeciálnu penu, ktorú možno aplikovať až do teploty -5 °C.
tepelná izolácia podláh, inštalačné rozvody (december, január)hrubá stavba, priečkyceloročne
podlahové vykurovanie, potery, montované schody (január, február)nosné múry, stropyjar – jeseň, celoročne pri uzavretí hrubej stavby, teploty vnútri aspoň 5 °C
vnútorné povrchové úpravy – omietky, obklady, dlažby (február, marec)kompletné inštalačné rozvody, podklady podláh, vrátane izolačných vrstievceloročne, minimálna teplota podkladu 5 °C
montáž zariadenia, drevené a mäkké podlahy (február, marec, apríl)kompletné inštalácie, povrchové úpravyceloročne
fasáda (apríl, máj)hrubá stavba, zastrešenie, oknájar – jeseň, pozor na vysoké teploty, treba dodržiavať technologický predpis pri omietaní
Autor článku:
logo-redakcia
admin
05. októbra 2020