Drážka v tehlovej stene? Rezanie tehál? Jedna radosť.

Rezanie drazkovanie a vrtanie do tehly

Rezanie tehál, hĺbenie drážok či vŕtanie otvorov v tehlových stenách nie je dnes už žiadny problém. Stačí používať vhodné náradie.

Drážkovanie, vŕtanie do tehlovej steny alebo rezanie tehál na požadovaný rozmer sú dnes vďaka použitiu vhodného náradia rýchle, jednoduché a bezpečné. Potvrdzujú to aj slová realizátorov. „Dnes už aj u nás pôsobí nová generácia šikovných murárov, ktorí sa neustále vzdelávajú vo svojom remesle. Na pravidelných školeniach výrobcov sa oboznamujú s novinkami v oblasti stavebných materiálov a neustále zdokonaľujú svoje praktické zručnosti. Tak, aby použitie tehly na stavbe prinieslo želané benefity. Dnešní majstri sú otvorení novým nápadom a riešeniam. Veľmi dobre si uvedomujú, že si tým uľahčujú aj vlastnú prácu,“ hovorí na tému používania nových technológií a vhodných pracovných nástrojov na stavbách skúsený projektant a realizátor Ján Košút.

Keď doplnkové tehly nestačia

Výrobcovia i realizátori odporúčajú v maximálnej možnej miere používať na stavbu tehlového domu doplnkové tehly, ktoré:

  • optimalizujú použitie stavebného materiálu,
  • minimalizujú odpad na stavbe,
  • minimalizujú chyby pri realizácii,
  • prinášajú tiež výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností detailov, akými sú rohy, parapety a ostenia okien.

Použitie doplnkových tehál šetrí čas aj peniaze a najmä umožňuje stavať takmer bezodpadovo. „Použitie polovičných a rohových tehál je veľmi dôležité. U nás je ich zapracovanie do projektu štandardom. Keď je dopredu jasné, aký materiál použijem na stavbu, navrhujeme stavbu tak, že murujeme takmer bezodpadovo,“ potvrdzuje Ján Košút.

Ak však v priebehu murovania vznikne potreba použiť tehlu s iným ako výrobným rozmerom a systémové doplnky nestačia – realizátor si jednoducho pomôže dostupným náradím, ktoré patrí k bežnému vybaveniu staveniska.

Úprava rozmerov tehál – rezať, nikdy nie sekať!

Niekedy sa vytváraniu chýbajúcich doplnkov priamo na stavbe nevyhneme. Najčastejšie je potrebné upraviť dĺžku alebo výšku tehál alebo treba vyrobiť tehly atypických rozmerov, napríklad tehly na ukončenie štítovej steny alebo nepravouhlé rohy.

Pomocou vhodného náradia je možné bez problémov narezať aj pomerne úzke kusy tehál. Priečne dierované tehly je možné rezať nielen v troch hlavných smeroch, ale aj šikmo. Roh v uhle 135° možno vytvoriť jednoducho pomocou prírezov vyrobených na stavbe.

Tehly upravujeme na požadovaný rozmer len pomocou vhodného náradia. Napríklad tehly Porotherm (brúsené tehly a tiež tehly plnené minerálnou vlnou) možno bez problémov rezať suchým aj mokrým spôsobom – ručnými chvostovými alebo stolovými okružnými pílami. Pozor, tehlu nikdy nemožno upraviť sekaním!

Rezanie tehál

Rezanie tehál ručnou elektrickou pílou

Šikovným pomocníkom na rezanie tehál je ručná elektrická píla typu aligátor, ktorá by nemala chýbať na žiadnej stavbe. Píly sú vybavené dvoma protibežnými trvanlivými pílovými listami, pohybujúcimi sa v opačných smeroch. Tento pohyb zabraňuje pohybu materiálu pri rezaní. Ručná píla možno nedosahuje rýchlosť pri rezaní tehly ako stolová píla, ale patrí medzi bežné vybavenie staveniska a ľahko sa ovláda. Ušetrí veľa času, námahy a v konečnom dôsledku aj peňazí.

Rezanie ručnou eklektickou pílou:

Dĺžka rezu 30 cm

Čas rezu 20 s

Rezanie tehál veľkou stolovou okružnou pílou

Na väčších stavbách sa uplatní aj veľká stolová okružná píla s posuvom tehál a vodným chladením. Vhodná je na rezanie dierovaných tehál i tehál plnených tepelnou izoláciou. Umožňuje rezanie tehál na ľubovoľnú výšku, alebo robiť šikmé rezy v rôznych smeroch. Táto píla vyniká v rýchlosti a presnosti rezu tehlových blokov.

Vodný systém chladenia kotúča značne eliminuje prach, ktorý pri rezaní tehál vzniká. Naviac, tehlový materiál vďaka svojej štruktúre minimálne opotrebováva kotúč a rezy sú stále rovnako kvalitné, presné a rýchle. Rezanie mokrým spôsobom si žiada minimálne raz za deň (v závislosti od počtu rezov) vymeniť vodu a vyčistiť vodnú nádržku.

Ide o presnú a výkonnú stolovú pílu s ľubovoľne nastaviteľným uhlom rezu. Rezať s ňou možno nielen tehlu, ale aj iné stavebné materiály. Výsledkom je dokonalý rez vnútornými rebrami.

Ani rezanie tehál s tepelnoizolačnou výplňou na okružnej píle s vodným chladením nie je problém vďaka hydrofobizácii použitej minerálnej vlny. Napriek tomu, že minerálna vlna je hydrofobizovaná, treba dbať na to, aby prúd vody nebol namierený priamo na tepelnoizolačnú výplň, zabráni sa tak zbytočnému prevlhčeniu.

Rezanie stolovou okružnou pílou:

Dĺžka rezu 30 cm

Čas rezu 15 s


Pozor, tehlu nikdy neupravujte sekaním!


Vytváranie drážok v tehlovom murive

Inštalácie sa v stenách vedú v drážkach, ktoré dnes remeselník vytvára strojovo, pomocou elektrickej drážkovačky. Slová odborníka potvrdzujú, že mýtus o náročnejšom drážkovaní tehly v porovnaní s pórobetónom nemá v praxi žiadne opodstatnenie. „Drážky na tehlovej stavbe nie sú dnes žiadny problém, ak sa na ich zhotovenie použijú vhodné nástroje –drážkovacia píla alebo fréza. Ak priebežne pracujete aj s výkonným priemyselným vysávačom, eliminujete prach skoro až na nulu. My sa snažíme všetky prípravné práce, ako rozvody elektrického vedenia, vody, kanalizácie a pod. robiť ešte pred montážou okien. Čiže po ich namontovaní sa vnútri nenachádza žiaden prach a stavba je čistá,“ potvrdzuje Ján Košút.

Rôzne druhy drážok v murive vytvoríme najlepšie drážkovacími pílami alebo frézami, pomocou ktorých možno dosiahnuť požadovanú šírku a hĺbku drážky. Pri vytváraní drážok v murive je však potrebné dbať na zachovanie dostatočnej stability steny – drážky nesmú príliš oslabiť hrúbku steny. Nesmú tiež prechádzať cez preklady alebo iné časti konštrukcie zabudované do steny.

Rozmery drážok, ktoré možno v murive bezpečne zhotoviť bez statického posúdenia, nájdete v technických podkladoch výrobcu, pred zhotovením drážok sa však radšej poraďte s odborníkom. Odbornú konzultáciu si žiadajú najmä rekonštrukcie. V starších domoch môže byť hrúbka vnútorných nosných stien menšia, ako je dnes bežné. Preto je vhodné najmä pri hrubších potrubiach, napríklad kanalizácii, svoj zámer radšej konzultovať so statikom.

Drazkovanie tehloveho muriva
Drážkovanie tehlového muriva

Vodorovné a šikmé drážky

Vodorovné a šikmé drážky by sa v nosných stenách nemali vytvárať. Ak sa im nedá vyhnúť, ich vzdialenosť od horného alebo dolného líca stropu by nemala byť väčšia ako 1/8 výšky podlažia.

Pri svojpomocnej výstavbe je možné drážkovaciu frézu nahradiť uhlovou brúskou. Nikdy na vytvorenie drážok nepoužívame dláto a kladivo. Pri naznačovaní, kadiaľ budú viesť inštalácie v stenách sa odporúča použiť krížový laser (je to rýchlejšie ako pri použití vodováhy). Tvar drážok v tehlách najskôr pred vyklepnutím keramiky prerežeme a keramický materiál medzi zárezmi opatrne vylomíme plochým dlátom.

Pri samotnom zhotovení drážok ponúka tehla zásadnú výhodu oproti pórobetónu. Pri odstránení prebytočného materiálu z drážky pórobetón nie je možné vylúpnuť ako tehlu – treba ho prácne vydlabať.

Drážky v akustických stenách

Podstatný vplyv na výslednú schopnosť akustickej izolácie stien  stavby má napojenie zvukovoizolačných stien na priľahlé konštrukcie, ale aj ich  oslabenie rôznymi vedeniami.

V prípade stien, na ktoré sa kladú vyššie akustické požiadavky (najmä ak oddeľujú dva rôzne byty), vyberajte zo sortimentu keramických tvaroviek, ktoré majú dobré akustické vlastnosti (bývajú označené napríklad príponou AKU alebo slovom Akustik). Pri rozhodovaní o vedení inštalácií zvažujte všetky možnosti (voľbu konkrétnej steny). Dnes pravdepodobne neexistuje medzibytová stena bez rozvodov elektroinštalácií. Merania odborníkov však ukazujú, že v rozumnej miere ich možno v medzibytových stenách akceptovať bez značného vplyvu na výslednú akustickú pohodu.


Odporúčanie ohľadne elektroinštalácií v akustickej stene – čím menej, tým lepšie!


Zhotovenie otvorov do tehly

Zhotovenie otvorov alebo kotvenie do tehál je vďaka moderným nástrojom, ktoré sa bežne na stavbe používajú rovnako jednoduché ako drážkovanie.

Kotvenie do dierovaných tehál – vŕtačka s vrtákom z tvrdokovu

Moderné tehly sú popretkávané dômyselným systémom vzduchových dutín a keramických rebier. Je preto dôležité používať kotviace prvky určené práve na tento druh podkladu.

Na dosiahnutie požadovanej únosnosti je dôležité vybrať správny typ a priemer kotviaceho prvku v závislosti od typu tehly (orientácia a veľkosť dutín), od druhu zaťaženia (či ide o ťah alebo o strih) a od veľkosti zaťaženia. Čím viac vnútorných rebier sa prevŕta, tým bude kotvenie únosnejšie.

Veľmi dôležité je zvoliť správny spôsob vŕtania otvorov na kotviace prvky, aby nedošlo k poškodeniu keramických rebier v tehle.

Tak ako pri drážkovaní treba používať vhodné náradie. Do dierovaných tehál vŕtame bez príklepu, ostrým vrtákom s tvrdokovovým hrotom. Len týmto spôsobom docielime presný priemer otvoru na osadenie konkrétnej hmoždinky. Preto má spôsob vŕtania veľký vplyv na únosnosť kotviaceho prvku.

Do vyvŕtaného otvoru zatlčieme hmoždinku. Do dierovaných tehál sú vhodné nylonové rozpínacie, resp. rámové hmoždinky s dlhou rozpínacou časťou (na bezpečné kotvenie vo viacerých rebrách tehly), prípadne zauzlovacie hmoždinky. Do hmoždinky zaskrutkujeme skrutku.

V prípade väčších zaťažení, napr. od markíz, umývadiel, WC a pod., odporúčame použiť chemické kotvy.

Ak chceme vŕtať do masívnych tehál, ako sú napr. tehly malých formátov či akustické tehly, môžeme vŕtať aj s príklepom.

Kotvenie do tehlového muriva

Ak je murivo neomietnuté a máme možnosť zvoliť si miesto kotvenia, odporúčame kotvy umiestniť do styčných škár medzi tehlami alebo do ložnej škáry z klasickej malty v prípade, že bola použitá aspoň vápenno-cementová malta.

Vrtanie a kotvenie predmetov do tehloveho muriva
Vŕtanie a kotvenie predmetov do tehlového muriva

Otvory do tehly – vŕtačka s jadrovým vrtákom

Neoddeliteľnou súčasťou drážok na rozvody elektriny sú otvory na vypínače, zásuvky a rozvodné krabice. Vytvárame ich pomocou vŕtačky s jadrovým vrtákom určeným na tento účel. Výsledok je opäť bezchybný.

Na vyvŕtanie jedného otvoru na elektroinštalačné krabice stačí 5 až 10 sekúnd. V priemernom rodinnom dome je zhruba 180 krabíc. Čo predstavuje prácu na približne jeden deň.


Do dierovaných tehál vŕtame bez príklepu, ostrým vrtákom s tvrdokovovým hrotom!


Čítajte aj

Staviame s brúsenými tehlami

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
Ján Košút
06. júla 2021