Zateplenie domu: áno alebo nie?

zateplenie domu

Slovenské technické normy sú v súčasnosti nastavené tak, aby novostavby boli energeticky efektívne a produkovali menej oxidu uhličitého. Výrobcovia murovacích materiálov zareagovali na trend sprísňujúcich sa požiadaviek na tepelnotechnické parametre obálky domu vývojom produktov, ktoré netreba zatepľovať. Odborníci hovoria, že zateplenie domu nie je potrebné – ak je dobre navrhnutý dom, zabezpečí celoročný komfort a nízke účty za energie aj bez zateplenia. Stavebník tak pri stavbe domu stojí pred dilemou: zatepliť alebo nezatepliť?

V tomto článku sa dočítate:

  • Kedy je potrebné zateplenie domu, a kedy naopak nie
  • Výhody a nevýhody zateplených aj nezateplených budov
  • Prehľad a rozdiely stavebných materiálov

Energeticky úsporné stavby ako súčasť riešenia

Dôsledky klimatických zmien sme mali možnosť natvrdo pocítiť už aj v našich zemepisných šírkach. Udržateľná budúcnosť nebude možná bez energeticky vysoko efektívnych stavieb. Prevádzka budov totiž predstavuje 40 % spotreby energie v Európe a je na treťom mieste v rebríčku znečisťovateľov a producentov CO2.

Znižovanie uhlíkovej stopy považuje za dôležité čoraz viac majiteľov rodinných domov. Pri rekonštrukciách sa stretávame so snahou recyklovať a opätovne využiť to, čo už existuje. Pri novostavbách hľadáme zdravšie a udržateľnejšie možnosti.

Minimalizovanie energetickej náročnosti budov je jedným so základných pilierov trvalo udržateľného rozvoja. Oblasť výstavby je pri tejto snahe mimoriadne dôležitá. Približne 75 % budov v Európe je energeticky neefektívnych. Najväčší potenciál úspor energií  predstavuje hĺbková rekonštrukcia existujúcich budov. Nastal čas hľadať nové a inovatívne cesty v oblasti renovácií starších budov. Čo však v prípade novostavieb – je zateplenie domu tou správou cestou?

Zatepľovanie obálky a strechy domu je podstatné pri rekonštrukcií starších rodinných aj bytových domov.

Zatepľovanie domu – áno alebo nie?

Z hľadiska posudzovania energetickej hospodárnosti boli budovy rozdelené do energetických tried podľa potreby primárnej energie (vyhláška č. 364/2012 Z.z.). Od 1. 1. 2021 musia novostavby na Slovensku vyhovieť energetickej triede A0. Nové požiadavky súvisia s ochranou životného prostredia a šetrením vyčerpateľných zdrojov. Podľa štatistík je na Slovensku približne 1 milión rodinných domov, ktoré boli postavené pred 40-timi rokmi. Tieto domy nespĺňajú súčasné požiadavky, a preto na zníženie energetickej náročnosti je nevyhnutná ich obnova. Zatepľovanie obálky a strechy domu ako súčasť komplexnej obnovy má jednoznačné opodstatnenie pri rekonštrukcií starších rodinných aj bytových domov.

Zateplenie domu a rekonštrukcia starších budov

Staré rodinné domy strácajú teplo predovšetkým cez konštrukcie s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, cez rôzne tepelné mosty, resp. cez netesnosti v obálke. Realizáciou zatepľovacích systémov na starších domoch sa tepelné straty cez steny výrazne zredukujú a majú šancu dosiahnuť parametre úsporného domu. Menšia spotreba energie na vykurovanie znamená aj  zníženie emisií CO2, ktoré sú zodpovedné za klimatické zmeny. V rámci komplexnej rekonštrukcie je dôležitá aj výmena okien či dverí a zateplenie strechy. Veľkým prínosom zateplenia budovy môže byť aj zlepšenie estetického vzhľadu domu.

Energeticky úsporná stavba domu

Na dosiahnutie energetickej triedy A0 v prípade novostavieb nie je zateplenie domu nevyhnutné. Skúsený projektant spojí vašu predstavu o budúcom dome s možnosťami pozemku, navrhne konštrukcie tvoriace obálku ako aj vhodné technológie tak, aby dom spĺňal kritéria triedy A0.

Jednovrstvové obvodové murivo sa dokonca preukazuje nielen ako energeticky efektívna voľba, ale tiež ako správna cesta pre zdravší život a ochranu životného prostredia. Pre jednovrstvové obvodové murivo, ktoré spĺňa požadované tepelnoizolačné parametre, sú ideálne predovšetkým veľkoformátové tvárnice, ako napríklad brúsené keramické murivo.

Dá sa ušetriť energia bez zateplenia domu?

Všetky novostavby postavené od 1. januára 2021 musia byť navrhnuté v energetickej triede A0, teda ako dom s takmer nulovou potrebou energie, v ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok. Tá sa určí z energie potrebnej na kúrenie a ohrev vody vynásobením faktormi primárnej energie jednotlivých energetických nosičov.

Aby dom získal energetický certifikát A0, musí splniť niekoľko náročných podmienok. Zásadný význam má tepelnoizolačná kvalita obálky domu bez tepelných mostov. Odporúčaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla (U) obvodových stien je 0,15 W/(m2K), avšak požadovaná je len 0,22.

Kvalitná obálka je pre návrh takmer nulových domov kľúčová, avšak jej vplyv na potrebu primárnej energie má svoje limity. Preto je pri návrhu nulového domu najdôležitejší komplexný prístup počnúc návrhom vhodného, energeticky úsporného tvaru cez vhodnú orientáciu stavby až po vhodnú kombináciu technických zariadení na pokrytie energetických potrieb úsporného domu.

Charakteristiky zatepleného muriva

Zateplenie novostavieb je v našich končinách veľmi obľúbené. Dobre navrhnutá a kvalitne zrealizovaná zateplená fasáda zabraňuje úniku tepla z domu, odstraňuje tepelné mosty, čím pomáha predchádzať problémom s plesňami v interiéroch a súčasne v lete pomáha vytvárať príjemné vnútorné prostredie.

Aplikácia nesprávne navrhnutého tepelnoizolačného systému môže viesť k vzniku rôznych nežiadúcich javov, ako je kondenzácia vodných pár vo vnútri konštrukcie, vedúca k degradácii materiálov, alebo aj tvorba rias na povrchu zatepľovacieho systému (pomerne častý jav na severných fasádach). Tepelnoizolačné materiály v rámci kontaktných zatepľovacích systémov sú náchylné na mechanické poškodenie a v porovnaní s materiálmi hrubej stavby majú aj nižšiu životnosť (odhadovaná na približne 30 rokov). Ak by ste zateplili napríklad tehlový dom, ktorého životnosť sa uvažuje okolo 100 rokov, museli by ste počítať s niekoľkými renováciami tepelnoizolačného systému

Charakteristiky jednovrstvového muriva

Jednovrstvové murivo predstavuje konštrukciu, ktorá spĺňa všetky požiadavky (pevnosť, ochrana proti ohňu, tepelná a zvuková ochrana) v jednej vrstve. Kľúčový je však výber vhodného stavebného materiálu, ktorý má všetky potrebné parametre. Okrem výborných tepelnoizolačných parametrov má dom s jednovrstvovým obvodovým murivom lepšie difúzne vlastnosti ako viacvrstvové riešenia. Vďaka tomu je riziko kondenzácie vodných pár v murive a následný vznik nebezpečných plesní a húb.

Jednovrstvové murivo, najmä tehlové, sa vďaka svojej prirodzenej paropriepustnosti veľmi rýchlo zbaví zabudovanej vlhkosti. Oproti tomu zatepľovacie systémy, ktoré sa často realizujú krátko po skončení murovacích prác, kedy je v murive ešte veľa vlhkosti, môžu znamenať prekážku, ktorá dlhodobo  bráni vysychaniu podkladového muriva, čo môže viesť až k vzniku plesní.  Preto sa odporúča po vybudovaní hrubej stavby nechať murivo pred zateplením dostatočne preschnúť. Stavba bez zateplenia tiež šetrí materiál a aj čas, ktorý si zateplenie domu vyžaduje.

U jednovrstvového obvodového muriva treba venovať zvýšenú pozornosť návrhu a realizácii konštrukčných detailov. Výrobcovia murovacích materiálov ponúkajú overené riešenia detailov buď s použitím špeciálnych doplnkových prvkov alebo bez nich, ktoré znamenajú výraznú redukciu alebo úplnú elimináciu tepelných mostov. 

Čo materiál, to iné vlastnosti

Úsporné domy z pálenej tehly

Už po celé tisícročia je pálená tehla najobľúbenejším stavebným materiálom. Moderné pálené tehly sa ale od svojej predchodkyne líšia nielen veľkosťou ale aj tvarom, dierovaním, pórovitou štruktúrou páleného črepu a hlavne vlastnosťami. Často spájajú v sebe vysokú pevnosť, a nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti. Aj tenkostenné dierované tehly dosahujú pevnosť v tlaku až 8 MPa, čo je dvojnásobok v porovnaní s inými murovacími materiálmi. Moderné dierované tehly dokážu akumulovať a uchovávať tepelnú energiu v lete aj v zime, a tým regulovať výkyvy vonkajších teploty v interiéri. Ešte lepšie tepelnoizolačné parametre dosahujú tehly s integrovanou tepelnou izoláciou. Výhodou týchto tehál je, že tepelná izolácia vo vnútri tehál je, v porovnaní s kontaktným zatepľovacím systémom, chránená keramickými rebrami proti mechanickému poškodeniu.

tehly plnene mineralnou vlnou
Najlepšie tepelnoizolačné parametre dosahujú tehly s integrovanou tepelnou izoláciou

Pórovitosť keramického črepu prirodzene reguluje vlhkosť v interiéri a znižuje riziko vzniku plesní a húb. Túto vlastnosť obzvlášť ocenia alergici alebo ľudia s citlivým respiračným systémom. Tehly sú zároveň šetrné k životnému prostrediu, pretože sú vyrobené z prírodných materiálov.

Moderné tehly s dostatočnými tepelnotechnickými parametrami (U ≤ 0,22 W/m2.K) sú vhodné na zhotovenie jednovrstvového obvodového muriva bez zateplenia. Výrobcovia tehál ponúkajú komplexné stavebné riešenia s doplnkovými formátmi na vytvorenie detailov, ako sú rohy, ostenie, parapety. Presné ložné plochy tehál umožňujú murovanie na tenkovrstvovú maltu alebo murovaciu penu. Tieto spôsoby murovania znižujú podiel spojiva v murive, vďaka čomu sa znižuje obsah technologickej vlhkosti v murive a redukuje sa riziko vzniku realizačných chýb.

Energetická efektivita domu z pórobetónových tvárnic

Popri pálenej tehle ide o ďalší obľúbený murovací materiál. Vyrábajú sa z kremičitého piesku, vápna, cementu, vody a kypridla. Počas výroby vznikajú v hmote uzavreté makropóry. Vďaka nim materiál získava nízku objemovú hmotnosť a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Štruktúra uzavretých pórov zabraňuje vzlínaniu vody, avšak pri dlhodobom ponorení do vody sú pórobetónové tvárnice vysoko nasiakavé. Nasiaknuté tvárnice sa veľmi ťažko zbavujú vlhkosti. Problém môže nastať v prípade, ak sa na vlhké murivo aplikuje tepelnoizolačná vrstva, ktorá nežiaducu vlhkosť v stavbe uzamkne.

Aj keď sú tepelnoizolačné vlastnosti pórobetónu dostatočné, akumulačná schopnosť mierne zaostáva za pálenými tehlami. V závislosti od požadovaného druhu úspornosti stavby (pasívny dom, dom s nulovou potrebou, ultranízkoenergetický) bude nutné prispôsobiť hrúbku tvárnic alebo aplikovanie zateplenia, na dosiahnutie cieľových hodnôt danej stavby.

Práca s pórobetónovými tvárnicami je jednoduchá, aj keď vďaka vysokej expedičnej hmotnosti sú jednotlivé tvárnice pomerne ťažké (niektoré až 30 kg). Na druhej strane sa môžu ľahko rezať na požadovaný tvar a rozmery. Vyrábajú sa v presných rozmeroch a murujú sa na tenkovrstvovú maltu.  

Zateplenie domu z vápennopieskových tvárnic

Vápenopieskové tvárnice sa vyrábajú z kvalitného piesku, vápna a vody. Sú typické veľmi vysokou objemovou hmotnosťou, čo z nich robí mimoriadne pevný murovací materiál. Vysoká pevnosť tehál zaručí staticky odolnú budovu aj pri obvodových stenách s menšou hrúbkou.  Okrem vysokej pevnosti majú vápennopieskové tehly aj výborné tepelno-akumulačné vlastnosti. Tepelná akumulácia je dôležitým faktorom na zabezpečenie stabilnej teploty v interiéri domu.

Vápennopieskové tvárnice majú spomedzi murovacích materiálov najvyššie hodnoty zvukovej nepriezvučnosti, čo z nich robí ideálny materiál pre stavby s náročnými požiadavkami na zvukovú izoláciu. Kvôli ich vysokej objemovej hmotnosti sú ale relatívne ťažké, preto sa vyrábajú v menších rozmeroch. Nevýhodou je veľká tepelná vodivosť. Na dosiahnutie požadovaných tepelnoizolačných vlastností je potrebné stavby z tohto materiálu zatepľovať.

Zatepliť či nezatepliť? To je otázka.

Domy zo štiepkocementových tvárnic

Tieto tvárnice sa používajú na stavbu sendvičových domov. Až 90 % objemu tvorí drevená štiepka, ktorá je zmiešané s cementom, mineralizačnými látkami a vodou. Dutiny na vonkajšej strane tvárnic sú vyplnené tepelným izolantom, ktorý zaistí tepelnoizolačné vlastnosti steny. Betónová časť jadra zabezpečí dostatočnú únosnosť, dobrú akumuláciu tepla a ochranu pred hlukom. Murivo dobre odvádza vodné pary a vytvára zdravú mikroklímu.

Jednotlivé rady tvárnic sa zalievajú betónom, a tak vytvárajú monolitické betónové jadro. Vďaka kombinácii rôznych materiálov v tvárniciach nie je potrebné dodatočné zatepľovanie obvodových stien.

Čítajte aj

Budúcnosťou stavebníctva sú rekonštrukcie domov

PREČÍTAŤ

Autor článku:
logo-redakcia
admin
11. novembra 2021