Doplnkové tehly pomôžu postaviť dom kvalitnejšie a lacnejšie

prirodne

Ak ste si vybrali tehlu pre stavbu svojho domu, viete, že bezpečné a bezproblémové bývanie na desiatky rokov nadobudnete za veľmi rozumné náklady. Trvalú úsporu v podobe nižších tepelných strát stavby získate, ak využijete aj doplnkové tehly, ktoré zabezpečia dômyselné riešenia detailov.

Staviť pri stavbe na osvedčený materiál – pálenú tehlu – prinesie extrémnu trvanlivosť a bezúdržbovosť domu. Pri realizácii hrubej stavby sa však vždy oplatí využiť kompletný systém, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú:

  • doplnkové tehly, ktorých dôležitosť si predstavíme nižšie,
  • spojivá pre všetky druhy tehál: obyčajná malta, malta pre tenké škáry, murovacia pena,
  • keramické preklady,
  • keramický montovaný stropný systém
Ukážka hrubej stavby s použitím doplnkových tehál – väzba muriva je dodržaná.

Systémová voľba prináša na stavbu materiálovú rovnorodosť a možnosť eliminácie tepelných mostov v obvodovej stene vďaka špeciálnym doplnkovým prvkom. Skrátka, kompletný tehlový stavebný systém umožňuje postaviť dom jednoducho od základov po strop. Z hľadiska realizácie sú systémové riešenia pohodlné a rýchle. Navrhujú sa s cieľom minimalizovať chyby v procese realizácie. S novými technológiami murovania, akými je murovanie na tenko-vrstvovú maltu alebo murovaciu pena a pod. možno významne redukovať nielen  spotrebu materiálu, ale tiež pracovný čas, čo v konečnom dôsledku šetrí peniaze.

Doplnkové tehly sú tehly špeciálneho tvaru a rozmerov. Určené sú na vytváranie technicky správnych detailov rohu, ostenia alebo parapetu.

Ekonomické výhody použitia doplnkových tehál

Máloktorý stavebník si uvedomuje, že náklady na zhotovenie hrubej stavby predstavujú len okolo 7 % z celkového rozpočtu stavby. Avšak nekvalitne zhotovené detaily nie je možné dodatočne opraviť. Preto je dôležité vždy dbať na to, aby boli zhotovené správne. Dôvody prečo odborníci jednoznačne odporúčajú použitie doplnkových tehál sú teda zrejmé.

Stavba z doplnkových tehál je výhodnejšia ekonomicky i z hľadiska jednoduchosti realizácie. Aj keď sa nám na prvý pohľad kalkulácia materiálu vrátane prvkov pre zhotovenie detailov môže zdať mierne drahšia ako bez nich. Stavebník použitím doplnkových tehál získa hneď dve zásadné výhody:

  1. V prvom rade sa vďaka doplnkovým tehlám vyhnete problémom priamo na stavbe. Vytváranie chýbajúcich doplnkov priamo na stavbe so sebou prináša totiž ďalšie relevantné náklady spojené s rezaním tehál (cena práce, opotrebovanie rezacieho náradia, prípadný odpad pri rezaní a pod.). Tieto náklady, na ktoré v čase nákupu materiálu väčšina stavebníkov nemyslí, výrazne znižujú rozdiel medzi cenou tehál s doplnkami a bez doplnkov.
  2. Použitie systémových doplnkov pri vytváraní detailov navyše prináša so sebou výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností detailov, akými sú parapety a ostenia okien. Každoročne, počas celej životnosti stavby, budú správne zabudované doplnkové tehly generovať úsporu prevádzkových nákladov na vykurovanie alebo chladenie priestorov.
Čítajte aj

Koľko trvá stavba murovaného domu?

PREČÍTAŤ

Typy doplnkových tehál

Doplnkové tehly sú tehly špeciálneho tvaru a rozmerov. Určené sú na vytváranie technicky správnych detailov rohu (rohové tehly), ostenia alebo parapetu (koncové tehly).

Rohové tehly, prípadne aj v kombinácii s koncovými polovičkami, sa používajú pri niektorých formátoch tehál na správne založenie rohov stavby s cieľom dosiahnuť požadovanú dĺžku väzby v murive. Pomocou koncových tehál – celých a polovičných – možno vytvoriť detail zatepleného ostenia a parapetu. Takéto systémové riešenia sú z hľadiska realizácie pohodlné a rýchle. Z užívateľského hľadiska sú spoľahlivé, lebo eliminujú tepelné mosty, pomáhajú dosiahnuť požadovanú povrchovú teplotu, čím zabraňujú vzniku plesní. Správne riešenia detailov navyše prinášajú trvalú úsporu v podobe nižších tepelných strát stavby.

Koncove tehly a preklady
Okenný otvor vytvorený pomocou koncových tehál (ostenia a parapet) a prekladov.
Súvislá kapsa v koncových tehlách sa vyplní extrudovaným polystyrénom. Okenný preklad sa vždy odporúča ukladať na doplnkové tehly.

Rohové tehly

Rohové tehly sú pri niektorých formátoch tehál (500, 440 a 300 mm) potrebné na dosiahnutie ideálnej väzby v priľahlých úsekoch muriva. Pri hrúbke muriva 440 mm je potrebné vedľa každej rohovej tehly použiť polovičnú, prípadne polovičnú koncovú tehlu. Až potom sa môže pokračovať celými tehlami. Rohové tehly majú spravidla aspoň jednu stranu rovnú, preto ďalšou výhodou ich použitia je rovný povrch bez viditeľných pier a drážok na vonkajšom líci muriva. Napriek tomu, že na dosiahnutie ideálnej väzby v murive hr. 380 mm nie sú potrebné rohové tehly, kvôli rovnému povrchu muriva sa môžu použiť tehly koncové tehly, pokiaľ majú taktiež jednu stranu rovnú.

Koncové tehly

Celé a polovičné koncové tehly sú určené na vytvorenie ostení a parapetov okenných otvorov. Môžu byť s kapsou určenou na tepelnú izoláciu alebo bez kapsy. Prvý typ s kapsou sa vyrába pre obvodové steny bez zateplenia. V tomto prípade je zateplené len ostenie a parapet. Tepelná izolácia sa do káps v osteniach a parapetoch osádza pred osadením výplní otvorov. Takéto riešenie výrazne znižuje prestup tepla v miestach styku obvodovej steny a výplní otvorov.

Druhý typ koncových tehál má namiesto kapsy rovnú plochu, a teda pomocou nich vzniká rovné ostenie a parapet. Vyrábajú sa pre tehly, ktoré sú určené na obvodové steny s kontaktným zateplením, kedy sa ostenie okna zateplí z vonkajšej strany a nadväzuje na zateplenie fasády.

Doplnkove tehly na stavebne detaily

Doplnkové tehly sú skvelé na realizáciu stavebných detailov.

Nenechajte sa pomýliť

Viacerí „zaručení majstri“ hovoria, že doplnkové tehly sú drahé a zbytočné, veď tehly sa dajú narezať na stavbe. Nenechajte sa však pomýliť cenovým rozdielom, ktorý je na prvý pohľad asi 5 % v neprospech alternatívy s doplnkovými tehlami. Nezabúdajte však, že kým zhotovenie detailov pomocou doplnkových tehál je pohodlné a rýchle, vyhotovenie pomocou rezania tehál vám stavbu výrazne spomalí a tiež niečo stojí. Pri rezaní tehál nezabudnite rátať aj s prípadným odpadom vo výške asi 15 %. Pri detailnom a dôkladnom porovnaní variantov s a bez doplnkových tehál skutočný cenový rozdiel klesne na cca 1 %.

Doplnkové tehly predstavujú trvalý benefit

Dôležitý je dlhodobý benefit z použitia doplnkových tehál – systémové riešenie detailov pomocou doplnkových tehál znamená elimináciu niektorých výrazných tepelných mostov a tým aj trvalú úsporu nákladov na vykurovanie a zároveň odstránenie rizika vzniku plesní. Túto úsporu, ako aj hygienické bývanie bez plesní treba pripočítať na stranu výhod doplnkových tehál.

Ukazka rohu s rohovych tehal
Správne riešenia detailov prináša trvalú úsporu v podobe nižších tepelných strát.

Kalkulácia jednorazových nákladov použitia doplnkových tehál

Ak vás na prvý pohľad znepokojila mierne vyššia cenou hrubej stavby s použitím doplnkových tehál, v našej kalkulácii jednorazových nákladov a budúcich úspor sa budete môcť presvedčiť, že systémové zhotovenie detailov hrubej stavby je skutočne výhodné.

Analýza jednorazových nákladov s použitím a bez použitia doplnkových tehál sa realizovala na príklade hrubej stavby bežného rodinného domu s výmerou obvodových stien približne 146 m2. Celkový počet doplnkových tehál na túto stavbu bol 184 kusov. Rozdiel medzi cenou pri použití doplnkových tehál a bez nich je 344 eur v prospech riešenia bez doplnkových tehál čo predstavuje 5,2% z ceny tehál bez doplnkov. Pri výpočte vychádzame z použitia tehál Porotherm 44 EKO+ Profi od spoločnosti Wienerberger a aktuálneho cenníka Porotherm 2021) s garantovanou zľavou 40,5 % pre koncového zákazníka.

Cenový rozdiel v prospech riešenia bez doplnkových tehál: 344 eur

Predstavuje táto suma skutočnú úsporu alebo je to trochu inak? Pozrime sa na to dôkladnejšie:

1. Pri vytváraní detailov bez doplnkových tehál je potrebné základné formáty upraviť rezaním na požadovaný rozmer. Treba preto počítať s nákladmi na pomocnú pracovnú silu, približne 7 eur na hodinu. Pri tempe rezacích prác 5 minút na kus treba pri počte 184 kusov počítať so sumou 110 eur. Po odčítaní tohto nákladu zo sumy 344 eur sa dostávame na rozdiel 234 eur.

Náklady na rezanie muriva: 110 eur

Rozdiel v prospech riešenia bez doplnkových tehál: 234 eur

2. Pri rezaní tehál je potrebné počítať aj so stratami, a to približne vo výške 15 %. Pri 184 kusoch upravovaných tehál to predstavuje približne 27 tehál a sumu 76 eur. Po zohľadnení tejto straty sa rozdiel znižuje na 158 eur.

Straty: 76 eur

Rozdiel v prospech riešenia bez doplnkových tehál: 158 eur

Infografika doplnkové tehly

Doplnkové tehly prinášajú dlhodobú úsporu

Náklady na rezanie tehál sú v skutočnosti ešte vyššie, ak pripočítame aj náklady na opotrebovanie rezacieho náradia,  a na vyplnenie zvislých škár maltou alebo PU penou (cena materiálu a robotníka za prácu). To sú zhruba priame náklady spojené s rezaním tehál na stavbe. Okrem toho si treba uvedomiť, že detaily vytvorené z tehál rezaných na stavbe nebudú mať také tepelnoizolačné vlastnosti ako pri použití doplnkových tehál. Preto treba v prospech doplnkových tehál pripočítať aj dlhodobé úspory nákladov na vykurovanie. V prípade bežného rodinného domu sa hodnota úspor vďaka kvalitným detailom ostení a parapetov pohybuje približne na úrovni 50 eur za rok. To znamená, že aj zvyšný rozdiel, približne 158 eur, sa nám nakoniec po troch rokoch vráti. A to pri životnosti tehlových domov viac ako 100 rokov je veľmi rýchla návratnosť.

Podčiarknuté a sčítané
Cena hrubej stavby bežného rodinného domu = 6 678 eur
Skutočné náklady navyše na doplnkové tehly = 158 eur
Každoročná úspora vďaka systémovému riešeniu detailov = 50 eur ročne
Návratnosť použitia doplnkových tehál = cca 3 roky

Autor článku:
logo-redakcia
admin
07. decembra 2020