V 11. ročníku Brick Award až 15 projektov slovenských architektov

Nominacie do sutaze tehlova architektura_teplaren Bratislava

Do aktuálneho ročníka súťaže  Brick Award sa prihlásilo 743 diel z 54 krajín a šiestich kontinentov. Veľký záujem zo strany architektov je dôkazom popularity tejto ceny a jej medzinárodnej relevancie. Už 11 rokov udeľuje Wienerberger toto ocenenie najvýznamnejším projektom inovatívnej tehlovej architektúry z celého sveta. Tentokrát sa oň uchádza aj 15 projektov zo Slovenska.

Cieľom celosvetovej súťaže Brick Award je vyzdvihnúť potenciál tehly v súčasnej architektúre a možnosti jej kreatívneho využitia v architektonických projektoch. Cena upriamuje pozornosť na modernú a udržateľnú tehlovú architektúru a dáva architektom z celého sveta príležitosť predstaviť svoju prácu a ukázať ich tvorivé schopnosti.

Víťazi v 5 kategóriách

Prihlásené diela bude posudzovať medzinárodná porota zložená z renomovaných architektov a kritikov svetovej architektúry. Hlavnými kritériami hodnotenia sú inovatívny dizajn, architektonický koncept, estetika, udržateľnosť, klimatická odolnosť či energetická účinnosť. Z registrovaných účastníkov vyberie porota do užšej nominácie 50 najzaujímavejších projektov, z ktorých budú vybraní víťazi. Projekty sa budú uchádzať o prvenstvo v piatich súťažných kategóriách.

Prehľad prihlásených projektov do Brick Award zo Slovenska

Apartmánový dom „Betliarska“, Bratislava

Urbanizmus a architektúra. Objekt so 42 bytmi a apartmánmi a predajňou v parteri je rozdelený na dve hmoty. Hlinená farba tehličiek fasády odkazuje na neďaleké dunajské naplaveniny. Fasádou a strohým hmotovým výrazom stavba reaguje aj na neďalekú panelákovú zástavbu. Západná fasáda s lodžiami profituje z hry tieňa a svetla a získava skulpturálny výraz. Lodžie majú za úlohu zabrániť aj šíreniu hluku z priľahlej komunikácie. Výrazovo jednoduchšia východná fasáda je orientovaná do pokojnej pokračujúcej urbanistickej štruktúry.

Autor: LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS

Foto: Welinna

Bytový dom Jelenecká, Nitra

Tento tehlový bytový dom má pôdorysný zlomený tvar písmena L (inšpirovaný okolitými budovami) a je rozdelený na dve samostatne fungujúce časti, ktoré sú uložené na terénnej hrane a čiastočne na stĺpoch tvoriaci parkovací priestor. V dome sa nachádza 52 bytov a apartmánov a dva prenajímateľné priestory. Vzhľadom na dispozičné riešenie objektu (dvojtrakt) sú aj fasády riešené dvomi odlišnými spôsobmi. Južná strana obsahuje bohatú perforáciu okien s množstvom balkónov a severná strana je so skromnejším členením otvorov, ktoré presvetľujú chodbový priestor. Severné nárožie je akcentované dvojpodlažným prenajímateľným priestorom. Objekt je ukončený valbovou strechou s mezonetovými bytmi.

Autor: AK Csanda-Piterka

Foto: Peter Baráth

Tehlový rodinný DOMM, Košice

Novostavba rodinného domu určená pre trojčlennú rodinu je založená na jedinečnom koncepte postavenom na princípe modulárneho domu. Ide o minimalistický dom, čo do výrazu, tak aj do veľkosti. Len jedna hmota, len jedno okno do ulice. V tvarovej zložitosti okolia pôsobí až puristicky jednoducho. Od okolia sa však neuzatvára, práve naopak, komunikuje s ulicou, nebojí sa vtiahnuť ruch mesta do vnútra domu už spomínaným oknom do ulice. Tehličky z betónu kladené na fasáde v prísnom vojenskom rastri, sú odkazom na soklovú materialitu tzv. kabrincov 70-tych rokov, ktorú pozorné oko objaví aplikovanú aj v okolitej zástavbe.

Autor: Michal Burák, ATRIUM ARCHITEKTI

Foto: Matej Hakár

Dom R, Rovinka

Architektúra rodinného domu v Rovinke bola definovaná jej prostredím. Pozdĺžny pozemok a priestorové požiadavky definovali dom s dvoma hlavnými fasádami. Severná fasáda sa uzatvára voči novej viacpodlažnej obytnej zástavbe, južná slnečná strana je v maximálnej miere otvorená do záhrady. Bočné fasády sú uzavreté a rešpektujú súkromie okolitej rezidenčnej zástavby. Dom je zahalený do tehlového plášťa, ktorý svojou nepravidelnosťou vytvára kontrast s hladkými presklenými plochami hliníkových okien. Hmota dvojpodlažného tehlového domu je doplnená o objem garáže obloženej dreveným obkladom. Drevený obklad prechádza až k vstupnej loggii, kde kontakt dvoch materiálov spolu s ustúpením loggie vytvára napätie – akcent hlavného vstupu do domu.

Autor: Jakub Kolarovič Architects

Foto: Matej Hakár

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlovy dom

Elysium Spa, Bratislava

Pri návrhu priestoru spa uprostred historického centra Bratislavy sa vychádzalo z potreby vytrhnutia z denného kolobehu. Priestor je meditatívnym úkrytom pred okolitým svetom. Koncept urbánneho spa stavia na vnemoch priestoru ako chrámu pre telo. V pôvodných pivniciach je priznaný tehlový klenbový strop. Koncept je postavený na vložených objektoch a kombinácii materiálov terazzo, tehla, kobaltový a čierny obklad či drevo. Objemy definujú medzipriestor, ktorý sa voľne vinie okolo celého spa. Dôraz sa kladie aj na svetlo. Prirodzené svetlo vstupujúce cez okenné otvory či svetlík je počas dňa dynamické, čím je zážitok v každom čase a období unikátny. Umelé svetlo vychádza z funkčnej podstaty, podtrháva však aj celkovú intímnu atmosféru priestorov.

Autori: Filip Marčák, Andrej Olah, Matej Kurajda, Simona Fischerová

Foto: Matej Hakár

Nominacie do sutaze tehlova architektura_ spa s tehlovym stropom

Kaviareň Ziegelfeld, Bratislava

V centre pozornosti interiéru kaviarne je tehla. Jasne členený priestor a interiér tvorený zo starostlivo zvolených prvkov, ktoré  majú dômyselne nastavené proporcie, vedome pracujú s tieňom a vytvárajú plasticitu priestoru. Uzatvorený priestor, ohraničený obojstranným svetlom, sa stáva akýmsi medzipriestorom plynúcim medzi novovytvoreným námestím na plató bytového domu a rušnou Bajkalskou ulicou. Dominantou interiéru je tehlová predstena s ornamentálnym lemom vertikálne ukladaných tehál a tehlová lavica s koženým čalúnením identickej farebnosti. Pozdĺžnosť priestoru umocňuje rad kruhových svietidiel nad pásom stolov, večer doplnený efektným podsvietením steny. Tehla ako bar, podlaha aj podhľad z tvárnic. Interiér vďaka nej pôsobí́ teplo a nenútene, nevtiera sa. Materialita je stručná, tehla je doplnená jednotným sivým betónom, kovom a drevom.

Autori: Ing. arch. Sebastian Nagy, Ing. arch. Jana Korčoková, Ing. arch. Petra Srnková, Ing. arch. Ladislav Ladacsi

Foto: Matej Hakár

Nominacie do sutaze tehlova architektura_kaviaren s tehlovymi prvkami

Konverzia Jurkovičova Tepláreň, Bratislava

Konverzia Jurkovičovej teplárne v bývalej priemyselnej štvrti Bratislavy vytvorila jedinečnú lokalitu dokonale spájajúca kultúru, gastronómiu a kancelárske priestory. Sústredenie konceptu na tri základné prvky teplárne – priemyselné okná, tehlové konštrukcie a betónové násypky vyústilo do vytvorenia jedinečného originálneho priestoru s nezameniteľnou identitou. Vyjadruje rešpekt ku „Geniu loci“ a poctivé trvalo udržateľné zaobchádzanie s chránenou pamiatkou a jej premenu na moderný a súčasný kultúrny priestor.

Autor konverzie: Ing. arch. Martin Paško a tím DF Creative Group s.r.o., fasáda Ing. arch. Pavol Paulíny a Pamarch s.r.o.

Foto: Boys Play Nice

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlova teplaren

Nivy, Bratislava

Zóna Nové Nivy predstavuje moderný urbanistický priestor so zeleňou a s kvalitnou infraštruktúrou. Zámerom Nivy centra bolo postaviť transparentnú budovu zo všetkých strán a integrovať viacero funkcií do jedného miesta. Cieľom bolo vytvoriť kvalitný rôznorodý verejný priestor v budove i mimo nej – akoby mesto v meste. Budovu sa podarilo zapojiť do mestského organizmu a stala sa dôležitým spájacím elementom. Vytvorilo sa nekonfliktné a bezbariérové prostredie, v ktorom dominuje kompaktnosť hmoty spolu s najvyššou budovou na Slovensku, transparentnosť z pohľadu prístupov zo všetkých strán. Budova je priechodná všetkými smermi ako horizontálne, tak vertikálne počas celého dňa. Architektonický koncept projektu v jednotlivých prvkoch interiéru aj exteriéru čerpal z prírody. Využili sa tu rôznorodé stavebné materiály vrátane lícových tehál, ktorých kombináciou sa podarilo vytvoriť jedinečné miesto v centre hlavného mesta.

Autori: Roman Talaš, Matej Siebert

Foto: HB Reavis

Nominacie do sutaze tehlova architektura_licove tehly_Nivy

Polyfunkčná budova a výrobná hala, Holíč

Projekt rekonštrukcie budovy Strojno-traktorového strediska v Holíči bol realizovaný v industriálnom štýle starých anglických loftov. Hmota pôvodného objektu bola zachovaná, odkryli sa tehlové steny a pôvodné konštrukcie, upravili sa proporcie okien a ich dizajn. Fasáda sa obložila tehlami a falcovaným hliníkovým plechom, hrebeň stavby ostal presklený podľa pôvodného zámeru. V interiéri, v kontraste hrubých povrchov stien, sa vyliala lesklá monolitická podlaha. Atmosféru dotvárajú atypové svietidlá vyrobené z rôznych kovových prefabrikátov, ako aj všetky ostatné doplnky stavebných otvorov z pozinkovaných plechov. V areáli sa nachádza výrobná hala so statusom chránenej dielne so zázemím, ktorá bola rozšírená a zrekonštruovaná v rovnakom dizajne. Spolu s vkusne zakomponovanou záhradou je príkladom, ako sa môže novým spôsobom využiť schátrané priemyselné prostredie.

Autor: Ivan Jarina, ateliér VAN JARINA s.r.o.

Foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlove steny

PRADIAREŇ 1900, Bratislava

Tento projekt je konverziou historickej budovy Pradiarne a Silocentrály, ktoré sú jedinou zachovanou časťou historickej Uhorskej cvernovej továrne. Rozľahlá štvorpodlažná budova je charakteristická otvorenou halovou dispozíciou. Spodné tri podlažia sú tvorené tehlovými obvodovými múrmi a unikátnou konštrukciou s liatinovými stĺpmi a stropmi s oceľovými nosníkmi a klenbovými poľami z utĺkaného betónu, obvodové múry najvyššieho podlažia sú už postavené ako železobetónový skelet s výplňou z dutých tehál a strop je železobetónový. Nové funkčné využitie budovy (administratíva s obchodom a službami na prízemí) si vyžiadalo vložiť do pôvodnej halovej dispozície nové prvky spôsobom, ktorý by nenarušil charakter historickej architektúry. Obnovený exteriér je charakteristický bielou fasádou kontrastujúcou s okennými výplňami v originálnej zelenej farbe. Na Silocentrále je zachovaný pôvodný výraz z roku 1902 s kombináciou hrubozrnnej omietky a prvkov z režného tehlového muriva.

Autori obnovy: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár

Foto: Pavel Kudiváni

Nominacie do sutaze tehlova architektura_rezne tehlove murivo

Rodinný dom Hodská, Galanta

Návrh tohto tehlového domu podliehal polohe na konci cesty. Zadanie, poloha a tvar pozemku na osi cesty formoval návrh domu ako symetrickú, lineárnu hmotu rozloženú do viacerých pavilónov, so snahou vytvoriť rovnováhu medzi jednotlivými zónami: zelenou a zastavanou plochou – vytvoriť svetlom rôzne prestupujúci priestor a chrániť pohyb medzi technickou a obytnou časťou. Pavilónovú hmotu prekrýva betónová doska a dom sa otvára pasážou na cestu, umožňujúc objazd okolo domu. Tento princíp je použitý aj v obytnej časti, s orientáciou priestoru do vodnej plochy na západnú stranu. Nad pasážou v osi cesty je položená atypická nadstavba v tvarovom a materiálovom kontraste s prízemím domu s čiernou tehlovou fasádou.

Autor: Ing. arch. Zoran Samoľ

Foto: Matej Hakár

Nominacie do sutaze tehlova architektura_obkladove pasiky

Rodinný dom  52, Bratislava

Prerod polovice malého dvojdomu v bratislavskom Ružinove – Trnávke rešpektuje podstatu miesta a pôvodný archetyp dvojdomu so sedlovou strechou. Koncept návrhu minimalizuje perforácie hmoty smerom k hlučnejšej a prašnejšej ulici Bulharská, snaží sa maximálne otvoriť objekt do záhrady. Uličný blok a dostavbu domu zjednocuje obklad z lícových tehál. Textúra keramického obkladu v prírodnom hlinenom odtieni radeného vertikálne evokuje kladenie nosného muriva. Z dôvodu zvýraznenia horizontálnej škáry a voľného radenia vertikálnych škár je hmota vo výsledku horizontálna a vyvážená s príjemnejšou mierkou. Plasticita plášťa sa podporila jednak orezaním vertikálnych hrán obkladu prechádzajúcich do ostení, čím vzniká kontrast rustikálnej – prírodnej čelnej plochy obkladu voči architektonickej – technickej hrane a jednak zvýraznením hĺbky tmavšieho škárovania. V interiéri na monochromatickom základe vyniká kresba prírodných materiálov.

Autori: Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Borislav Benedek

Foto: Welinna

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlovy obklad rodinneho domu

STODOLA M, Lučenec

Konceptom objektu bolo vytvorenie multifunkčného otvoreného reprezentatívneho priestoru, ktorého archetypom je klasická vidiecka stodola. Spojením moderných prvkov a konštrukcií s tradičnými materiálmi vznikla stavba, ktorá odkazuje na minulosť a zároveň plní svoju funkciu. Dominantné materiálové prvky v interiéri aj exteriéri sú tehly a drevo. V interiéri nebol použitý klasický krov, ale drevené lepené nosníky a oceľové tiahla. Hlavné osvetlenie interiéru je riešené modernými kruhovými svetlami, prirodzené osvetlenie je zabezpečené presklenými plochami v štítovej stene a bočnej fasáde. Vďaka kombinácii týchto princípov v návrhu pôsobí hala vzdušne a otvorene. Stodola hmotovo a materiálovo zapadá do prostredia a pôsobí v ňom autenticky.

Autori: Ing. Peter Kúdeľa, Ing. Arch. Matúš Kúdeľa

Foto: Tomáš Hejzlar

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlovy obklad Stodoly

Tehlový dom Záhorské Sady

Dom situovaný na veľkom pozemku na okraji Bratislavy so zložitou orientáciou pozemku a nedostatkom súkromia. Koncept vytvorený tromi tehlovými domami vzájomne prepojené presklenými priestormi. Kombináciou pálenej tehly s kontrastnými, hladkými povrchmi, nechávajú architekti vyniknúť jej jedinečnú štruktúru. Udržateľný materiál, akým tehla je, bol použitý rôznymi spôsobmi – na fasáde, tehly na dlažbe terás, tehly odrážajúce sa v zrkadle, tehly na parapetoch aj v interiéri domu. Súčasťou tejto ekologickej stavby sú viaceré udržateľné riešenia, ako stropné chladenie, tepelné čerpadlo, rekuperácia, fotovoltika i zelená strecha.

Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Machalová

Foto: Matej Hakár

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlovy dom v Zahorskych Sadoch

Vinárstvo Prédium, Vráble

Vinárstvo PREDIUM meandruje uprostred viníc. Liaty železobetón je zvonku zateplený, v interiéri sú betónové steny a stropy ponechané bez povrchovej úpravy. Jednotlivé priestory sú okrem betónu materiálovo prepojené čadičovou alebo terakotovou dlažbou na podlahách a nábytkom z brezovej preglejky. Z hľadiska použitia tehlových prvkov je vinárstvo zaujímavé interiérovými vstavbami konštrukcií a prvkov s použitím starých tehál do základnej betónovej hmoty. Atmosféru vinárstva dotvárajú štyri vstavané tehlové objekty. Všetky sú realizované z plnej tehly získanej z renovácií starých objektov. V suteréne je situovaná zužujúca sa trojloďová pivnica a archív vín. Na prízemí sú voľnejšie variácie na tehlovú tému. V degustačnej miestnosti je citácia klenby, vo vinotéke chránené sedenie v tehlovej fľaši ukončenej v hrdle svetlovodom.V miestnosti šéfa je stena vytvorená z tehál s vyrazenými nápismi jednotlivých tehelní.

Autori: Radovan Rusnák, Marek Kolčák

Foto: Stano Jendek

Nominacie do sutaze tehlova architektura_tehlovy obklad v interieri vinarne
Čítajte aj

Tehla – nestarnúci dizajnový prvok

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
28. septembra 2023