architektura

Stavby typické pre daný región a kultúru či národnosť, stavby charakteristické pre dane časové obdobie a dobu, sú spolu obsiahnuté pod pojmom architektúra. V staviteľstve zastrešuje globálny pohlaď na klasické stavebníctvo a design, záhradnú či bytovú architektúru.

Spája nie len estetické cítenie autorov – architektov danej doby a ďalších faktorov vstupujúcich do tvorby architektonického štýlu a urbanistickej zástavby, môže byť chápaná aj ako umelecké dielo alebo politicky symbol. Rovnako ako sa tvaruje architektúra, vyvíjajú sa s ňou aj stavebné materiály a požiadavky kladené na kvalitu stavebných materiálov a staviteľstvo. Akým smerom sa uberá súčasná architektúra a čo môžeme od stavebníctva očakávať v nasledujúcich desaťročiach?

Ľudová architektúra v symbióze s prírodou

Návrat k slovenskej ľudovej architektúre je dôležitým krokom, ako opätovne spojiť rodinu s okolitou krajinou. Kolektív architektov zo Slovenského domu rozpráva o tom, ako slovenská architektúra a jej tradičné prvky vnesú múdrosť našich predkov do súčasného moderného sveta. Filozofia ľudovej architektúry Čo je filozofiou Slovenského Domu? Filozofiou Slovenského domu je presvedčenie v zachovanie…

logo-redakcia
Redakcia
28. júna 2022

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac