Ako omietnuť jednovrstvové murivo?

tehlove murivo bez zateplenia

Pri stavbe rodinného domu treba splniť prísnejšie kritériá ako v minulosti – dom musí byť v súčasnosti postavený v energetickej kategórii A0. To znamená, že musí mať z tepelnotechnického hľadiska veľmi kvalitnú obálku a jeho súčasťou by mali byť aj vhodné technické zariadenia. Nadštandardné tepelnoizolačné parametre možno dosiahnuť aj bez zateplenia domu. Stačí použiť vhodný murovací materiál.

Moderné jednovrstvové tehlové murivo zabezpečí všetky dôležité funkcie obvodových stien: okrem dostatočnej únosnosti aj požadované tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, zdravé vnútorné prostredie v dome a dlhú životnosť.

Prednosti jednovrstvového muriva

Okrem výborných tepelnoizolačných parametrov má jednovrstvové obvodové riešenie lepšie difúzne vlastnosti ako polystyrén používaný v zatepľovacích systémoch a nehrozí mu biologická ani mechanická degradácia. Murivo vďaka výnimočným vlastnostiam tehál vyniká tiež požiarnou odolnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, prirodzenou priepustnosťou vodných pár či bezpečnosťou. Keramické murivo výborne akumuluje teplo, vďaka čomu pomáha udržiavať stabilnú vnútornú teplotu, čím zabraňuje rýchlemu prehrievaniu a vychladnutiu interiéru domu v prechodných obdobiach. Realizácia jednovrstvovej obvodovej steny pozostáva z menšieho počtu krokov, preto je aj menší predpoklad chýb. Rýchle napredovanie prác a jednoduchú manipuláciu s tehlami oceníte najmä vtedy, ak sa rozhodnete stavať svojpomocne. Ak použijete komplexný systém vrátane doplnkových tehál, prekladov či keramických stropov, eliminuje riziko vzniku technologických chýb i tepelných mostov.

Postup nanášania omietky na jednovrstvové murivo bez zateplenia

1. Postavenie lešenia a príprava podkladu

Nezateplene murivo - postavenie lešenia a príprava podkladu

Pred nanášaním omietky na jednovrstvové tehlové murivo sa okolo stavby postaví lešenie. Pre kvalitu každej omietky je veľmi dôležitá kvalita podkladu. Podklad musí byť suchý, rovnomerne nasiakavý, bezprašný a rovný s úplne vyplnenými škárami medzi jednotlivými tehlami. Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia omietok klesnúť pod +5 ˚C.

2. Montáž rohových omietkových profilov

Nezateplene murivo - Montáž rohových omietkových profilov

Na spevnenie omietky na rohoch, osteniach a nadpražiach okien sa používajú rohové omietkové profily. Slúžia zároveň na stabilizáciu a presné vytvorenie hrany. Voľba typu profilu závisí od materiálu a hrúbky nanášanej omietky. Profily sa osadzujú tak, že sa jemne vtlačia do maltových terčov a urovnajú sa presne do  zvislej polohy.

3. Strojové nanášanie prednástreku na murivo

Strojové nanášanie prednástreku na murivo

Na pripravené tehlové murivo sa celoplošne aplikuje cementový prednástrek. Nechá sa zrieť 2 až 3 dni. Ak je to potrebné, odporúča sa tehlové murivo pred nástrekom navlhčiť. Prednástrek zlepšuje prídržnosť k podkladu, ktorá je dôležitá z dôvodu extrémneho namáhania vonkajších omietok vďaka veľkým teplotným rozdielom v priebehu roka či v priebehu dňa. Najväčšie napätia vznikajú v kontaktnej škáre medzi omietkou a podkladom, preto by sa pre vonkajšie omietky mali používať omietkové zmesi s vyššou pevnosťou v ťahu za ohybu a lepšou prídržnosťou k podkladu.   

4. Vystuženie omietky

vystuženie omietky

Miesta kontaktu medzi tehlovým murivom a inými materiálmi treba prekryť výstužnou vrstvou, ktorá sa zhotoví z vrstvy stavebného lepidla a sklotextilnej mriežky. Mriežka sa zatlačí hladidlom do základnej stierkovej vrstvy.

5. Strojové nanášanie omietky

strojove nanasanie omietky

Na pripravený vonkajší povrch muriva sa aplikuje vonkajšia omietka. Strojové omietky sa na podklad striekajú v tvare húsenice. Každá ďalšia vrstva omietky sa nanáša až po dostatočnom vyzretí predchádzajúcej vrstvy. Pre jednovrstvové obvodové steny sú vhodné najmä tepelnoizolačné alebo ľahčené omietky. Omietka by mala mať hrúbku aspoň 15 mm, optimálne 20 mm. Maximálna hrúbka jednej vrstvy je 30 mm.

6. Stiahnutie omietky pomocou laty

fotopostup ako omietat murivo

Nanesenú vrstvu omietky je potrebné nahrubo stiahnuť a vyrovnať hliníkovou sťahovacou latou (H-profil) vo všetkých smeroch.

7. Zretie omietky po jej nanesení na nezateplené murivo

priprava omietky

Omietka sa nechá zrieť. Čas potrebný na vyzretie omietky je jeden deň na každý jeden milimeter hrúbky omietky, najmenej však 14 dní, a to aj pri minimálnej hrúbke jednej vrstvy 10 mm. Na zamedzenie vzniku trhlín z dôvodu zmrašťovania omietok sa odporúča prvé dva dni udržiavať aplikovanú vrstvu omietky vo vlhkom stave.

Zverte aplikáciu omietky odborníkom

Kvalita prevedenej práce pri omietaní jednovrstvového muriva domu bez zateplenia má samozrejme vplyv na požadovaný výsledný efekt. Dostať dom do požadovanej energetickej triedy A0 a splniť tepelnotechnické požiadavky možno dosiahnuť  výberom vhodných technológií a stavebných materiálov, ktoré ponúkajú najvyššie možné parametre, s ohľadom na úspory energie. Obrátiť sa na odborníkov pri projektovaní a samozrejme prevedení prác pri stavbe domu je investícia, ktorou sa dá vyhnúť nie len chybám, ale aj stresu a navyše umožňuje dosiahnuť sebestačné bývanie bez potreby jeho zateplenia.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
09. marca 2023