Stavba domu svojpomocne vs. dom na kľúč

Stavba domu svojpomocne alebo na kluc

Stavbu domu si dobre naplánujte bez ohľadu na to, či ste sa rozhodli stavať svojpomocne, alebo si objednávate služby realizačnej firmy a dáte si postaviť dom na kľúč. Jasná predstava o postupe vám pomôže lepšie porozumieť procesom, znížiť stres a súčasne pomôže minimalizovať vaše výdavky. Čo všetko zahŕňa stavba domu?

Pri stavbe rodinného domu je potrebné najviac času venovať príprave projektu. V ideálnom prípade by prvým krokom mala byť návšteva odborníka (architekta, projektanta), s ktorým preberiete ďalší postup. Profesionál vás prevedie celým procesom, pomôže tiež s vybavením stavebného povolenia alebo dokonca aj s vybavením dotácií, napríklad na výstavbu nových rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie.

V projekčnej príprave vyriešite vaše požiadavky na funkčné a estetické bývanie do najmenších detailov. Preto ju nikdy nepodceňte. Vďaka dobre spracovanému projektu predídete aj možným nedorozumeniam – čo ste pôvodne chceli a čo je v skutočnosti zrealizované.

Dôležité je uvedomiť si, čo vlastne od svojho domu očakávam. Ak staviam pre svoje deti, tak si treba uvedomiť, že oni majú vlastné sny o rodinnom dome a nemusia zdieľať tie vaše.

Začiatok výstavby domu

Po kvalitnej projektovej príprave je na vás, či sa rozhodnete pre stavbu svojpomocne alebo ju zveríte firme, resp. si čiastočne vypomôžete živnostníkmi. Všetky alternatívy majú svoju výhodu, ale aj úskalia.

V prvom rade si musí stavebník zodpovedať otázku, nakoľko je časovo zaneprázdnený a či je vôbec manuálne zručný. Prípadne či má v rodine alebo v blízkom okolí šikovných majstrov s odporúčaním.

Bez ohľadu na to, či budete stavať svojpomocne, alebo stavbu zveríte firme, prvým krokom je príprava staveniska. To je predpoklad na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby.

Aj pri svojpomocnej výstavbe domu platia určité povinnosti vzhľadom na prípravu staveniska. Stavebník musí pripraviť a odovzdať stavenisko v takom stave, aby zhotovovateľ mohol začať práce podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade so stavebným povolením. Môžete sa tiež zmluvne dohodnúť so zhotovovateľom na realizovaní týchto prác. V tom prípade však treba rátať aj so zvýšenými nákladmi.

Nezabudnite:

Ak stavbu buduje firma, musí prebrať pripravené stavenisko od stavebníka, a to písomne, formou preberacieho protokolu. Od toho dňa je potom povinná viesť stavebný denník.
Svojpomocna stavba domu
Výstavba domu svojpomocne

Stavba domu svojpomocne

Pri odvahe stavať si dom svojpomocne môžete počítať s finančnými úsporami. Ak si práce na hrubej stavbe  budete robiť sami, prípadne s pomocou kamarátov a rodiny, môžete rátať s úsporou cca 20 až 30 % z ceny rodinného domu na kľúč. Avšak pozor, všetko vás bude stáť čas. Dobre si zvážte, či ten čas máte a rozumne zvážte vaše aktuálne možnosti a životnú situáciu. Ak sa potrebujete urýchlene sťahovať, lebo sa vám rozrastá rodina a so svokrovcami sa tlačíte v dvojizbovom byte, tak na svojpomoc radšej zabudnite. Prípadne zvážte oklieštiť rozsah prác, na ktorý si trúfnete z časového hľadiska.

Počítajte s tým, že čas výstavby sa predĺži. Je takmer nemožné postaviť dom svojpomocne rovnako rýchlo, ako keď vám ho stavia firma. Na druhej strane, zostane vám dobrý pocit, že po vás niečo hmatateľné zostane.

Čítajte aj

Koľko trvá stavba murovaného domu?

PREČÍTAŤ

Cena stavby svojpomocne

Skôr ako sa rozhodnete pre stavbu domu svojpomocne, skúste si vypočítať, aká vysoká je vaša hodinová mzda. Tú vynásobte časom spotrebovaným na stavbu. Nezabudnite, že vzhľadom na nedostatok skúseností a praxe sa čas výstavby môže predĺžiť pre omyly a ich opravy, zháňanie materiálu a v neposlednom rade ľudskej sily z radov rodinných príslušníkov či známych. Spočítajte si čas, ktorý by ste si museli odpracovať pre každého, kto na stavbe pomohol vám a pravdepodobne prídete k cene vyššej ako ponúkol dodávateľ. Napokon sa možno presvedčíte o tom, že tento rozdiel bude rozumnejšie vyrovnať zárobkom za prácu, ktorou sa živíte a v ktorej ste profesionál.

Pomoc od partií živnostníkov

Môžete sa rozhodnúť aj pre kompromis, kedy si časť prác urobíte svojpomocne a na špecifické práce si zavoláte partie živnostníkov. Pri využití živnostníkov budete mať viac starostí s koordináciou prác. Musíte mať aspoň základnú predstavu, ako sa stavia dom a aká je postupnosť prác. Druhou možnosťou je zaplatiť si viac návštev stavebného dozoru, ktorý má nezastupiteľnú úlohu a neoplatí sa šetriť na jeho službách. V takom prípade sa náklady ušetria na úrovni približne 15 až 20 % z ceny domu na kľúč. Opäť v tomto smere treba zvážiť, ako sú živnostníci, ktorých chceme angažovať dostupní a plánovanie musí byť prezieravé. Tí najlepší majstri majú kalendáre plné na mesiace dopredu.

Svojpomocne bez obáv

Hrubú stavbu rodinného domu berie do vlastných rúk čoraz viac stavebníkov. Príkladom môže byť murovanie hrubej stavby z brúsených tehál. Svoj podiel na tom majú aj súčasné technológie murovania brúsených tehál, ktoré umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu, a to dokonca až o 30, resp. 50 % v porovnaní s klasickým spôsobom murovania na obyčajnú maltu. Takéto murovanie je také rýchle a jednoduché, že si naň môžete trúfnuť svojpomocne, a to dokonca aj vtedy, keď nemáte veľa skúseností.

Hlavným predpokladom úspešnej realizácie hrubej stavby je najmä založenie prvého radu tehál. Z tohto dôvodu niektorí výrobcovia ponúkajú asistenčnú službu presného založenia stavby preškolenými pracovníkmi (buď zadarmo, alebo za výhodnú cenu). Aj výrobcovia strešných krytín ponúkajú asistenčné služby. V takom prípade vás navštívi špecialista výrobcu. V prípade, že ide o rekonštrukciu, zhodnotí stav krovu, zmeria strechu, poskytne odborné poradenstvo, poradí s výberom strešnej krytiny a prevedie vás celou rekonštrukciou alebo novostavbou.

Záverečná rada:

Ak sa pustíte do stavby rodinného domu, objavíte v sebe netušené schopnosti.
Cena stavby domu

Stavba domu na kľúč

Pri zadaní celej stavby domu na kľúč firme, vyjdú stavebné náklady vyššie zhruba o 9 až 20 % oproti svojpomoci, resp. živnostníkom. Miera výšky nákladov je individuálna, v závislosti od veľkosti firmy a jej aktuálnej vyťaženosti, resp. od jej dobrého mena. Výhodou domu na objednávku je, že nemusíte priložiť ruku k dielu a na stavbe si len skontrolujete postup dohodnutých prác.

V stavebníctve je dôležité rozhodovať sa na základe referencií. Zorientujte sa podľa referencií na stránkach či na sociálnych sieťach. Pokojne oslovte ľudí, ktorí majú s danou firmou, ktorá ponúka výstavbu domov na objednávku skúsenosti. Vhodné je zosúladiť veľkosť vášho stavebného zámeru s veľkosťou budúcej oslovenej firmy.

Dbajte aj na to, aké materiály stavebná firma odporúča. Preverte si, či vám ponúka to najlepšie riešenie v danom rozpočte. Nezabudnite, že dodatočne zistené chyby na stavbe si žiadajú veľkú investíciu na opravu, preto buďte nároční na výber stavebnej firmy i technického dozoru.

Garancia kvalitnej výstavby

Pri stavbe dodávateľsky odpadá tiež starosť o celkovú záruku za zhotovené dielo. Ak má firma tiež poddodávateľov (napr. elektrikár, plynár atď.), preberá zodpovednosť aj za ich prácu. Vždy však buďte dôslední pri uzatváraní zmluvy. Dávajte si pozor, aby v zmluve boli jednoznačne ustanovené podmienky, najmä čo sa týka ceny diela, lehoty výstavby, záručných lehôt a garancií.

Aj keď všetky práce zabezpečí jeden zhotoviteľ, niekedy sa stáva, že sa kvalita práce pri jednotlivých remeslách môže rozchádzať s predstavami. Závisí to najmä od profesionality poddodávateľov.

Stavebný dozor aj pri stavbe na kľúč

Ďalšími úskaliami takejto spolupráce pri stavbe domu môžu byť vyžadovanie dodržania projektu alebo časová dochvíľnosť živnostníkov (aj firiem). V tomto smere je skúsený stavebný dozor na nezaplatenie. Okrem toho, že má prehľad o firmách a vie odporučiť dobrú stavebnú firmu, zabezpečí, že všetko, čo si stavebník od firmy objednal a za čo jej má zaplatiť, bolo dodané a bezchybne vyhotovené.

Ani pri stavbe domu na kľúč nezabúdajte na veci, ktoré sú odkladané počas výstavby „na potom“, napr. oplotenie, terénne úpravy a prístupová komunikácia, ktoré zaťažia už vyčerpaný rozpočet, ale pre užívanie stavby sú potrebné.

Záverečná rada:

Ak máte možnosť, konzultujte postup stavebnej firmy s odborníkom. V ideálnom prípade ho zapojte ako stavebný dozor.

Doba trvania stavby: Čas výstavby priemerného rodinného domu je jeden rok, ak využijete služby firmy. V ostatných prípadoch sa môže pohybovať v rozmedzí 1,5 až 3 roky.

Cena stavby domu na kluc

STAVBA DOMU SVOJPOMOCNE

Výhody stavby domu na kľúč

 • Čas na prácu si zadeľujete podľa vlastných možností a preferencií.
 • Celú stavbu máte absolútne pod svojou kontrolou.
 • Nižšie náklady na výstavbu v porovnaní s profesionálnou firmou.
 • Sami ste zodpovední za kvalitu realizovaných prác. Predídete sklamaniu z nedôslednosti alebo nedostatočnej pozornosti detailom niektorých nie úplne profesionálnych stavebných firiem.
 • Možnosť realizovať svoje predstavy a vybudovať trvalú hodnotu.

Úskalia stavby domu na kľúč

 • Dlhší čas výstavby, ako v prípade zabezpečenia prác profesionálmi.
 • Menší objem vynaložených finančných prostriedkov môže byť v konečnom dôsledku zavádzajúci.
 • Vysoké riziko neodbornej práce s ťažko napraviteľnými dôsledkami.
 • Pomoci odborníkov sa nevyhnete. Na niektoré časti stavby budete jednoducho musieť povolať špecialistov. Činnosti ako zavedenie plynu, elektriny alebo vody si žiadajú zásah odborníkov.

STAVBA DOMU DODÁVATEĽSKY

Výhody stavby domu na kľúč

 • Rýchlosť výstavby – stavba murovaného domu na kľúč je hotová do jedného roka.
 • Záruka na stavebné práce dodávateľa. V prípade zistenia nedostatkov nemusíte riešiť, či ide o chybu materiálu alebo pochybenie na strane pracovníkov firmy. Nápravu musí zabezpečiť stavebná firma. Ak má firma subdodávateľov, ručí aj za nich.
 • Komplexnosť služieb – stavebná firma zabezpečí remeselníkov, špecialistov aj materiál, a to bez toho, aby ste na to museli myslieť. Často má stavebná firma výhodu v podobe výhodnejšieho nákupu stavebného materiálu.
 • Získate voľný čas, ktorý môžete venovať rodine, oddychu. Vyhnete sa vzťahovým konfliktom v rodine, predídete stresu.

Úskalia stavby domu na kľúč

 • Vyššia cena. Aj napriek tomu, že je vyššia cena logickou daňou za váš komfort, prejdite si rozpočet, ideálne s odborníkom z fachu, stavbárom. Zapojte ho ako stavebný dozor.
 • Ak niečo nesedí, vždy sa pýtajte na cenu.
 • Vždy existuje riziko, že natrafíte na neprofesionálov, lajdákov či dokonca podvodníkov. Vždy sa preto zaujímajte o referencie danej stavebnej spoločnosti, najlepšie sú odporúčania ľudí, ktorým dôverujete.
 • Zmluvu, ktorú ponúka dodávateľ, dajte preveriť právnikovi.
 • Ak zmluva na výstavbu domu na kľúč obsahuje zásadné nezrovnalosti medzi vašimi predstavami a ponukou dodávateľa, neuzatvárajte ju.
Autor článku:
logo-redakcia
admin
04. januára 2021