Staviate dom z tehly? Vyhnite sa týmto chybám

najcastejsie chyby pri murovani z tehly

Stavba rodinného domu či akejkoľvek nehnuteľnosti má svoje zásady. Aké pravidlá musíte pri stavbe domu z tehly dodržať a na čo si musíte dať pozor? Postaviť kvalitnú stavbu z tehál si vyžaduje potrebné znalosti. V článku si popíšeme najčastejšie chyby pri realizácii zvislých konštrukcií rodinného domu, aké môžu mať dôsledky a povieme si, ako sa problémom vyhnúť.

V tomto článku sa dozviete:

  • Aké sú výhody stavieb z brúsených tehál
  • Najčastejšie chyby, ktorých sa stavebníci pri hrubej stavbe dopúšťajú
  • Správna realizácia jednotlivých detailov stavby

Tehla ako stavebný materiál

Tehly majú mimoriadne dlhú históriu a boli kľúčové pre vývoj ľudskej kultúry a architektúry. Sú najstarším stavebným materiálom vyrobeným človekom. Ako stavebný materiál ich používame už viac ako 7 000 rokov. Od prvých tehál vyrobených z bahna ale prešlo ľudstvo dlhú cestu. Tehla za posledných 30 rokov prešla viacerými inováciami, ale aj naďalej konkuruje novším materiálom. Výroba sa stala tiež mimoriadne hospodárnou a efektívnou vďaka zavedeniu moderných výrobných technológií, inovatívnych pecí a automatizovaného procesu výroby.

Ako vybrať vhodné tehly

Odolné, energeticky úsporné a trvácne – existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo sa oplatí stavať z tehál. Vďaka technologickému pokroku sa dnes tehly vyrábajú v širokej škále. Môžete vyberať z rôznych veľkostí, hrúbky, účelu použitia či dokonca vybrať keramické tvárnice, ktoré sú vyplnené tepelným izolantom. Výber vhodného muriva by ste mali jednoznačne konzultovať s architektom alebo projektantom, a nezabúdajte ani na statika, ktorý zhodnotí schopnosť muriva prenášať potrebné zaťaženie.

Azda najväčšou prednosťou tehál v porovnaní s ostatnými murovacími materiálmi je optimálna a vyvážená kombinácia jednotlivých stavebno-fyzikálnych parametrov, čo z nej robí všestranne použiteľný materiál. Tehla má výborné tepelnoizolačné, akustické či akumulačné vlastnosti. Stavby z tehál navyše v plnej miere spĺňajú požiadavky na trvalo udržateľnú výstavbu. Vyrábajú sa totiž z prírodných surovín a svoje vlastnosti nadobúdajú vo výrobe bez akýchkoľvek chemických aditív. Ak sa správne použijú, získate stavbu s dlhou životnosťou minimálne 100 rokov.

Najčastejšie chyby pri realizácii hrubej stavby domu z tehly

Pri konštrukcii hrubej stavby je potrebné dbať na kvalitu použitých stavebných materiálov a malty. Zásadný význam má tiež zručnosť a precíznosť majstra či realizačnej firmy, ktorá stavebné práce vykonáva. Aby bola hrubá stavba postavená správne, je nutné dodržanie predpísaných stavebných technológii a použitie vhodných pomôcok na murovanie.

Nepresné založenie prvého radu tehál

Správne založenie prvého radu tehál je prvým predpokladom pre trvácnu stavbu. Ide pravdepodobne o najnáročnejší proces celej stavby, od ktorého sa bude odvíjať stabilita nehnuteľnosti. Je potrebné postupovať precízne, aby sa eliminovali výškové rozdiely základovej dosky. Výsledkom nesprávneho založenia prvého radu sú problémy pri murovaní ďalších radov hrubej stavby – nepresnosti v prvom rade tehál nie je možné v ďalších radoch preklenúť. Tehly potom nedosadajú presne na seba, čo je na úkor únosnosti muriva.  Prvý rad tehál musí byť dokonale rovný, preto už aj zakladacie maltové lôžko musí byť položené presne vo vodorovnej rovine. Predpokladom pre presné položenie maltového lôžka je výškové zameranie základovej dosky a nájdenie jej najvyššieho bodu. Od neho sa odvíja hrúbka zakladacieho maltového lôžka, ktoré má byť v najvyššom bode cca 10 mm. Dbáme na správnu konzistenciu zakladacej malty. Pri zakladaní prvého radu začíname založením rohov stavby. Odporúčame pritom využiť doplnkové tehly. Medzi osadené rohové tehly treba následne natiahnuť murársku šnúru, pozdĺž ktorej sa do maltového lôžka ukladajú tehly tesne za sebou. Tehly do maltového lôžka nezatláčame ani neposúvame. Presnú polohu tehál kontrolujeme pomocou vodováhy a drobné nerovnosti odstránime jemným poklepaním gumovým kladivom.

založenie prvého radu tehál správne vs nesprávne
založenie prvého radu tehál správne vs nesprávne

Nevhodné nanášanie malty

Častou chybou pri murovaní je nevhodný spôsob nanášania malty, či už klasickej alebo tenkovrstvovej. Malta musí mať  v oboch prípadoch správnu konzistenciu, aby zbytočne nezatekala do dutín v tehlách. Pri obyčajnej (klasickej) malte treba dbať na úplné premaltovanie ložných škár a na ich správnu hrúbku cca 12 mm. Niektorí stavebníci nanášajú maltu iba v dvoch úzkych pásoch, čo  vedie k zníženiu pevnosti muriva. Tenkovrstvovú maltu nanášame rovnomerne na všetky rebrá tehál, a to s použitím nanášacieho valca. Okrem malty možno na murovanie použiť murovaciu penu, ktorá sa na tehly nanáša priamo z dózy pomocou aplikačnej pištole. Dózy s murovacou penou je potrebné skladovať v temperovanom priestore – ideálna teplota obsahu dózy je + 20 až + 25 °C. V Zimných mesiacoch sa odporúča používať vhodné tepelnoizolačné ochranné návleky na dózy, aby sa zabránilo rýchlemu vychladnutiu peny počas murovania. Najväčšou výhodou tejto technológie je možnosť murovania až do teploty -5 °C.

Nanášanie spojiva - malty na tehly  správne vs nesprávne
Nanášanie spojiva – malty správne vs nesprávne

Nesprávne napojenie dvoch stien

Detail, ktorý pri zhotovení hrubej stavby občas spôsobuje stavebníkom komplikácie, je aj napojenie dvoch stien.
Problém môže vzniknúť pri murovaní na klasickú maltu, a to pri zanedbaní kontroly výšky jednotlivých radov tehál v jednej a druhej stene. V dôsledku nerovnakej hrúbky ložnej škáry môžu mať jednotlivé rady tehál obvodovej a vnútornej steny rozdielnu výšku, čo znemožňuje ich vzájomné previazanie alebo použitie stenových spôn. Táto chyba môže spôsobiť, že rozdiel v poslednom rade tehál bude až niekoľko centimetrov. Nevhodné napojenie priečok na obvodové murivo môže mať zásadný vplyv na statiku priečky. Aby ste sa tomuto problému vyhli, odporúčame pri murovaní na klasickú maltu použiť rozmeriavaciu latu s vyznačením výšky jednotlivých radov vždy v násobkoch 250 mm.

Kolmé napojenie muriva z tehly správne vs nesprávne
Kolmé napojenie muriva správne vs nesprávne

Použitie nevhodného náradia na úpravu tehly

Často sa hovorí, že vŕtanie a drážkovanie keramických tehál je náročné. Pravda to môže byť iba vtedy, ak používate náradie, ktoré na tieto úkony nie je vhodné. Dnes je práca s modernými tehlami naopak veľmi jednoduchá. Nie je vhodné používať moderné stavebné materiály a zároveň ich znehodnotiť nesprávnym náradím a pracovným postupom. V žiadnom prípade nerobte dorezy sekaním. Používajte vhodné náradie, ktoré je na to určené, napr. stolovú okružnú pílu, elektrickú ručnú pílu či uhlovú brúsku s vhodným kotúčom na kameň alebo tehlu. S takýmto náradím je úprava rozmerov tehál rýchla, jednoduchá a bezpečná.

úprava tehál - správne rezanie tehly vs nesprávna úprava sekaním
úprava tehál – správne rezanie tehly vs nesprávna úprava sekaním

Nesprávne uschovanie muriva

Ochrana muriva počas výstavby je dôležitou súčasťou procesu stavby. Nedokončené murivo, alebo tehly pripravené na zabudovanie je nutné chrániť pred nadmerným premočením v prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh). Ak murivo neochránite, môže sa stať, že sa v dutinách nahromadí voda, ktorá sa nemusí dostatočne rýchlo odpariť. Veľký problém môže nastať predovšetkým počas zimy, kedy môže dôjsť dokonca k poškodeniu keramických tvárnic mrazom. Ochrana muriva je pri tom tak jednoduchá. Tehly treba skladovať v suchom prostredí, nedokončené rady muriva postačí zakryť nepremokavými materiálmi, ako je napríklad fólia. Dôraz na ochranu muriva by ste mali klásť predovšetkým pri tehlách plnených izolačným materiálom.

Nesprávne vyhotovenie prekladov

Preklady predstavujú dôležitú súčasť uceleného stavebného systému domu. Ide ale o prvok, pri ktorom dochádza k chybám najčastejšie. Preklady sú prefabrikované výrobky, ktoré pri správnej montáži poskytujú záruku, že konštrukcia bude plniť svoju funkciu. Ich úlohou je preniesť a rozložiť hmotnosť muriva nad otvormi, ako sú okná či dvere. Je potrebné ich osádzať na rovný podklad, ktorý sa musí pred osadením skontrolovať vodováhou.

Pri montáži prekladov treba dodržiavať niekoľko zásad, najmä technologické postupy predpísané výrobcom. Preklady sa na murivo ukladajú do lôžka z cementovej malty. K častým prehreškom murárov patrí najmä zlá orientácia prekladov. Nesprávne uloženie môže mať za následok poškodenie samotného prekladu alebo prvkov v jeho okolí a navyše preklad nebude dosahovať deklarovanú únosnosť.

osadenie prekladov - spravne vs nespravna praca s tehlou
osadenie prekladov správne vs nesprávne

Chyby pri realizácii stropného systému

Na nosné steny domu je vyvíjaný tlak zo strechy, a preto nebudú steny domu držať pokope bez stabilného spojenia pomocou venca. Ten sa najčastejšie buduje na úrovni stropu a je vitálnou súčasťou nosných (obvodových aj vnútorných) múrov stavby. Statickou funkciou stužujúceho venca je absorbovať vertikálne zaťaženie od strechy a rovnomerne ho rozložiť na stenu pod ním. Ak nie je správne zhotovený, nehnuteľnosti hrozí vážne poškodenie.

Ohnutie spriahovacích strmeňov nosníkov

Problémy môžu nastať napríklad pri nesprávnom ohnutí spriahovacích strmeňov na koncoch nosníkov. Tie sa musia pred betonážou stropu nadvihnúť do sklonu 45 stupňov smerom k uloženiu. V žiadnom prípade ich nemožno ľubovoľne ohýbať.

Zabudovanie vencovej tehly

Dbať treba aj na správne zabudovanie vencovej tehly, ktorá je doplnkom stropného systému. Má na sebe nalepenú vrstvu tepelnej izolácie. Tepelnoizolačnú funkciu však veľmi ľahko môže stratiť pre neodborné zabudovanie.

Veríme, že uvedené chyby pre realizácii hrubej stavby a detaily ich správneho prevedenia vám pomôžu pri jej technologicky správnej realizácii a vďaka tomu bude prevedená hrubá stavba základom kvalitného bývania na veľa rokov.

Čítajte aj

Najväčšie mýty o pálených tehlách

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
06. októbra 2022