energeticka trieda domu

Potreba zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie sa premieta v našom každodennom živote, stavebníctvo nevynímajúc. Domy a stavby sú vzhľadom na potrebu energie na jeho vykurovanie radené do energetických tried. Všetky stavebné povolenia na novostavby od 1. januára 2021 musia podľa najnovšej legislatívy spadať do energetickej triedy A0.

dom energeticka trieda A0

Ako na energeticky efektívny dom triedy A0

Keď sa hovorí o udržateľnej výstavbe, často sa spomína energetická klasifikácia budov a stavieb. Vlastniť dom v energetickej triede A0 znamená výrazne zlepšiť nielen funkčnosť, ale aj efektívnosť prevádzkovania domova. Dodržanie mimoriadne prísnych požiadaviek je ale neľahkou úlohou pre architektov a projektantov. Dostať dom do požadovanej energetickej triedy možno s výberom vhodných technológií…

logo-redakcia
Redakcia
04. februára 2022

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac