Zelená revolúcia na šikmých strechách (2.časť)

sikma zelena strecha

S rastúcou popularitou zelených striech na celom svete prichádzajú architekti a realizátori s novými spôsobmi, ako vniesť vegetáciu aj na netradičné miesta. Vytvorenie zelenej záhrady na plochej streche nie je už ničím výnimočné. Ploché zelené strechy možno nájsť na rôznych administratívnych budovách, polyfunkčných objektoch, ale aj bytových domoch. Najnovším trendom je využitie zelených – vegetačných striech aj na šikmých strechách.

V tomto článku sa dozviete:

 • Ako vytvoriť jedinečnú záhradu na šikmej streche
 • Aké vrstvy nesmú chýbať v skladbe šikmej zelenej strechy
 • Na čo si pri realizácii vegetačných striech dávať pozor

Zelené strechy predstavujú jednu z mnohých inovácií v stavebníctve pre ekologicky mysliacich jedincov. V prvej časti seriálu o zelených strechách  sme si povedali, čo zelené strechy sú, akú majú funkciu a aké typy vegetačných striech poznáme. Spomenuli sme zároveň výhody, ktoré zelené strechy prinášajú pre samotných majiteľov nehnuteľností, ale že predstavujú skvelú voľbu aj z celospoločenského hľadiska.  V tomto článku si priblížime problematiku šikmých zelených striech.

Ako na návrh šikmej zelenej strechy?

Návrh a realizácia zelených striech, či už šikmých alebo plochých, pozostáva z dôkladného plánovania, ktoré by ste mali vždy nechať na odborníkov. Projektovanie plochých striech, alebo striech s nízkym sklonom (do 15 °) je technicky jednoduchšie, a zároveň ponúka širší výber vegetácie a odvážnejšie prevedenia. Bujná zeleň na streche si ale vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorú je na plochej streche možné veľmi jednoduché zabezpečiť. Nemusíte sa ale báť, že by ste na vašej šikmej streche nemohli vytvoriť atraktívny dizajn, ktorý bude priťahovať pohľady okoloidúcich. Návrhy majú síce svoje limity, no skúsení dizajnéri dokážu navrhnúť skutočne jedinečné strešné záhrady. Zatrávnenie poskytuje šikmej streche vyššiu ochranu pred rozličnými vplyvmi počasia. Majiteľovi zároveň prináša aj dlhšiu životnosť, než akú poskytuje tradičná šikmá strecha.

Vegetačné strechy na novostavbách

Predtým, než sa pre šikmú zelenú strechu rozhodnete, treba si overiť, či je toto riešenie na vašej streche technicky možné. Pri novostavbe je návrh jednoduchý, pretože so zaťažením zelenej strechy a ráta vopred. Čo ale v prípade, že chcete svoju starú strechu doplniť o vegetáciu dodatočne?

Rekonštrukcia a ozelenenie existujúcej strechy

Prvým krokom bude predbežná analýza strechy, na ktorej má vegetácia rásť. Čisto teoreticky možno vegetáciu položiť aj na pôvodnú strešnú krytinu, konštrukcia strechy však musí mať dostatočnú únosnosť. Po analýze nasleduje fáza samotného návrhu, v ktorej sa odborníci venujú projektovaniu zelenej strechy vrstvu po vrstve. Absolútne nevyhnutný je návrh správnej statiky na zabezpečenie kvalitnej tepelnej izolácie budovy, správneho odtoku vody a samozrejme aj rozvoja samotných rastlín. Treba zároveň myslieť na situácie, kedy bude substrát na streche nasiaknutý vodou z dažďa alebo snehu, čím dôjde k vyššiemu zaťaženiu strešnej konštrukcie.

vyber vegetacie pre sikme zelene strechy

Skladba šikmej zelenej strechy

Pri voľbe správnej skladby šikmej zelenej strechy treba rozlišovať jej sklon:

 • Šikmé zelené strechy od 5° – 15°: pri nižšom sklone striech nie je potrebný oporný systém či zábrany proti zosuvu. Rastliny po zakorenení celú strechu spevnia a vhodné vrstvy materiálov vytvoria funkčné vegetačné súvrstvie.
 • Šikmé zelené strechy od 15° – 45°: zelené strechy s vyšším sklonom musia byť doplnené systémom proti zosuvu. Existujú rôzne riešenia, ktoré môžu prenášať hmotnosť do plochy strechy, na hrebeň alebo na odtokovú hranu.

Realizácia šikmej zelenej strechy

Pri realizácii šikmej zelenej strechy treba myslieť na poistnú fóliu a určite ju do skladby strechy zakomponovať. Ak uvažujete o zelenej streche, odporúčame ju zatepliť. Tepelnú izoláciu strešného plášťa zelených striech môžu tvoriť len tepelné izolačné materiály s dostatočnými technickými parametrami. Nevyhnutná je dostatočná pevnosť v tlaku, faktor difúzneho odporu  a súčiniteľ tepelnej vodivosti. Tepelná izolácia na zelenej streche by mala byť dostatočne odolná, aby sa pod váhou navlhnutého substrátu nepoškodila. Zvyčajne sa používa minerálna vlna alebo penový polystyrén v hrúbke 200-450 mm. Tepelnoizolačná vrstva však nemusí byť súčasťou každej šikmej vegetačnej strechy. Ak inštalujete zelenú strechu iba na garáž alebo altánok, tepelná izolácia nebude, samozrejme, potrebná.

Hydroizolácia vegetačných striech

Rovnako ako pri plochých zelených strechách musia byť aj pri šikmých zelených strechách splnené požiadavky na odolnosť proti prerastaniu koreňov a ochranu hydroizolácie strechy. Výber vhodnej hydroizolácie je veľmi dôležitý. Okrem toho, že musí byť odolná proti prerastaniu koreňov, musí disponovať odolnosťou voči tepelnému namáhaniu a UV žiareniu. Nemali by sa používať materiály, ktoré by sa mohli zo strechy šmýkať, výhodou sú hydroizolácie s vyšším trením.

Systém proti zosuvu vegetácie zo šikmých vegetačných striech

Pri šikmej streche s vyšším sklonom (viac ako 15°) musí byť skladba doplnená systémom proti zosuvu. Skúsený špecialista naprojektuje vegetačnú strechu tak, aby bola zaistená absolútna bezpečnosť. Stabilizačný systém musí byť z materiálu odolného proti vlhkosti, pôdnym mikroorganizmom a koreňom rastlín a nesmie ani podliehať degradácii. Dôležité je, aby stabilizačné prvky nespôsobovali napätie v hydroizolácii. Väčšinou sa tieto prvky kladú voľne bez kotvenia do nosnej konštrukcie strechy. Vo výnimočnom prípade môže byť použité kotvenie, ale spôsob kotvenia, počet a rozmiestnenie kotiev musí navrhnúť a schváliť zodpovedný projektant alebo statik.

Príklady riešenia zádržných systémov 

 1. Opretý (zaťaženie pôsobí do odkvapovej hrany): tento zádržný systém je opretý o oporu dole. Opora v odkvapovej časti musí byť dimenzovaná na zodpovedajúce zaťaženie.
 2. Zavesený (zaťaženie pôsobí v hrebeni): zádržný systém rovnomerne roznáša zaťaženie na obe strany. Treba zohľadniť dĺžky protiľahlých strešných rovín, zohľadniť aj tlak na vrstvy strechy v mieste hrebeňa.
 3. Plošný (zaťaženie sa prenáša do plochy strechy): zaťaženie je prenášané do plochy strechy kotvením do nosnej konštrukcie. Uplatňuje sa iba výnimočne, najmä pri tvarovo zložitých strechách.

Vegetácia na šikmú zelenú strechu

Aj keď je skladba zelenej šikmej strechy takmer totožná so skladbou plochej strechy, pre architektov a projektantov predstavuje aj rôzne výzvy. Jednou z nástrah je orientácia strechy k svetovým stranám. Na severne orientovanú stranu strechy je nevyhnutné umiestniť rastliny, ktorým sa v daných podmienkach bude dariť. Nehodia sa sem teplomilné rastliny ani rastliny vyžadujúce intenzívne slnko.

Na ozelenenie šikmých striech možno použiť

 • extenzívnu zeleň (rozchodníkový koberec),
 • polointenzívnu (sadené rastliny),
 • intenzívnu s trávnikovým kobercom (treba počítať s pravidelnou závlahou).

Najčastejšie sa využíva extenzívna zeleň, ktorá sa vyznačuje zníženou hrúbkou substrátu (približne 10-20 cm). Vegetácia je prispôsobená klimatickým podmienkam a volia sa predovšetkým odolné rastliny, ktoré si nevyžadujú žiadne alebo iba minimálne zalievanie a ktoré sú schopné rýchlo a sebestačne sa obnovovať a rozmnožovať (sukulenty, rozchodníky, nízke trávy). Veľmi dôležitý je aj samotný substrát. V závislosti od typu šikmej strechy, typu rastlín ale aj od konkrétneho projektanta môže pozostávať zo skutočnej pôdy alebo z nejakej formy umelého pestovateľského média, ktoré pôdu imituje. Zvyčajne sa ako substrát do šikmých striech používa zmes minerálov (tehly alebo pemza) s organickými zložkami, ktoré umožňujú rastlinám zakoreniť sa. Frekvencia údržby takejto strechy je jeden až dvakrát ročne.

vegetacia na sikmej zelenej streche

Cena realizácie zelenej strechy 

Rozhodujúcim faktorom pri zelených strechách je aj ich cena. Tá sa odvíja od jej tvaru, materiálu, celkovej konštrukčnej zložitosti, druhu vegetácie, lokality, zvolenej tepelnej izolácie či výšky budovy. Čím komplikovanejšia skladba alebo tvar zelenej strechy, tým je cena vyššia. Pri príliš lacných cenových ponukách na ozelenenie šikmej strechy dávajte pozor. Podozrivo lacné riešenia vás môžu z dlhšieho časového horizontu stáť oveľa viac peňazí a tiež stresu. Pokiaľ na zelenú strechu myslíte už vo fáze projektu novostavby, náklady na vybudovanie môžu byť len o niečo vyššie ako pri použití klasických krytín.

Niekoľko dôvodov, prečo sa zelené strechy tešia čoraz väčšej obľube

 • Environmentálne výhody: Zelené strechy pomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia a vody, zmierňujú efekt mestských tepelných ostrovov, pomáhajú tiež šetriť energiu tým, že poskytujú izoláciu a znižujú množstvo tepla, ktoré je absorbované budovami.
 • Estetická príťažlivosť: Zelené strechy môžu byť krásne a pridávajú do mestskej krajiny svieži a prírodný prvok. Môžu byť tiež navrhnuté tak, aby zahŕňali rôzne rastliny vrátane tráv, kvetov a kríkov, ktoré môžu poskytnúť rozmanité a vizuálne príťažlivé prostredie nie len pre človeka ale aj hmyz, bez ktorého vegetácia nemôže prežiť.

Celkovo sú zelené strechy všestrannou a ekologickou možnosťou, ktorá môže vlastníkom budov a komunitám poskytnúť celý rad výhod.

Čítajte aj

Zelená revolúcia na strechách (1.časť)

PREČÍTAŤ

Autor článku:
logo-redakcia
admin
19. septembra 2023