Sklon strechy a typy striech

K najčastejším dilemám pri stavbe domu jednoznačne patrí výber sklonu strechy. Strecha je jedným zo základných prvkov stavby, okrem toho, že vytvára celkový vzhľad domu, chráni ho pred vonkajšími vplyvmi, odvádza vodu a napomáha tepelnej pohode v dome. Preto je toto rozhodnutie aj jedno z najdôležitejších. Aké typy striech poznáme a ktoré sú najpoužívanejšie? A ako vypočítame sklon strechy?

Na základe sklonu strechy rozlišujeme tri typy striech:

  • ploché strechy – sklon strechy do 10°
  • šikmé strechy – sklon strechy od 10° do 45°
  • strmé strechy – sklon strechy  viac ako 45°

Či si zvoliť rovnú alebo šikmú strechu, je aj vecou vkusu. Platia však určité zásady pri výbere strechy, kedy sa neoplatí klásť estetické požiadavky nad funkčné. Napríklad, ak staviate v horskej oblasti s vysokým úhrnom snehových zrážok, odporúča sa strmá strecha. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere sklonu je využitie podkrovia.

Plochá strecha

Ploché strechy na rodinných domoch sa na Slovensku začali používať v 70.-80. rokoch pri výstavbe klasických dvojgeneračných „kociek“. Typická sa stala skôr pre bytové domy či administratívne stavby. Do módy prišla opäť začiatkom milénia.

Plochá strecha poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor. Je tvorená nosnou konštrukciou (teda stropom najvyššieho podlažia) a strešným plášťom (tepelnou izoláciou, hydroizoláciou …). Výrobcovia materiálov pre ploché strechy udávajú, že ide o lacnejšiu alternatívu, nakoľko sa miesto klasickej krytiny používajú asfaltové pásy alebo fólie, ktoré sú lacnejšie. Opak nastáva v prípade nosnej konštrukcie, tá býva drahšia ako drevený krov šikmej strechy. Realizácia plochej strechy sa všeobecne považuje za jednoduchšiu, avšak vyžaduje si pravidelnú údržbu, kým v prípade šikmých striech s keramickou krytinou máte záruku, že bude bezúdržbová a bez dodatočných nákladov.

Šikmá strecha

Najbežnejším a najjednoduchším typom strechy bez nárokov na dodatočnú údržbu sú šikmé strechy. Ich výhodami sú lepší odvod vody, dlhšia životnosť a možnosť využitia podkrovia, či už ako obytnú časť, alebo odkladací priestor. Ak chceme maximálne využiť podkrovie volíme sedlovú strechu so sklonom viac ako 35 stupňov, alebo pultovú s nižším sklonom okolo 16 stupňov.  Každá zo šikmých striech má jedinečný charakteristický vzhľad a konštrukciu.

Typ a sklon sikmej strechy
Základné typy strechy a sklony striech

Sedlová strecha

Sedlová strecha je vďaka svojmu vzhľadu pripomínajúcemu písmeno A nazývaná ľudovo aj Áčková. Skladá sa z dvoch strešných rovín spojených hrebeňom. Jej jednoduchý tvar a konštrukcia prináša mnoho výhod ako je rýchlejšia realizácia a nižšia cenová náročnosť. Ak je sedlová strecha urobená bez vikierov s minimálnym množstvom prestupov,  je minimalizované riziko zatekania a je vhodná aj na použitie v najnepriaznivejších klimatických podmienkach. Zároveň pri vhodnej orientácii umožňuje najjednoduchšiu inštaláciu solárnych alebo fotovoltických panelov.

Valbová strecha

Valbová strecha je v súčasnosti najobľúbenejší tvar strechy. Odlišuje sa od sedlovej strechy  tým, že namiesto kolmých štítových stien má v užších stranách domu ďalšie dve trojuholníkové šikmé strešné plochy, takzvané valby. Týmto sa síce zníži využiteľný priestor pod strechou, no prináša výhodu odtoku vody do štyroch smerov. Je náročnejšia na realizáciu kvôli komplikovanejšiemu krovu a nutnosti zarezávania škridiel v nárožiach.

Ak je odkvap valby vyššie ako odkvap hlavnej časti, hovoríme o polvalbe a polvalbovej streche. Tento typ si vyberte, ak chcete do bočných stien umiestniť balkón či klasické okno.

Pultová strecha

Pultová strecha má iba jednu šikmú strešnú plochu. Má najjednoduchšiu konštrukciu zo všetkých tvarov šikmých striech a preto je to najmenej nákladný typ strechy na realizáciu. Je vhodná na stavbu nízkoenergetických domov, keďže má menšie tepelné straty ako členitejšie strechy. Využíva sa pri stavbách na hranici pozemku a prístavbách. Pri vyššom sklone je ideálnym riešením pre stavebníkov, ktorý chcú dve podlažia a zároveň vysoký otvorený strop v spoločenských priestoroch. Nižší sklon naopak zabezpečí úsporu pri vykurovaní vďaka menšiemu podkrovnému priestoru.

Manzardová strecha 

Manzardová strecha je komplikovanejší typ sedlovej alebo valbovej strechy. Horná časť strechy je tvorená klasickou sedlovou alebo valbovou strechou väčšinou s nízkym sklonom. Spodná strešná plocha je následne lomená do strešnej plochy s vysokým sklonom. Nevýhodami sú vyššie náklady na realizáciu zložitejšieho krovu, potreba lešenia a prichytávanie každej škridly na bočných stranách manzardy. Najväčšou výhodou je maximálna využiteľnosť podkrovia.

Stanová strecha

Stanová strecha, nazývaná aj ihlanová strecha môže byť zhotovená na domoch so štvorcovým pôdorysom. Najčastejšie je tvorená štyrmi strešnými plochami (valbami) spájanými stredovým vrcholom, čím vzniká stan alebo štvorstenný ihlan, no plôch môže byť aj viac.

Členitá strecha

Členitá strecha kombinuje viacero typov sklonov. Čím je strecha členitejšia, tým je vyššie riziko zatekania v dôsledku nesprávneho prevedenia detailov. Má väčšie tepelné straty ako jednoduchšie strechy, stavba tak bude náročnejšia na vykurovanie. 

Kužeľová a vežová strecha

Sú to typy striech využívané na historických stavbách. Kužeľová strecha je nad kruhovým pôdorysom, pokládka strešnej krytiny na takejto streche je komplikovaná, preto vyžaduje skúseného remeselníka. Vežová strecha má štvorcový, alebo mnohouholníkový pôdorys, výška strechy je dlhšia ako dĺžka jednej strany stavby.

Strmá strecha

Strmé strechy sú šikmé strechy so sklonom väčším ako 45°. V minulosti boli hojne využívané hlavne v horských oblastiach s vysokou snehovou nádielkou, kde bol žiadaný zosuv snehu zo strechy, aby nezaťažoval strešnú konštrukciu. V súčasnosti sa skôr volia strechy s nižším sklonom a správne navrhnutým protisnehovým systémom, ktorý zabráni zosuvu snehu tak aby neohrozoval majetok a zdravie ľudí.

 Sklon strechy rozhoduje o tom, aku krytinu mozno pouzit
Typ a sklon strechy rozhoduje o tom, akú strešnú krytinu možno použiť

Výber krytiny podľa sklonu strechy          

Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa musíme riadiť najmä jej schopnosťou odvádzať vodu, čo určuje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Ak viete, aký typ krytiny chcete, skôr ako začnete projektovať, prispôsobte si sklon strechy samotnej krytine. Nie každá krytina je totiž vhodná na všetky typy striech. Rešpektujte odporúčania odborníkov a výrobcov krytiny, ktorí pri každom type uvádzajú minimálny a bezpečný sklon. Na trhu je široký sortiment, pričom vlastnosti jednotlivých typov strešných krytín sa líšia.

Pri výbere krytiny dbajte na to, aby bola škridla odolná voči vonkajším vplyvom ako je mráz, silný vietor, ťažký, zosúvajúci sa sneh ale aj kyslý dážď, machy a vtáčí trus. Aj cena strešnej krytiny napovedá o jej kvalite. Môžete zvoliť lacnejšiu alternatívu, avšak časom sa nevyhnete opravám, ktoré strechu nakoniec predražia. Pri porovnateľných cenách krytín rôznych materiálov  vyniká vlastnosťami pálená škridla. Jej pridanou hodnotou je extrémna životnosť a farebná stálosť. Kvalitná pálená škridla si už navyše nevyžiada žiadne dodatočné náklady na údržbu.

Ako vypočítať sklon strechy?

Hodnotu uhla sklonu strechy je potrebné poznať pre správny výber strešnej krytiny, návrh rozostupu latovania, pre stanovenie spôsobu prichytávania strešnej krytiny, určenie protisnehových opatrení, ako aj pre správny návrh skladby celého strešného plášťa.

Sklon strechy je vlastne uhol strešnej roviny vyjadrený najčastejšie v stupňoch (°) alebo percentách (%). Na výpočet existuje množstvo online nástrojov. Ak si chceme vypočítať sklon sami, potrebujeme vedieť dva parametre – výšku strechy, to je výškový rozdiel medzi odkvapom a hrebeňom (v) a pôdorysnú vzdialenosť medzi odkvapom a hrebeňom (a).

Výrobcovia strešných krytín väčšinou uvádzajú vhodnosť využitia škridly v stupňoch, na tento výpočet použijeme goniometrickú funkciu tangens.

Ak máme strechu s výškou 5,4 m a pôdorysnú vzdialenosť (od odkvapu po hrebeň) 8,2 m, sklon vypočítame nasledovne:

Sklon (tg α) = výška (v) / pôdorysná vzdialenosť (a) = 5,4 / 8,2 = 0,659

Na základe tejto hodnoty vypočítate hodnotu uhla α zodpovedajúcu sklonu strechy, potrebujete však vedeckú kalkulačku alebo tabuľku. Vďaka nim dostanete sklon strechy v stupňoch –  33,34°

Výpočet percentuálnej hodnoty je jednoduchší, stačí vypočítať pomer výšky strechy v centimetroch a vzdialenosť pôdorysu v metroch:

Sklon = 540 : 8,2 = 65,9 %

ako sa pocita sklon strechy
Výpočet sklonu strechy
Čítajte aj

Hlavné časti šikmej strechy a ich realizácia

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
20. júla 2021