Prístavba si žiada individuálny prístup

Prístavba ponúka možnosť rozšíriť obytný priestor tak, aby bol čo najväčší a súčasne spĺňal požiadavky bývania modernej rodiny. Často ide ruka v ruke s rekonštrukciou. Je to skvelá príležitosť, ako v starom dome vytvoriť nový a komfortnejší životný priestor.

Ponuka voľných stavebných pozemkov bude v budúcnosti limitovaná a krajiny sa budú musieť vysporiadať s existujúcim stavebným fondom. Z tohto dôvodu sa rekonštrukcie budú preferovať čoraz viac. Domy v nevyhovujúcom stave sa časom zbúrajú a tie s potenciálom prejdú obnovou. Súčasťou rekonštrukcií bývajú aj prístavby, ktoré dokážu zmierniť nedostatky domov stavaných v minulosti. Mnohé domy boli totiž kedysi stavané prakticky úplne opačne vzhľadom na súčasné potreby rodín.

Prístavbe predchádza rekonštrukcia domu

Nemusí to byť pravidlom, ale väčšinou sa spolu s prístavbou stavebníci rozhodnú aj pre rekonštrukciu, či už v podobe výmeny strechy, zateplenia, niekedy je však nutná aj komplexná obnova domu.

V závislosti od finančných prostriedkov si môžete rekonštrukciu rozčleniť na niekoľko etáp. Renovovať môžete aj postupne, v závislosti od vašich finančných možností či požiadaviek na veľkosť úžitkovej plochy v dome. Začnite s nevyhnutnými rekonštrukčnými prácami. Časom môžete obytný priestor rozšíriť o prístavbu.

Ak dnes staviate a viete, že v budúcnosti budete mať záujem životný priestor zväčšiť, myslite na to už dnes. Zabezpečený prívod elektriny, vody a kanalizácie vám v budúcnosti ušetrí čas i peniaze.

Skôr, ako začnete plánovať, nezabudnite:

  • zamyslieť sa nad aktuálnou veľkosťou domu,
  • zamyslieť sa nad vašimi aktuálnymi a budúcimi požiadavkami na bývanie.

Začíname s prístavbou

V prvom kroku si treba premyslieť, čo sa od prístavby očakáva: na aký účel má slúžiť, či plánujete pristaviť jedno alebo viac podlaží a pod. Záleží tiež na tom, či ide o starší dom, ktorý prejde komplexnou rekonštrukciou, alebo či ide o prístavbu k nedávno postavenej novostavbe.

Všetky očakávania treba najskôr prebrať s odborníkom – architektom alebo projektantom. Ten vaše požiadavky prenesie do projektu a súčasne vás prevedie celým procesom navrhovania a následne celou stavbou. Pomôže s vybavením stavebného povolenia, ako aj s prípadným vybavením dotácií, napríklad na zateplenie domu. „Projektant zhodnotí reálny stav a poradí, či sa prístavba vôbec oplatí, alebo do akej miery treba dom rekonštruovať,“ hovorí skúsený projektant a realizátor Ján Košút.

Navrhovanie prístavby ovplyvňuje veľa individuálnych faktorov. Neexistuje niečo ako katalóg prístavieb. Všetko si vyžaduje individuálne konzultácie. Práve odborné poradenstvo môže mnoho stavebníkov ochrániť od sklamania. Ján Košút vysvetľuje, ako vo svojej praxi s klientmi plánujú stavbu domu i prístavbu: „Niektorí naši zákazníci prichádzajú s jasnou predstavou. Iní zas nemajú žiadnu. Prvotné požiadavky spracujeme a potom nad týmto návrhom spolu s investorom sedíme 2 až 3-krát, aby sme pri realizácii mali všetko zvládnuté.“

Bez stavebného povolenia to nepôjde

Prístavbu bez stavebného povolenia nepostavíte. „Odborník poradí, či je možné prístavbu realizovať aj z hľadiska legislatívy,“ pokračuje Ján Košút. Vybaviť ho vôbec nie je jednoduchá záležitosť. Stavebné povolenie si môžete vybaviť sami, alebo môžete osloviť oprávnenú osobu, ktorá na základe zmluvy vybaví všetky náležitosti súvisiace so stavebným povolením. Takou osobou môže byť práve projektant. Najlepšie je tieto prípravné administratívne práce realizovať na jeseň, aby bola potrebná dokumentácia hotová včas a stavebné práce mohli začať hneď na jar.

Prístavba domu na kluc verzus svojpomocne
Ak plánujete prístavbu garáže k domu, potrebujete stavebné povolenie.

Investícia do spracovanej projektovej dokumentácie je, pri porovnaní s celkovými nákladmi na stavbu, zanedbateľná. Prístavbu je najlepšie mať spracovanú až do podoby realizačného projektu –  s výkazmi výmer a konkrétnym výpisom materiálov. Takto detailne spracovaný projekt ušetrí veľa nedorozumení na stavbe a v konečnom dôsledku šetrí financie.

„Spracovanie realizačného projektu u nás stále nie je štandard. Mnohým stačí len dokumentácia na stavebné povolenie. Je pravda, že takýto projekt je možno o dve tretiny drahší ako bežný projekt pre stavebné povolenie, ale investované peniaze sa vrátia v tom, že nenastanú problémy na stavbe,“ argumentuje Ján Košút.

Koľko stojí prístavba domu?

Rozpočet na prístavbu závisí od viacerých faktorov. Nastavenie rozpočtu je preto tiež veľmi individuálna záležitosť. Závisí od toho, či bude prístavba súčasťou väčšej rekonštrukcie, alebo len jednoduchým rozšírením obytného priestoru.

Finálnu cenu za prístavbu môže byť ťažké odhadnúť a môžu sa pohybovať na úrovni novostavby alebo rekonštrukcie. Ďalší rozdiel vzniká rozhodnutím pre realizácie. Ak sa do prístavby pustíte svojpomocne, môže vám to ušetriť nemalé prostriedky v porovnaní so stavbou domu na kľúč. Rovnako, keďže sa prístavba napája na existujúcu konštrukciu, vždy treba počítať s finančnou rezervou, ktorá pokryje neočakávané náklady, ktoré sa objavia až priamo na stavbe. Keď sa človek pustí do práce s pôvodnou konštrukciou, nezriedka sa stretne s neočakávanými prekvapeniami, ktoré však treba riešiť. Pri zistení závažných nedostatkov rozhodne nešetrite na ich odstránení. „Môj známy prerábal pred piatimi rokmi dom. Starý zhnitý strop zalial novou betónovou doskou, pričom starý nefunkčný strop nerozobral. Po 4 rokoch mu zhnité trámy stropu spadli priamo do obývačky, našťastie, sa nikto nezranil,“ varuje pred následkami podcenenia rekonštrukcie Ján Košút. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú finálnu cenu prístavby. Odhadnúť ju na euro presne je takmer nemožné.

Prístavba svojpomocne alebo s firmou

Ideálny čas začať s prístavbou, je na jar. Ak si vyberiete vhodný stavebný materiál, je predpoklad, že všetko stihnete do zimy, a to aj v prípade, že pred stavbou dodávateľsky tzv. dom na kľúč uprednostníte stavbu svojpomocne. „Stavebná firma dokáže dom na kľúč postaviť veľmi rýchlo, samozrejme, v závislosti od zložitosti. My postavíme jednoduchý dom – bungalov – od základov po vnútorné procesy do 6 mesiacov,“ približuje rýchlosť výstavby tehlových domov Ján Košút.

Prístavba domu na kľúč

Odborníci odporúčajú zveriť prístavbu do rúk skúseným realizačným firmám. Profesionálna firma zodpovedá nielen za svoju prácu, ale aj za prácu svojich subdodávateľov. Na papieri vyzerá stavba domu na kľúč nákladnejšia, avšak celkové náklady vyvážia ušetrený čas, vyvarujú vás chýbajúcim skúsenostiam a za výsledný produkt zodpovedá firma.

Kolko stoji pristavba domu
Cenu prístavby domu ovplyvňuje mnoho faktorov

Ak sa rozhodnete stavať svojpomocne, pravdepodobne môžete rátať s finančnými úsporami. Celý proces vás však bude stáť čas. Počítať treba aj s tým, že čas výstavby sa predĺži. Pri svojpomocnej stavbe však rozhodne nešetrite na službách stavebného dozoru. Jeho služby oceníte, aj keď ste zaangažovali stavebnú firmu. „Skúsený stavebný dozor by sa mal minimálne 2 až 3-krát do týždňa zastaviť na stavbe a poradiť pri riešení detailov. Ani projektant nevie naprojektovať niektoré detaily, ktoré sa ukážu až po rozobratí konštrukcie,“ vysvetľuje Ján Košút.

Stavebný dozor dbá na detaily

Zodpovedný stavbyvedúci a stavebný dozor by mali dôkladne zaznamenávať okolnosti a priebeh stavby a prípadne ich dopĺňať fotodokumentáciou. „Vítame, ak naši klienti majú dohodnutý vlastný stavebný dozor. Pre nás je to nezávislý kontrolný orgán, ktorý spoločne s nami dbá na to, aby boli správne zabezpečené detaily, napríklad pri osadení okien alebo napojení izolácií – čo je dôležité najmä pri prístavbe. Spolu si prejdeme stavebný denník, skontrolujeme si jednotlivé výkony, je to skvelá pomôcka pre všetkých,“ konštatuje Ján Košút.

Murovaná alebo montovaná prístavba

Voľba stavebného materiálu pre prístavbu by v prvom rade mala záležať na konštrukčnom systéme domu. V prípade staršieho objektu je potrebné individuálne posúdiť všetky detaily. Túto časť treba zveriť do rúk statika, ktorý navrhne rovnomerné napojenie prístavby bez toho, aby hrozilo riziko prasknutia v spoji.

U nás je rozšírená murovaná alebo montovaná prístavba. Každá z nich má svoje pre a proti. „Osobne preferujem murované domy i prístavby. Ak je dnes na Slovensku 70 % murovaných domov, považujem za logické stavať prístavby z rovnakého materiálu. Montovaná prístavba sa na prvý pohlaď môže zdať jednoduchšia a lacnejšia na realizáciu, ale nemusí to tak byť vždy,“ myslí si Ján Košút.

Stavanie z tehál je nákladovo efektívne z viacerých hľadísk:

  • konštrukčné náklady sú rozumné, pretože keramické stavebné materiály umožňujú flexibilnú a precíznu výstavbu v krátkom čase a s nízkymi materiálovými vstupmi  – čo znamená úsporu času aj prostriedkov,
  • tehlové stavby so strechou z pálenej krytiny sú extrémne trvanlivé a bezúdržbové. Overená životnosť viac ako 100 rokov zohráva v trvalej udržateľnosti kľúčovú úlohu,
  • výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ako aj akumulácia tepla tehlových konštrukcií prispievajú k minimalizácii spotreby energie a nákladov na vykurovanie.

Nie len ekologické, ale aj trvácne stavby

Budúcnosť stavebníctva je v používaní zdravých a trvácnych materiálov. Tehlové domy produkujú výrazne menej nebezpečných emisií než domy na báze ľahkých drevených konštrukcií. Komponenty drevených konštrukcií sú často spájané organickými spojivami. Chemickými ošetreniami dosahujú zvyšovanie požiarnej odolnosti alebo ochrany proti škodcom, vzniku plesní a riziku hniloby. Na druhej strane sú keramické stavebné materiály nehorľavé, pretože už pri výrobe prešli procesom vypaľovania. V prípade požiaru sa neuvoľňujú toxické plyny. Vyznačujú sa odolnosťou proti poveternostným vplyvom počas celej doby ich životnosti.

Masívna keramická konštrukcia je robustnejšia než ľahké stavby a navyše chráni interiér pred teplom a chladom lepšie než drevené ľahké konštrukcie. Problematické je tiež správanie drevených konštrukcií pri priamom kontakte s vodou alebo pri nasiaknutí vzdušnej vlhkosti, alebo v dôsledku kondenzácie. Zatiaľ čo pálený črep rýchlo vyschne bez následkov pre konštrukciu stavby, v prípade skrytej vlhkosti v drevených konštrukciách môžu vzniknúť problémy so zásadným vplyvom na ich životnosť.

rychla realizacia pristavby domu
Prístavba domu môže byť rýchla vďaka murovaniu z tehál.

Rýchly postup stavebných prác

Murovanie hrubej stavby z brúsených tehál je dnes rýchle a jednoduché. Súčasné technológie murovania umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu, a to dokonca až o 30, resp. 50 % v porovnaní s klasickým spôsobom murovania na obyčajnú maltu. „Z nášho pohľadu ako realizačnej firmy vidím veľký rozdiel medzi murovanou stavbou aj v rýchlosti výstavby. Nie je pravda, že drevodom postavíte rýchlejšie. Z našich vlastných skúseností môžem spomenúť príklad, kedy sme začali stavať vedľa drevostavby. Začali sme o tri dni neskôr so zhotovením základovej dosky. Nechali sme vyzrieť základovú dosku, postavili sme múry, vence a na susednej stavbe nemali ešte ani základovú dosku,“ hovorí o svojich skúsenostiach Ján Košút.

Aj napriek tomu, že murovanie je dnes rýchle a jednoduché, čoraz viac je preferovanejšia možnosť využiť služby profesionálnej firmy. „Keď si predstavíte, ako svojpomocne murujete po práci počas niekoľkých mesiacov a skúsená firma postaví ten istý dom za týždeň, tak je to veľký rozdiel. Jedna vec je časová úspora a druhá sú naše skúsenosti. Ak staviate po prvýkrát, hrozí, že sa niekde pomýlite. My už po rokoch skúseností máme tieto zručnosti zvládnuté. Okrem toho, v prípade použitia doplnkových tehál staviame takmer bez odpadu a stavbu odovzdávame čistú,“ uzatvára Ján Košút.

Čítajte aj

Stavba a rekonštrukcia domu

PREČÍTAŤ

Autor článku:
logo-redakcia
Ján Košút
14. októbra 2021