zivotne prostredie

Ochrana životného prostredia, s aktuálnymi informáciami o globálnom otepľovaní a jeho dopade na našu budúcnosť, sa dostáva do diskusií na dennej báze. Životné prostredie môžeme chrániť aj z pohľadu voľby stavebných materiálov. Výrobcovia tehál používajú výlučne prírodne zdroje a výrobky je po skončení ich životnosti možné opätovne použiť. Rovnako je to aj v prípade škridly a ďalším prospešným rozhodnutím pre životné prostredie je voľba použitia ekologickej betónovej dlažby. Príjazdové cesty, chodníky či terasy umožňujú dažďovej vode vsakovanie a jej opätovný kolobeh. Je to priamy dôkaz o tom, že využitím znalostí a technológií môžeme aj my prispieť k obnove a ochrane životného prostredia.

Zaujíma vás téma „Životné prostredie“? Nájdite viac v našich nasledujúcich článkoch.

tepelne ostrovy sklenikovy efekt

Mestské tepelné ostrovy – prečo je v mestách teplejšie?

Z veľkých miest sa stávajú betónové džungle, z ktorých miznú stromy a mestská zeleň. Intenzívna urbanizácia, väčšia intenzita dopravy a zvyšovanie hustoty obyvateľstva spôsobujú v posledných rokoch nárast efektu mestských tepelných ostrovov a zvyšovanie skleníkového efektu. V spojení s globálnym otepľovaním ide o vážny problém, s ktorým je potrebné sa zaoberať. V tomto článku sa dozviete: Čo sú…

logo-redakcia
Redakcia
09. júna 2022

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac