úžľabie

Medzi hlavné časti strechy patrí odkvap, hrebeň, nárožie, štítová hrana či úžľabie. Úžľabie je najnižšie položené miesto stretu dvoch strešných rovín. V tomto mieste zbiehania sa strechy, sa zlieva dažďová voda stekajúca z oboch striech. Preto pri zhotovení úžľabia novej strechy, rovnako ako aj pri jej rekonštrukcií je potrebné venovať pozornosť jeho detailnému vypracovaniu. Je mimoriadne odporúčané používať na streche kompletný strešný systém, teda ak je to možné, aj v prípade zhotovenia úžľabia použiť materiál od výrobcu strešnej krytiny, ktorú používame na pokrytie strechy.

Čo ďalšie potrebujete vedieť pri výbere a zhotovení kvalitnej strechy, ktorá bude slúžiť aj ďalšej generácii? Čítajte v našich článkoch.

Hlavne casti sikmej strechy

Hlavné časti šikmej strechy a ich realizácia

Funkciou strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Hlavné časti strechy sú odkvap, hrebeň, nárožie, úžľabie či štítová hrana. Čítajte ďalej a zistite viac o téme skladba strechy a o tom, ako sa realizuje šikmá strecha a jej jednotlivé časti. Odkvap Odkvap je najnižším okrajom strešnej plochy, z ktorej sa…

logo-redakcia
Redakcia
28. decembra 2020

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac