smart cities

Smart cities sú dôkazom komunikácie medzi ľuďmi, ich potrebami a vedením mesta, ktoré tieto požiadavky dokážu pretaviť do úspešných projektov. V smart cities sú jeho obyvatelia ochotní spolupracovať, vytvárať a zachovávať kultúrne hodnoty v rovnováhe s prírodou, teda s ohľadom na budúcnosť. Na označenie mesta nálepkou smart city je potrebná komunikácia a spoločná vízia dosiahnuť lepšie hodnoty. Vytvoriť mesto plne rovnováhy, kde jeho obyvatelia zachovajú a vytvoria prostredie zachovateľné aj pre ďalšie generácie.

Zaujíma vás téma “Smart cities“? Čítajte výber našich článkov s touto tematikou.

mesta buducnosti

Mesto nie je nikdy dokončené a treba ho stále rozvíjať

Staviame už dnes základy pre mestá budúcnosti alebo len prešľapujeme na mieste? Ako sa vyvíja rozvoj miest na Slovensku sme sa rozprávali s uznávaným urbanistom Petrom Gerom. Oživenie centier miest Mohli by ste naznačiť, aké sú dnes celosvetové trendy v prístupoch k tvorbe mesta? Do popredia sa dostávajú dva hlavné trendy: oživenie centra…

logo-redakcia
Peter Gero
10. septembra 2021

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac