odkvap

Odkvap na streche plní hlavne funkciu odvádzania vody. Pozícia odkvapu je v najnižšie časti strechy, odkiaľ steká dažďová voda, prípadne topiaci sa ľad a sneh do žľabu/ríny. Pri vyhotovení odkvapu je nutné dodržať normy pre vytvorenie vetracieho otvoru. Rovnako je potrebné zabezpečiť túto inštaláciu mriežkami proti vlietaniu vtákov. Odkvapy a žľaby je potrebné pravidelne kontrolovať. Nefunkčnosť odkvapu, jeho prehrdzavenie môže spôsobiť nemalé škody na fasáde či sokloch. Dokonca môžu zapríčiniť vlhnutie základov a vynútiť opravu či rekonštrukciu strechy.

Hlavne casti sikmej strechy

Hlavné časti šikmej strechy a ich realizácia

Funkciou strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Hlavné časti strechy sú odkvap, hrebeň, nárožie, úžľabie či štítová hrana. Čítajte ďalej a zistite viac o téme skladba strechy a o tom, ako sa realizuje šikmá strecha a jej jednotlivé časti. Odkvap Odkvap je najnižším okrajom strešnej plochy, z ktorej sa…

logo-redakcia
Redakcia
28. decembra 2020

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac