hrebeň strechy

Hrebeň strechy je neoddeliteľnou súčasťou strechy a tvorí jej najhornejšiu časť, na strešnom štíte. Na pokrytie hrebeňa strechy sa používa špeciálna škridla tzv. hrebenáč. Hrebenáče slúžia na pokrytie hrebeňov a nároží striech budov a rodinných domov. Výrobcovia strešnej krytiny zvyčajne ponúkajú kompletný rad príslušenstva pre pokrytie celej strechy, vrátane hrebenáčov, čím sa zabezpečí estetická aj funkčná jednotnosť pokrytia strechy a hrebeňa strechy.

Hlavne casti sikmej strechy

Hlavné časti šikmej strechy a ich realizácia

Funkciou strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Hlavné časti strechy sú odkvap, hrebeň, nárožie, úžľabie či štítová hrana. Čítajte ďalej a zistite viac o téme skladba strechy a o tom, ako sa realizuje šikmá strecha a jej jednotlivé časti. Odkvap Odkvap je najnižším okrajom strešnej plochy, z ktorej sa…

logo-redakcia
Redakcia
28. decembra 2020

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac