emisie CO2

Emisie CO2 patria z pohľadu ochrany ovzdušia k najvýznamnejším  ukazovateľom. Ide o emisie skleníkových plynov – oxidu uhličitého (CO2). Hodnota emisie CO2 v ovzduší, v každoročnom meradle stúpa a má za následok globálne otepľovanie. Každý z nás môže nemalou mierou prispieť k zníženiu emisii CO2, čo je aj priorita Slovenska.  K regulovaniu CO2 možno prispieť samotnou voľbou efektívnych stavebných materiálov a postupov a využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie, klimatizáciu, chod domácich spotrebičov či elektrický pohon automobilov.

rekonstrukcie budov k uhlikovej neutralite

Zelené rekonštrukcie budov ako kľúč k uhlíkovej neutralite

9 z 10 existujúcich budov tu bude stáť aj po roku 2050. Pre splnenie klimaticko-energetických cieľov je preto nevyhnutné, zvýšiť tempo zdravej a udržateľnej obnovy a rekonštrukcie budov. V tomto článku sa dozviete: Ako európska legislatíva dvíha vlnu renováciíAko chcú štáty Európskej únie zabezpečiť zníženie uhlíkovej stopy v stavebníctveAko nákladovo optimálne zvýšiť energetickú efektívnosť…

logo-redakcia
Redakcia
11. januára 2021

AKO BUDEME BÝVAŤ O 100 ROKOV

Kedy sa vlastne začala história bývania?

Zistiť viac