Odolnosť strešných krytín proti prírodným živlom

odolnost krytiny

Strecha domu je rovnako dôležitá ako jeho základy. Ani zďaleka nejde len o doplnkový stavebný prvok, ale kľúčový element pri ochrane vašej rodiny a majetku. To, ako je strecha odolná a koľko rokov bude funkčná, závisí od materiálu, ktorý si zvolíte na jej pokrytie, ale aj od správnej montáže.

V tomto článku sa dozviete:

  • Čo vplýva na odolnosť strešnej krytiny
  • Ktoré prírodné živly sú pre strechu nebezpečné
  • Aké sú rozdiely medzi jednotlivými druhmi strešných krytín z hľadiska ich odolnosti

Faktory vplývajúce na odolnosť krytiny

Strecha je konštrukciou, ktorá je v priamom kontakte s vonkajšími vplyvmi, preto je dôležité pri výbere strešnej krytiny zohľadniť množstvo faktorov. Na trvanlivosť strešnej krytiny má výrazný vplyv zemepisná poloha a množstvo zrážok, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Ľudia žijúci v horských oblastiach s premenlivým počasím by mali preto voliť odolnejšie strešné krytiny, ktoré dokážu bojovať aj s väčším náporom snehu či dažďa. Pri výbere krytiny je dobré zohľadniť aj veternosť oblasti, v ktorej bývate. Ak žijete na mieste, kde dosť fúka, prikloňte sa k materiálu, ktorý vietor len tak ľahko neodfúkne.  

Negatívne môže na strechu pôsobiť aj kolísanie teplôt a intenzívne slnečné žiarenie. V priemyselných mestách môžu zas degradáciu strešné krytiny spôsobiť chemické látky nachádzajúce sa v ovzduší. Zabúdať netreba ani na biologické vplyvy, pretože pre strechy predstavujú hrozbu aj rôzne lišajníky, machy, huby, plesne čí vtáčí trus. V neposlednom rade preveria odolnosť a životnosť striech vo väčších mestách aj vibrácie pochádzajúce z ciest s hustou premávkou. To všetko sú faktory, ktoré pri výbere krytiny treba zvážiť.

Vplyv počasia na strešnú krytinu

Strešná krytina je dôležitým ochranným štítom vášho domu pred vyčíňaním počasia. Najúčinnejším spôsobom, ako minimalizovať škody spôsobené počasím, či už na samotnej streche alebo aj priamo v interiéri domu, je použitie materiálov, ktoré sú pevné a odolné. Vo všeobecnosti však možno povedať, že čím je strecha robustnejšia, tým väčšie výkyvy počasia vydrží.

Ovplyvniť odolnosť strechy možno aj voľbou jej správneho sklonu. V horských oblastiach, kde sa vyskytuje viac snehu, sú vhodnejšie strechy s väčším sklonom, ktoré napomáhajú k ľahšiemu zosuvu snehovej nádielky. Pri správnom výbere krytiny však možno aj v týchto oblastiach zvoliť strechu s nižším sklonom. Stačí, ak sa správne navrhne protisnehový systém.

strecha odolna voci pocasiu

Dážď

V súčasnosti vyrábané strešné krytiny dokážu bez problémov odolať dažďu. Komplikácie môžu spôsobiť prívalové dažde a intenzívne zrážky, a to v prípade, že je strešná krytina v zlom stave. Ak je poškodená alebo nesprávne zrealizovaná, voda sa ľahko dostane do podstrešného priestoru, a teda aj priamo do domu. Pritom stačí iba malá trhlina. Navyše v kombinácii s vlhkosťou a inými faktormi môže voda spôsobiť degradáciu a koróziu strešnej krytiny. Ak je však strecha pravidelne kontrolovaná, čistíte odkvapy a máte správne navrhnutú a nainštalovanú poistnú hydroizoláciu, ani silný dážď ju nepoškodí.

Sneh a mráz

Každoročne sa snehová nádielka v našej krajine zmenšuje a snehu už nie je toľko, ako v minulosti. Pre strechu je nebezpečné predovšetkým hromadenie snehu. Ak jeho váha prekročí nosnosť strechy, môže ju vážne poškodiť. Vo väčšom ohrození sú strechy s nižším sklonom, odkiaľ sa sneh skĺzava pomalšie. Pri väčšej snehovej nádielke je preto nevyhnutné sneh z takýchto striech manuálne odstrániť. Nebezpečenstvo predstavuje aj zosuv snehu zo strechy, ktorý môže spôsobiť škody na majetku i ohroziť zdravie ľudí. Každoročne by ste preto mali pred zimou dôkladne preveriť stav strechy a presvedčiť sa, či je v poriadku. Skontrolovať odkvapy, vodné drážky klampiarskych prvkov, najmä lemovanie okolo komína, strešných okien či zvislých konštrukcií. Vykonať treba aj kontrolu oblasti úžľabia, ktorá býva počas zimy najviac zaťažená snehom. Rezané škridly v úžľabí musia byť správne zaistené na svojom mieste. Na zabránenie zosuvu snehu slúžia protisnehové zábrany, ktorých návrh treba nechať na skúseného projektanta. Aplikujú sa celoplošne, aby udržali váhu snehu aj po výdatných zrážkach.

Krupobitie

K najnebezpečnejším prírodným javom patria búrky s krupobitím. Krúpy vznikajú vysoko v atmosfére v búrkových mrakoch, až 15 km nad nami. Veľkosť krúp môže dosiahnuť priemer až niekoľkých centimetrov. Kvôli svojej hmotnosti potom vplyvom zemskej príťažlivosti padajú z mrakov na zem. Na krupobití je najnebezpečnejšia jeho kinetická energia, ktorá sa odvíja od hmotnosti krúp. Malé krúpy (0,6 cm) padajú rýchlosťou iba 39 km/h, väčšie (3 cm) približne 80 km/h a krúpa veľkosti 11,4 cm dokáže nabrať rýchlosť až 170 km/h! Našťastie vplyvom vetra a rýchlosti pohybu mrakov vypadávajú krúpy v relatívne úzkych a ohraničených pásoch. Ak však zasiahnu husto osídlené územia, môžu vážne poškodiť strešnú krytinu či spôsobiť ďalšie škody na majetku. Niektoré typy strešných krytín nie sú voči krupobitiu dostatočne odolné, pričom hrozí, že bude obmedzená ich funkčnosť alebo dôjde k narušeniu estetickej stránky strechy (vzniku preliačin). Kvalitné strešné krytiny sa pravidelne testujú voči extrémnym  vplyvom počasia a tie s vyššou pevnosťou dokážu odolať aj väčším ľadovým krúpam.

UV žiarenie

Vo všeobecnosti platí, že strešné krytiny sa vyrábajú z materiálov, ktoré dobre odolávajú vysokým teplotám i zmenám teplôt a dokážu sa vysporiadať aj s prehrievaním interiéru bez veľkých účtov za klimatizáciu. V niektorých prípadoch sa však po čase vplyv slnečného žiarenia môže prejaviť tak, že krytina popraská. Treba si preto zvoliť krytiny s povrchovou úpravou – špeciálny reflexný náter dokáže odrážať slnečné lúče. Problém však môže nastať v prípade, že sa počas stavebnej fázy nechá strecha dlhšie nezakrytá a UV žiarenie bude pôsobiť na poistnú izoláciu. Aj po relatívne krátkom čase môže slnko fóliu vážne poškodiť a ovplyvniť je funkčnosť v budúcnosti. Z toho dôvodu je nevyhnutné strešnú fóliu v čo najkratšom čase zakryť krytinou.

Vietor

Vietor je častým vinníkom poškodenia striech, a tak je vetrotesnosť jednou z požiadaviek kladených na strešný plášť. Sfúknutiu krytiny možno predchádzať správnym návrhom, výberom vhodného materiálu, jeho správneho uloženia a kotvenia. Treba dodržať druh, množstvo a spôsob kotvenia, ktorý bol navrhnutý v projektovej dokumentácii. Iba tak dokážeme zabezpečiť, aby sa do skladby strešného plášťa nedostal vzduch a strecha sa nepoškodila. Vetrotesnosť strechy zabezpečuje správne zrealizovaná poistná hydroizolácia. Sústreďte sa aj na správne napojenie strešného povrchu k okrajom strechy, v úžľabí, na hrebeni, pri komínoch alebo pri strešných oknách, kde sa sila vetra v porovnaní s ostatnými časťami zvyšuje. Každý typ strešnej krytiny si však vyžaduje osobitný prístup a spôsob kotvenia.

Ako vybrať krytinu odolnú proti rôznym vplyvom počasia

Bezpečnosť a funkčnosť domu do veľkej miery závisí od výberu kvalitnej strešnej krytiny. Vzhľadom na širokú škálu dostupných možností môže byť ale náročné vybrať si tú pravú. Súčasné materiály umožňujú zhotoviť strechu so životnosťou viac ako 100 rokov. Avšak, aby to naozaj tak bolo, musí byť strecha nielen správne navrhnutá,  ale musí byť tiež správne zhotovená. Dôležité je, aby boli pri montáži každého typu strešnej krytiny použité správne upevňovacie prvky. Najlepšie je vyberať spojovacie systémy odporúčané výrobcom vybraného typu strešnej krytiny.

Keramická škridla je vhodná i na strechy v oblastiach, kde je väčšia nádielka snehu či silný vietor. Zdroj: Tondach

Keramické škridly

Pálené škridly sú jednou z najobľúbenejších strešných krytín nielen v našom regióne. V priebehu rokov sa technika ich výroby stala čoraz sofistikovanejšou, čo zabezpečilo dokonalú estetiku a zároveň spoľahlivú ochranu príbytku na dlhé desaťročia. Keramické škridly majú nespočetné výhody, ktoré z nich robia atraktívnu voľbu. Prvou je vysoká životnosť: keramické strešné krytiny sa používajú už celé stáročia, a stále ich možno vidieť na historických budovách po celej Európe. Druhou vyhľadávanou vlastnosťou je extrémna pevnosť. Robustná strešná krytina dokáže zniesť aj väčší nápor vetra či odolať silnejšiemu krupobitiu.  Vypaľovanie prebieha pri mimoriadne vysokých teplotách, čo zabezpečí nehorľavosť materiálu a farebnú stálosť. Medzi ďalšie vlastnosti patrí aj ich odolnosť proti mrazu a teplotným výkyvom. Hladký povrch redukuje usadzovanie machu či iných nečistôt – vyžaduje si preto takmer nulovú údržbu. Vyššia hmotnosť a pórovitosť materiálu robí pálenú škridlu neprekonateľnú aj z hľadiska akustických vlastností. Po skončení životnosti možno krytinu ľahko recyklovať.

Betónové škridly

Betónová škridla sa formuje zo štandardnej pieskovej zmesi betónu, ktorý je možné farbiť na rôzne odtiene. K dispozícii sú rôzne povrchové úpravy. Betónové, rovnako ako keramické škridly, patria k najťažším krytinám na trhu. Výrobné technológie a hustota materiálu ich robia vysoko odolnými voči poveternostným, chemickým aj mechanickým vplyvom. Výhodou je aj ich pevnosť a nenasiakavosť, preto sú vhodnou voľbou do oblastí so silným vetrom. Betónové škridly nie sú horľavé, nepustia sa do nej ani termity a neškodí jej ani voda. Navyše sú mrazuvzdorné a dokážu odolať aj krupobitiu. Ich nevýhodou je, že časom vyblednú a nie sú vhodné na staršie rekonštruované domy.

Strecha s bridlicou

Bridlica patrí medzi ťažké strešné krytiny a je atraktívna pre svoj jedinečný dekoratívny vzhľad, dlhú životnosť či farebnú stálosť. Minimálna nasiakavosť zaručuje vynikajúcu mrazuvzdornosť. Keďže ide o čisto prírodný materiál, je tiež ekologická. Navyše úspešne vzdoruje aj ohňu. Určite ste sa už stretli s názorom, že bridlica je krehká a ľahko sa poškodí. Kvalitná bridlica má dobrú mechanickú odolnosť, takže sa tohto mýtu nemusíte obávať. Je pevná a odolná voči deformácii. Montáž tejto krytiny má svoje pravidlá, a preto je nevyhnutná odborná inštalácia skúsenou pokrývačskou firmou. Sklon strechy by sa mal pohybovať v rozmedzí 15 až 30°.

Plechová strecha

Plechové strechy prešli od svojich začiatkov veľký kus cesty. Vďaka technologickému pokroku sú dnes vyrábané z rôznych farebných kovov vrátane špeciálnych ochranných povlakov. Plechová strešná krytina má nižšiu hmotnosť, čo z nej robí vhodnú voľbu pri rekonštrukciách staticky poddimenzovaných domov či chát. Je flexibilná a hodí sa na rôzne tvary striech. Jej prednosťou je ľahká montáž a mnohí majitelia jej realizáciu zvládnu aj svojpomocne.

Nízka váha však predstavuje určité riziko pri vyčíňaní extrémneho počasia. Pri výbere tejto krytiny treba zohľadniť aj prevládajúci smer vetra v lokalite, kde sa dom nachádza. Krytina je totiž náchylnejšia na veterné smršte a prívalové dažde. Pri tomto type krytiny treba klásť dôraz na jej správne ukotvenie, a to najmä v miestach prekrytia. Keďže plechové krytiny patria k tým ľahším, veľmi sa neodporúčajú do vysokohorských oblastí s väčším medziročným výskytom snehu. Plechové strechy zaostávajú za vynikajúcou akustickou izoláciou ťažkých krytín, a to hlavne v prípade nezateplených podkroví, ktoré ešte zosilnia hluk dažďa.

Plastové škridly

Plastová krytina väčšinou napodobňuje tvarom a vzhľadom tradičné materiály. Medzi jej výhody patrí nulová nasiakavosť a jednoduchá údržba. Vďaka jej nízkej hmotnosti nezaťažuje strešnú konštrukciu, a preto je vhodná predovšetkým na rekonštrukcie starších domov. Na rozdiel od keramickej alebo betónovej škridly však akumuluje len veľmi málo tepla a nedokáže účinne udržať stabilnú teplotu v interiéri. Pri montáži plastovej krytiny je potrebné pamätať na jej vyššiu teplotnú rozťažnosť. Plast je navyše horľavý a farebne nestály. Pri plastovej strešnej krytine treba myslieť na dobré ukotvenie, aby nedošlo k jej odfúknutiu v prípade silnejšieho vetra.

Drevené šindle

Strechy s drevenými šindľami sa opäť vracajú do módy. Ich prednosťou je nízka hmotnosť a sú ekologické, pretože ide o čisto prírodný materiál. V prípade poškodenia sa dajú veľmi ľahko nahradiť. Nevýhodou býva ich nízka požiarna odolnosť. Drevo podlieha mnohým degradačným činiteľom, ako sú vyššia vlhkosť, hmyz, plesne a pod. Aby bola životnosť drevených šindľov čo najdlhšia, je potrebné ich pravidelne kontrolovať a udržiavať. Nie sú vhodnou voľbou v oblastiach s vysokou vlhkosťou a častými zrážkami.

Asfaltové šindle

Asfaltové šindle sú ľahkou strešnou krytinou, ktorých výhodou je najmä ich jednoduchá montáž. Možno ich inštalovať na strechy v takmer akomkoľvek sklone. Sú tvárne, takže sa s nimi ľahko pokrývajú aj miesta okolo komínov či vikierov. Kladenie šindľov sa však musí realizovať za priaznivého počasia, ideálne pri teplotách v rozmedzí 15 – 25 °C. Niektoré lacnejšie šindle sú náchylnejšie na zdvihnutie vetrom a ak sú vystavené extrémnym teplotám, môžu praskať. Hlavným negatívom asfaltovej strešnej krytiny je však nízka požiarna odolnosť.

Čítajte aj

Príprava strechy na zimu

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
01. augusta 2022