Pomôže stavebníctvu robotizácia?

Záujem zo strany mladých ľudí o remeslá každým rokom klesá. Situácia je vážna až do takej miery, že by niektoré remeslá mohli na odborných školách v dohľadnej dobe zaniknúť. Trh pociťuje akútny nedostatok viacerých profesií. Stavebníctvo aktuálne zápasí najmä s nedostatkom kvalifikovaných murárov. Za posledných 10 rokov klesol počet vyučených murárov na stredných odborných školách o viac ako polovicu. Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií SR dokončilo minulý rok murársky odbor iba 199 žiakov, zatiaľ čo v roku 2013 ich bolo 469. „Danú situáciu možno vyriešiť aktívnou spoluprácou stavebných firiem so školami, propagáciou murárskeho remesla s dôrazom na vysoký dopyt a veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie kvalitných remeselníkov, ale aj podporou výučby tohto remesla zo strany štátu,“ hovorí Dušan Koháry, Head of product v spoločnosti Wienerberger.

V tomto článku sa dozviete:

  • Prečo murárske remeslo nie je v kurze
  • V čom sa dnes murárske remeslo odlišuje od toho v minulosti
  • Ako dokáže robotizácia pokryť nedostatok pracovnej sily v stavebníctve
  • Prednosti murovacieho robota WLTR

Remeslá nie sú v kurze

Na Slovensku dlhodobo pretrváva nedostatok remeselníkov v rôznych oblastiach, či už sú to stolári, pekári, inštalatéri, strechári alebo elektrikári. „Trend zanikania niektorých remesiel už na stredných školách nastal. Aj u nás sa úplne vytratili remeslá ako klampiar alebo čalúnnik. Hoci pred tromi rokmi sme sa snažili opätovne odbor klampiar otvoriť aj za pomoci jednej väčšej firmy z okolia a možnosti duálneho vzdelávania, aj napriek vynaloženej snahe sa nám nikto do odboru neprihlásil,“ hovorí Andrej Kubala, zástupca riaditeľky pre odbornú výchovu na Strednej odbornej škole stavebnej v Nitre. V kurze nie je ani murárske remeslo. V súčasnosti totiž nie je veľmi atraktívne manuálne pracovať. Mladí ľudia považujú murárske remeslo za špinavé, namáhavé a určené skôr pre tých, ktorí nenašli uplatnenie inde. Odborné učilištia sú medzi verejnosťou často považované za školy pre žiakov s horším prospechom. „Snažíme sa neustále zdôrazňovať, že murárska profesia je mimoriadne žiadaná, poukazovať na zaujímavé finančné ohodnotenie aj vysoké uplatnenie absolventov daného odboru na trhu práce. Problém však je, že napriek tomu veľa našich žiakov, čo štúdium ukončí, nemá záujem danú profesiu vykonávať ďalej,“ dopĺňa A. Kubala.

Práca murárov sa vďaka inováciám zmenila

Nedostatok zamestnancov v remeselných odvetviach spôsobuje, že ich mzdy rastú. Napriek dobre platenej práci je murárov stále veľmi málo. Pritom je toto remeslo dnes úplne iné ako v minulosti, a to vďaka rôznym inováciám a novým trendom, či už sa to týka materiálov alebo pomôcok potrebných na výkon tejto profesie. Napríklad práca s tehlami je v súčasnosti omnoho jednoduchšia. Moderné brúsené tehly s presnou výškou umožňujú použiť veľmi úsporné technológie murovania. Úspora sa pritom týka spojovacieho materiálu i samotného času. Murovanie na klasickú maltu bolo nahradené murovaním na tenkovrstvovú maltu, murovaciu penu alebo iné druhy spojovacích materiálov. Prechod na tenkovrstvovú maltu znamená cca 90%-nú úsporu malty, a tým i vody. Zníženie spotreby materiálu znamená aj významnú úsporu miesta na stavenisku. Murovanie tiež urýchľuje používanie veľkoplošných murovacích blokov alebo elementov vyrobených z jednotlivých murovacích materiálov. Na ich manipuláciu na stavbe sa používajú minižeriavy, ktoré úplne odstraňujú manuálne dvíhanie murovacích prvkov. „Stavbu urýchľuje aj použitie komplexného systému vrátane doplnkových tehál, spojív pre všetky druhy tehál, keramických prekladov či keramického montovaného stropného systému,“ dodáva Dušan Koháry.

Robotizácia urýchľuje a uľahčuje murovanie

Nové možnosti v sektore stavebníctva prináša aj robotizácia. „Aby sme stavbárom a murárom uľahčili ich prácu, vytvorili sme v spolupráci s českou firmou KM Robotics murovacieho robota Walltera. Veríme, že jeho implementácia na trh dokáže aspoň čiastočne pokryť nedostatok pracovnej sily v stavebníctve,“ hovorí Dušan Koháry. Robot pomáha zvyšovať produktivitu práce pri zachovaní vysokého štandardu, dokáže nahradiť viaceré fyzické činnosti či znížiť stavebné náklady. Jeho výhodou je najmä neúnavnosť, presnosť a konzistentnosť. K prednostiam robotického murovania patrí aj optimalizácia využitia stavebného materiálu a bezpečnosť práce. „Wallter dokáže svojím ramenom dosiahnuť do výšky 3,25 metra a pracovať bez prestávky až 10 m2 za hodinu. To znamená, že muruje dvakrát rýchlejšie ako konvenčná partia stavbárov. Odhaduje sa, že by mohol zastúpiť v priemere 2 až 4 murárov, čo predstavuje výrazné šetrenie pracovnej sily,“ zdôrazňuje D. Koháry. Robot však nedokáže pracovať celkom samostatne. Potrebuje operátora, ktorý ho ovláda pomocou tabletu a jedného murára pre prísun materiálu a pre pomocné práce, ako sú osádzanie dorezov, polovičných tehál či stenových spôn.

Nový rad tehál určený pre robota

Murovací robot je vhodný najmä na výstavbu dlhých rovných stien s minimálnym množstvom otvorov. Uplatnenie nájde predovšetkým pri stavbe priemyselných budov, výrobných a skladovacích objektov či obchodných domov, škôl alebo nemocníc. V budúcnosti sa však očakáva, že bude prispôsobený aj ďalším typom stavieb. Pre murovacieho robota Walltera je určený nový produktový rad tehál Robot Ready. Ide o tehly s rovnakými vlastnosťami, ako majú klasické tehly Porotherm. Odlišujú sa drážkami na lícových plochách pre lepšie uchopenie robotickým ramenom. Aktuálne možno na murovanie týchto tehál používať murovaciu penu Porotherm Dryfix. Riešenie, ktoré bude využívať ako spojivo tenkovrstvovú murovaciu maltu je momentálne vo vývoji. Tehly Porotherm 30 RR Profi Dryfix P10 sú k dispozícii už teraz.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
10. mája 2024