Rekonštrukcia strechy: kedy potrebujem stavebné povolenie?

Zobytnenie podkrovia a rekonstrukcia strechy

Skôr než sa pustíte do rekonštrukcie strechy, je dobré si zvážiť, či je strechu potrebné len opraviť – vymeniť škridlu, alebo či plánujete podkrovie využívať na bývanie a čaká vás kompletná rekonštrukcia strechy, vrátane zateplenia a následného zobytnenia podkrovia.

Keď nastane čas na opravu strechy, každý stavebník hľadá optimálne riešenie, ktoré by bolo v súlade s danými podmienkami a peňaženkou. Často dúfame, že existujúcu strechu stačí len lokálne opraviť, v najhoršom prípade vymeniť  strešnú krytinu.

Skutočnosť je však často taká, že väčšina striech čakajúcich na opravu je skutočne opotrebovaná. Na svoju obnovu čaká desiatky rokov a okrem poškodenej strešnej krytiny je vo veľmi zlom stave aj celá podstrešná konštrukcia. Nehovoriac o tom, že požiadavky na nosnú konštrukciu boli pred niekoľkými dekádami iné, ako sú dnes a už dávno nemusia spĺňať súčasné technické požiadavky. Z toho dôvodu sa odporúča celková rekonštrukcia strechy a pri výmene krytiny vykonať aj celkovú kompletnú úpravu podstrešia a skladbu strešného plášťa prispôsobiť súčasným požiadavkám.

Hlavné príčiny rekonštrukcie starých striech na rodinných domoch

Znížená funkčnosť strechy

Kompletná rekonštrukcia strechy sa odporúča, ak strecha zateká v dôsledku chýbajúcich alebo zlomených škridiel, má nedôsledne zrealizované detaily, akými sú komíny či iné prestupy cez strechu. Stav krytiny vykazuje známky poškodenia a nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Na mnohých miestach je krytina popraskaná, hrozí pád jednotlivých kusov a ohrozenie okoloidúcich. V zime sa pravidelne objavuje pod strechou sneh.

Zníženie statickej únosnosti krovu

Vlhkosť je najväčší nepriateľ bezproblémovej funkčnosti strechy. V dôsledku dlhodobej vlhkosti spôsobenej zatekaním a kondenzovaním podstrešných pár dochádza k situácii, kedy sú strešné väznice a krokvy miestami popraskané, vlhké a plesnivé. Takáto strecha nedokáže plniť svoju funkčnosť, nehovoriac o možných negatívnych následkoch, ktoré svojou nefunkčnosťou môže spôsobiť svojim obyvateľom. Aj v tomto prípade jednoznačne odporúčame kompletnú rekonštrukciu strechy.

Zobytnenie podkrovnej časti alebo celková rekonštrukcia strechy nehnuteľnosti

Premeniť nevyužívanú povalu na obytný priestor je skvelý nápad. V tomto prípade musí ísť často ruka v ruke so zvýšením svetlosti priestoru pod šikminami v streche. Dôležité je tiež počítať so zateplením.

Rekonštrukcia strechy so zobytnením podkrovia

Ak máte dlhodobejšie plány so strechou, prichádza čas zamyslieť sa nad tým, či spolu s výmenou krytiny neprišiel čas využiť podstrešný priestor na bývanie. Samozrejme, všetko záleží od finančných možností. Zmeniť opustený priestor pod strechou na obytný priestor prináša majiteľom domu viacero výhod. Zobytnené podkrovie rozširuje úžitkovú plochu, a tým pádom zvyšuje cenu nehnuteľnosti. Nehovoriac o tom, že zateplenie starej strechy prináša zásadné finančné úspory.

Skôr než sa pustíte do práce

V prvom kroku si treba zvážiť, na aký účel budete podkrovie používať. Treba vyriešiť problém so zatekaním, opraviť poškodenú krytinu alebo túžite po vizuálnej zmene? Nezabudnite sa však vždy zamyslieť nad pomerom ceny a úžitkovej hodnoty rekonštrukcie. Riešenie plánované len na niekoľko rokov môže byť krátkodobo lacnejšie, ale z dlhodobého hľadiska sa môže predražiť. Nakoľko skôr či neskôr budete musieť strechu vymeniť. Preto pri rekonštrukcii strechy pristupujeme aj k výmene krovu, čím sa odstránia príčiny pre neskoršiu rekonštrukciu, ako sme menovali vyššie.

Rekonštrukcia strešnej krytiny obsahuje výber správneho materiálu, dobre zvážte aj jeho životnosť. Napríklad nákup keramickej škridly so životnosťou 80 až 100 rokov sa z pohľadu nákladov na materiál a realizáciu mimoriadne oplatí v porovnaní s krytinami alebo riešeniami, ktoré nedosahujú takú dlhú životnosť alebo si vyžadujú dodatočnú údržbu.

Lokálna oprava strechy

Svojpomocne a  relatívne ľahko si budete vedieť poradiť v prípade, že máte relatívne novú a spoľahlivú strechu, na ktorej sa vyskytol drobný problém, ktorý si žiada pozornosť. Prípadne si môžete zavolať na pomoc odborníka – majstra, ktorý vám pomôže s opravou strechy, ľahko problém identifikuje a rovno ho odstráni. Takéto drobné opravy strechy  zväčša nestoja veľa. V prípadoch, že výmena škridly alebo utesnenie detailu nestačí, bude potrebné prejsť k celkovej rekonštrukcii strechy.

Oprava strechy s vymenou skridiel
Oprava strechy s výmenou strešnej krytiny

Kedy meniť strešnú krytinu

Vymeniť starú krytinu za novú môžete v prípade pôvodnej skladanej krytiny (pálená alebo betónová škridla) pomerne jednoducho. Odborníci upozorňujú, že životnosť keramickej krytiny je 80 až 100 rokov. V minulosti však v našom regióne pôsobilo veľa výrobcov, ktorí produkovali krytinu rôznej kvality. Preto sa v prípade skladaných krytín starších ako 30 rokov odporúča ich kompletná výmena.

Skontrolujte stav krovu a krytiny

Začnite vizuálnou kontrolou krovu. Prezrite si, či trámy nie sú napadnuté plesňami alebo škodcami. Skontrolujte, či nie sú nalomené alebo prehnuté krokvy. Starú skladanú krytinu (keramickú i betónovú) možno bez ďalších zásahov vymeniť za novú len v prípade, ak krov nie je poškodený, zatečený alebo nahnitý a je v poriadku aj latovanie.

Vyjdite na strechu a skontrolujte, či škridly nie sú poškodené alebo popraskané. Ak sú poškodenia veľké, tak je nevyhnutá výmena celej krytiny. Ak sú poškodenia len lokálne, možno ich opraviť čiastkovo výmenou škridly za škridlu.

Pomoc odborníkov pri rekonštrukcii strechy

Vždy sa odporúča zveriť rekonštrukciu strechy odborníkom. V čase nedostatku realizačných firiem si však zručný domáci majster dokáže pomôcť aj sám. Sám si vie vymeniť starú krytinu za novú na jednoduchej streche v tvare písmena A za predpokladu, že krov aj latovanie sú v poriadku. Ak sú na streche komplikovanejšie detaily, treba kontaktovať odborníkov. Skúsený pokrývač pomôže s odborným zhodnotením stavu strechy, správnym návrhom skladby aj s jej zhotovením.

Aké povolenia potrebujem pri oprave strechy a výmene krytiny?

Pri jednoduchej výmene strešnej krytiny alebo pri opravách strechy netreba stavebné povolenie. V prípade, že ide len o udržiavacie práce, medzi ktoré sa zaraďuje aj výmena krytiny (v zásade za podobný tvar a váhu), nepotrebujete ohlásiť túto opravu Stavebnému úradu v Zmysle § 139 b.

Povolenia na rekonštrukciu strechy

Zobytnenie podkrovia a s ním spojená rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny v  rozsahu, keď ide o zložitejší zásah do strešnej konštrukcie, si vyžaduje dôkladnú projektovú prípravu a Ohlásenie drobnej stavby. Dopredu si preto treba naplánovať, čo všetko treba vymeniť, resp. opraviť a či príde aj k novému zatepleniu pod krytinou, ak tam doteraz nebola. Takáto rekonštrukcia patrí vždy do rúk odborníkom. Rozsah zásahu opravy ovplyvňuje prípravu projektovej dokumentácie za účasti architekta, statika a požiarneho projektanta.

Začnite projektom

V prvom kroku sa obráťte na skúseného projektanta. Oboznámte ho so všetkými svojimi požiadavkami. Ten na základe vašich predstáv a iných okolností navrhne vhodnú skladbu strechy s ohľadom na klimatické podmienky. Prípadne vám projektant odporučí realizačnú firmu.

S návrhom strechy pomôže aj realizačná firma. Skúsený pokrývač pomôže s odborným zhodnotením stavu strechy, so správnym návrhom skladby aj s jej zhotovením. Návšteva špecialistu na strechy by preto mala patriť k prvým krokom v celom procese.

Každú strechu treba posúdiť individuálne. Nie každý krov je vhodný na zhotovenie obytného podkrovia. Často treba pôvodný krov odstrániť a zvýšiť obvodové múry. Návrh konkrétneho postupu  v takomto prípade by už mal vypracovať projektant na základe platných noriem a pravidiel.

Je na rekonštrukciu strechy potrebné stavebné povolenie?

Ak príde ku zásahu do konštrukcie krovu alebo zmeny tvaru strešnej konštrukcie, vtedy je potrebné v zmysle Stavebného zákona – Zákon č.50/1976 Zb. § 54 úpravu uskutočniť na základe Ohlásenia drobnej stavby. Majiteľ nehnuteľnosti má povinnosť ohlásiť túto stavbu na obecnom úrade (v mestách na príslušnom stavebnom úrade).

To znamená, že si pri rekonštrukcii strechy vo väčšine prípadov vystačíte s ohlásením stavebnému úradu, čo je pomerne jednoduchý úkon.

Na internete sú dostupné žiadosti, ktoré stačí vyplniť a podať na úrad. Stavebný úrad sa v rámci zákonom stanovenej lehoty vyjadrí, či daná rekonštrukcia spadá pod ohlasovaciu povinnosť alebo podlieha stavebnému povoleniu. Stavebné povolenie sa vyžaduje najmä v prípade rozsiahlej rekonštrukcie. Vo väčšine prípadov, kedy dochádza len k výmene strechy alebo zobytneniu podkrovia, stačí ohlásenie drobnej stavby (podľa § 55 odsek 2 c).

Rekonstrukcia strechy a vymena krovu
Strecha s obytným podkrovím pred rekonštrukciou s potrebou výmeny škridly i krovu

Rekonštrukcia strechy a potrebná dokumentácia

Pri ohlásení drobnej stavby bude treba doložiť projektovú dokumentáciu krovu s technickým popisom, ktorá obsahuje situačný plán (pôdorys) a jednotlivé pohľady (ak napríklad pridávate strešné okno), statický posudokstanovisko požiarneho projektanta (záleží od vzdialenosti susedných nehnuteľností). Ak úradu bude niečo v dokumentácii chýbať, vyzve vás o doloženie príslušných podkladov.

Stavebný dozor ušetrí stres i peniaze

V prípade, že pôjde o významnejší zásah do konštrukcie strechy, budete potrebovať aj dohľad stavebného dozoru v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. §46. Ten počas stavby pravidelne kontroluje realizované výkony, dôkladne zaznamenáva okolnosti a priebeh rekonštrukcie strechy a podkrovia a prípadne ich dopĺňa fotodokumentáciou. Úlohou stavebného dozoru je dohliadať na to, aby stavebná firma dodržala vaše záujmy. Výkon stavebného dozoru môže vykonávať len osoba s úradnými skúškami; dokladom na jeho oprávnenie je preukaz odbornosti, ktorý vydáva SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

Nezávislý odborník pomáha nielen k zvyšovaniu kvality, ale aj celkovej ekonomiky stavby. Zo skúseností možno povedať, že dobrý stavebný dozor ušetrí stavebníkovi niekoľkonásobne viac peňazí, ako predstavuje jeho odmena. Svoje aktuálne znalosti z oceňovania stavebných prác využije najmä pri vyúčtovaní vykonaných prác stavebnou firmou. V bežnej praxi sa stáva, že stavebná firma realizuje zmeny, ktoré neboli v rozpočte. Pri dohadovaní o opodstatnenosti nákladov má vždy navrch ten, kto má viac znalostí. V tomto smere je skúsený stavebný dozor neoceniteľnou pomocou.

Záruka na prácu nie je záruka na materiál

Vždy si skontrolujte, či pracovníci realizačnej firmy absolvovali školenia, ktoré výrobcovia pravidelne organizujú pre pokrývačov, kde ich oboznamujú s novými výrobkami a tiež upozorňujú na špecifiká pri kladení ich typu krytiny. Nezabudnite, že pokrývačské remeslo funguje na základe referencií.

V prípade profesionálnej realizácie strechy a dodržania všetkých platných pravidiel a predpisov bude krytina slúžiť aj niekoľkým generáciám. Stavebná firma, ktorá vám bude strechu stavať, musí poskytnúť záruku na kvalitu vykonaných prác. V prípade využitia pokrývačských služieb môže profesionál poskytnúť na svoju prácu záruku aj 5 rokov.

V prípade záruky na materiál, ktorú poskytujú výrobcovia strešných krytín, môže ísť až o desiatky rokov. Avšak pozor, nárok na garanciu máte len v prípade, že dodržíte podmienky výrobcu. Hlavnými podmienkami uplatnenia záruky bývajú zvyčajne: zabezpečenie správneho odvetrávania strešného plášťa, montáž preškolenou firmou alebo použitie originálneho príslušenstva k strešnej krytine.

Stavte na komplexný systém

Ak sa pri rekonštruckii strechy rozhodnete pre komplexné systémové riešenie a nebudete kombinovať výrobky od viacerých výrobcov (z dôvodu šetrenia), získate v konečnom dôsledku omnoho viac. Vhodne navrhnutý strešný systém vrátane doplnkov zabezpečí bezproblémové fungovanie strechy a váš komfort. Vyhnete sa chybám, a tým pádom aj nákladným opravám procesov a výmene nesprávne zvolených materiálov a v neposlednom rade u väčšiny výrobcov strešnej krytiny získate aj predlženú záruku.

Záver:

Ak sa pustíte do opravy strechy, nepotrebujete stavebné povolenie. Ak je zásah do strechy rozsiahlejší, stačí drobnú stavbu ohlásiť na obecnom úrade.
Čítajte aj

Ideme stavať: Tesár Michal poradí s výberom strešnej krytiny

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
25. februára 2021