Recyklácia a opätovné využitie stavebného odpadu

Keď sa hovorí o recyklácii, väčšina z nás si predstaví triedenie domáceho odpadu, ako sú plasty, papier, sklo či konzervy. Zamysleli ste sa však niekedy nad recykláciou stavebných materiálov a ich opätovným použitím? Ak sa chystáte na rekonštrukciu domu, existujú možnosti, ako starému materiálu vdýchnuť nový život a stavebný odpad využiť.

V tomto článku sa dozviete:

 • Čo je stavebný odpad a ako s ním naložiť
 • Ktoré stavebné materiály je možné recyklovať a opätovne využiť
 • Nápady na opätovné použitie stavebného odpadu u vás doma

Správnym triedením a spracovaním stavebného odpadu môžete chrániť okolitú prírodu a podporiť cirkulárnu ekonomiku. Opätovné použitie / recyklácia stavebných materiálov má svoje nepopierateľné výhody:

 • Znižuje náklady spojené s výrobou a prepravou nových materiálov
 • Znižuje dopyt po nových zdrojoch
 • Eliminuje stavebné odpady na skládke a potrebu ich prepravy
 • Eliminuje vznik nelegálnych skládok
 • Minimalizuje hromadenie toxických látok v životnom prostredí

Čo robiť so stavebným odpadom

V prípade, že sa chystáte na búranie starého domu, prístavby alebo rozoberanie staršej hospodárskej budovy na vašom pozemku, treba o tom informovať stavebný úrad. Stavebné povolenie potrebujete na všetky stavebné úpravy, pri ktorých sa mení vzhľad stavby. Odstránenie stavby bez povolenia je v zmysle ustanovení stavebného zákona priestupkom a hrozí vám za to pokuta. Pri búracích prácach vznikajú rôzne druhy odpadu, o ktoré sa musí majiteľ postarať. Za likvidáciu odpadu totiž zodpovedá jeho pôvodca, čiže samotný stavebník. Odporúčame vám vopred sa informovať na úrade o tom, ako presne s daným odpadom naložiť.

Kedy nie je potrebné ohlasovať rekonštrukciu?

Pri menších rekonštrukčných prácach na dome nie je oznamovacia povinnosť nutná. K bežným udržiavacím prácam, ktoré netreba ohlasovať stavebnému úradu, patria:

 • opravy a výmena strešnej krytiny,
 • výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
 • opravy a výmena omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien či dverí.

 Pri týchto udržiavacích prácach vzniká na stavbe drobný stavebný odpad.

Medzi drobný stavebný odpad patria:

 • Omietky, tehly, tvárnice, betón, kamenivo, zemina, kachličky, dlažby, cement, vápno, piesok, sadra, strešná krytina (cementová a pálená), sadrokartón a podobne.

Medzi drobný stavebný odpad nepatria:

 • Elektro-odpad, odpad obsahujúci nebezpečné látky (toxické alebo horľavé), lepidlá, kyseliny, rozpúšťadlá, azbest, živice, minerálne vlny, asfaltové pásy a podobne.

Stavebný odpad patrí do zberného dvora

Roztriedený stavebný odpad je nutné odovzdať na zberný dvor, zriadený mestom alebo obcou. Stavebný odpad by v žiadnom prípade nemal skončiť na nelegálnych skládkach, v lesoch či za mestami a dedinami. Odviezť ho môžete aj špecializovanej firme, ktorá daný druh odpadu spracováva. Drobný stavebný odpad, ktorý odovzdáte na zbernom dvore, bude zrecyklovaný, resp. podstatná časť z neho, napríklad na nový stavebný materiál.  Takýto odpad však môžete recyklovať aj vy a jednoducho a kreatívne ho využiť v domácnosti či v záhrade.

Pri vynášaní stavebného odpadu je dôležitým faktorom tiež jeho množstvo. To by nemalo presahovať 1 m³ na občana za rok. V prípade, že do zberného dvora prinesiete väčšie množstvo odpadu, môže vám ho dvor odmietnuť prijať. Každý zberný dvor má svoje vlastné podmienky, a preto sa o nich vždy informujte priamo na zbernom dvore v mieste vášho bydliska. Niektoré zberné miesta si účtujú za prevzatie odpadu poplatky za jeho likvidáciu.

Pozor na nebezpečný azbest!

V stavebníctve sa azbest vo veľkej miere používal na izoláciu, potrubia, podlahy alebo ako súčasť strešnej krytiny v podobe známeho eternitu. Azbestový materiál, nazývaný tiež tichý zabijak, je nebezpečný pre svoju štruktúru. Keď sa pri manipulácii rozdrobí, jeho tenké a dlhé vlákna sa dlho vznášajú v ovzduší a ľahko prenikajú do živých tkanív. Ich usadenie môže trvať až 3 dni. Nebezpečenstvo azbestu spočíva v tom, že ak sa vlákna dostanú do pľúc, nie je možné ich odtiaľ odstrániť. Ak bude človek dlhodobo pôsobiť v prostredí s vyšším obsahom azbestových vlákien v ovzduší, môže to u neho vyvolať rakovinu pľúc. Aj preto je azbest klasifikovaný ako chemický karcinogén.

Najčastejšie možno nájsť azbest na strechách. Ak takúto strechu chcete vymeniť, určite sa do jej odstraňovania nepúšťajte svojpomocne. Zákon považuje tento materiál za nebezpečný odpad a zakazuje fyzickým osobám s týmto odpadom nakladať. Likvidácia tohto materiálu musí byť vykonávaná iba osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Nedodržaním tohto zákona si koledujete o poriadne mastnú pokutu a navyše ohrozujete aj vlastné zdravie.

Nápady na opätovné využitie odpadu z rekonštrukcie domu

Drevo (palety, krokvy či trámy)

Jedinečnou výhodou dreva je jeho opraviteľnosť. Aj preto sa staré drevo, pokiaľ je to možné, zachraňuje a opravuje. Majitelia domov majú tendenciu staré drevené konštrukcie, najmä trámy alebo krokvy zo starých striech automaticky odstrániť alebo spáliť a nahradiť novým drevom. Pri rekonštrukcii strechy nie je nutné drevený krov vždy vymieňať. V prípade, že nie je napadnutý škodcami, možno ho ponechať a vymeniť len strešnú krytinu. Niekedy však technický stav dreva vyžaduje jeho výmenu. To ale neznamená, že takéto drevo treba vyhodiť. Hodnota dreva je naozaj vysoká a vždy sa treba snažiť o to, aby sme ho opätovne využili. Možností je naozaj veľmi veľa, stačí vám len trocha kreativity. Zdravé drevo sa dá využiť na výstavbu altánkov a prístreškov, vyrobiť z neho zaujímavé obklady, skrinky či podlahy. Z dreva môžete veľmi ľahko vytvoriť aj rôzne kusy nábytku, ako konferenčný stolík do obývačky, rám pre fotografie či chodbové zrkadlo, praktický kuchynský stolík alebo nástenné poličky. Staré drevené dvere takisto nevyhadzujte. V recyklačnom projekte ´poslúžia ako čelo za posteľ, vyhotoviť z nich môžete stôl alebo dokonca hojdačku do záhrady.

Ak vám po rekonštrukcii domu ostanú nejaké palety, tento materiál môžete využiť na nespočetne veľa spôsobov, napríklad na výrobu stolíka, paletového sedenia na terasu, štýlových poličiek, originálneho odkladacieho priestoru či rôznych dekoračných doplnkov do domácnosti.   

Stará strešná krytina

Staré strešné krytiny sú bezpečnými materiálmi, s ktorými môžete voľne narábať a nemusia nevyhnutne skončiť v zbernom dvore. Materiály ako pálená, betónová a plechová krytina sa môžu jednoducho recyklovať. Plech zo striech sa recykluje roztavením materiálu, ktorý sa následne opäť použije na výrobu nových kovových výrobkov. Pálená keramická krytina sa po skončení svojej životnosti môže podrviť a použiť ako antuka na úpravu bežeckých dráh.

Staré strešné krytiny však môžete použiť aj pre osobnú potrebu. Z polámaných keramických a betónových škridiel môžete vytvoriť podklad pre chodníčky či terasy, pretože sa dobre zhutňujú alebo ich použiť ako náhradu kameňov a mulčov v okrasných záhonoch. K zaujímavým riešeniam patrí využitie škridiel na kvetináče či dekoračné obrubníky.

Recyklácia tehál

Pri rekonštrukcii či dispozičných úpravách staršej nehnuteľnosti vám môžu ostať aj tehly, ktorých sa takisto nemusíte hneď zbavovať. Pred ich opätovným použitím je potrebné každú tehlu ručne vyčistiť, aby sa z nich odstránili zvyšky muriva.  Na čistenie využite drôtenú kefu, kyselinu soľnú či chlorovodíkovú. Staré tehly sú pevné a kvalitné a nájdu široké využitie, či už vo vašej záhrade alebo v domácnosti. Tu je niekoľko nápadov pre ich opätovné použitie.

Záhradné chodníky

Tehly sa dajú veľmi efektívne využiť na výstavbu chodníkov v záhrade, určite ich neodvážajte do zberného dvora. Aby ste zabránili nasiakavosti tehál, doprajte im hydrofóbny náter. Pred kladením tehál si treba pripraviť vhodný podklad (pieskové lôžko, ktoré musí predovšetkým dobre odvádzať vodu) a priestor ohraničiť obrubníkom, aby sa tehly nerozchádzali. Tehly môžete ukladať do rôznych tvarov a kombinovať ich aj s inými materiálmi, napríklad s kameňom. Existuje niekoľko spôsobov, ako tehly ukladať, či už tesne vedľa seba alebo s vynechaním škár, ktoré možno vyplniť pieskom alebo ich nechať voľné a umožniť tráve a burine prerastať cez medzery. Ekologické využitie starých tehál vás bude tešiť ešte veľa rokov, rovnako aj fakt, že ste ušetrili na dlažbe.

Tehlový múrik

Na oživenie a oddelenie jednotlivých častí záhrady alebo pri ohraničení trávnika od kvetinových záhonov vám poslúži nižší múrik, na ktorého výstavbu môžete takisto použiť staré tehly. Tehly môžete na seba iba voľne poukladať alebo ich zlepiť maltou. Múrik by mal mať stabilné základy, ale jeho výška či šírka nemusí byť vo všetkých miestach rovnaká.

Krb, ohnisko či pec

Predstavte si príjemné posedenie v kruhu rodiny a priateľov pri zvuku praskajúceho dreva. Oheň dodá každému letnému večeru čarovnú atmosféru. Ak máte staré tehly (ideálne lícové, ktoré sú navyše mrazuvzdorné a nenasiakavé) a neviete, čo s nimi, recyklujte ich a vybudujte si ohnisko, záhradný krb či pec. Keďže prednosťou tehál je aj ich nehorľavosť, sú ideálnym materiálom pre takéto záhradné riešenia. Stavbu jednoduchého ohniska zvládnete aj svojpomocne. Môžete ho zapustiť do zeme alebo ho vymurovať nad zemou. Konštrukcia tehlovej pece alebo krbu je náročnejšia a vyžaduje si technické plánovanie a väčšiu zručnosť.

recyklacia stavebneho odpadu

Vyvýšený záhon

Radi pestujete zeleninu či kvetiny? Vyvýšené záhony sú obľúbené najmä u tých ľudí, ktorí hľadajú riešenie pre jednoduchú údržbu úžitkovej či okrasnej záhrady. Vyvýšený záhon by mal byť umiestnený na dostupnom mieste s dostatkom svetla. Na jeho vybudovanie môžete opäť recyklovať aj staré tehly, ktoré pôsobia pekne najmä v spojení s kvitnúcimi trvalkami, lúčnymi rastlinami, okrasnými trávami a papraďami. Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu životnosť tehlového vyvýšeného záhona, tehly pred položením do záhona napenetrujte ochranným náterom. Na oddelenie tehlových stien od pôdy môžete použiť aj nopovú fóliu, čím zabránite kontaktu tehál s pôdnou vlhkosťou. Pri výstavbe vyvýšeného záhona môžete klásť tehly nasucho alebo ich navzájom spojiť s maltou.

Recyklácia kovového odpadu

K ďalším materiálom, ktorý vám po rekonštrukcii domu môže ostať, patrí kov, a to predovšetkým oceľový odpad z výstuží, zo spojovacích materiálov, z odkvapového systému a pod. Separovať sa dá aj meď a hliník pochádzajúce zo strešných krytín a z klampiarskych výrobkov. Kov sa veľmi jednoducho recykluje a výsledkom recyklácie  je plnohodnotný materiál, ktorý možno opätovne použiť.  Staré odkvapy vám môžu poslúžiť v záhrade ako závesné kvetináče, využiť sa dajú ale aj v domácnosti. Po ich natretí novou farbou ich môžete použiť na odkladanie topánok, urobiť z nich poličky na knihy či klince v garáži.

Inšpirácií na opätovné využitie a recykláciu stavebného odpadu je na internete neúrekom a každý si tam môže nájsť presne to, čo sa mu páči.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
16. decembra 2022