Na čo si dávať pozor pri realizácii šikmej strechy

chyby pri realizacii strechy

Ak staviate nový dom, musíte sa najprv rozhodnúť, či chcete dom so šikmou alebo plochou strechou. Tak či onak, nová strecha by mala byť odolná, aby dokázala čeliť rôznym klimatickým podmienkam v danom regióne. Na severe Slovenska treba napríklad prihliadať na väčšiu mrazuvzdornosť krytiny, vo verenejších oblastiach treba dbať na dostatočné prichytenie krytiny. 

V prípade, že je vašou voľbou šikmá strecha, oslovte projektanta alebo špecialistu na šikmú strechu, ktorí vám pomôžu s návrhom jej skladby. Práve správna skladba podstrešia je poistkou bezproblémovej funkčnosti strechy. Dopredu si však treba premyslieť, či priestor pod strechou budete využívať na bývanie, od toho sa totiž odvíja celková skladba strechy. 

V tomto článku sa dozviete:

  • Prečo nezabudnúť na odvetranie strechy
  • Aký vplyv má sklon strechy na výber krytiny
  • Ako správne prichytiť strešnú krytinu
  • Prečo je dôležitá aplikácia protisnehového systému

8 najčastejších chýb pri realizácii strechy

Zanedbanie odvetrania strechy

Pri realizácii strechy je dôležité myslieť na jej správne odvetranie. Vetraním sa vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou, odvádza sa vlhkosť zo spodnej časti krytiny a vnútorná vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov i nahromadené teplo v streche. V prípade, že vetrací systém nie je zabezpečený, zostáva strešný plášť a konštrukcia vlhká, a tak sú ohrozené všetky prvky konštrukcie strechy (krokvy, kontralaty, laty, krytina). Vďaka tomu môže dôjsť k skráteniu životnosti strešného plášťa i k narušeniu jeho funkčnosti. Aby sa v strešnej konštrukcii nedržala vlhkosť, musí byť strecha správne odvetraná – pri realizácii je preto nutné dodržať stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste. Najčastejšie sa zanedbáva prevetrávanie strešného plášťa v hrebeni aj osadenie vetracích prvkov pod hrebeňom. Na prekrytie privádzacieho vetracieho otvoru v spodnej časti vzduchovej medzery pri odkvape sa používa perforovaný ochranný pás proti vtákom a hmyzu (z plastu alebo hliníka). Pri hrebeni sa vzduch odvetráva buď vetracími škridlami, alebo vetracími pásmi pod hrebenáče. Tie chránia detail hrebeňa strechy pred vniknutím vody pod strešnú krytinu. Veľmi dobrou voľbou je vetrací pás vyrobený z kvalitného profilovaného hliníka, ktorý sa vyznačuje vysokou mechanickou a tepelnou odolnosťou.

realizacia odvetrania strechy
Správne zhotovená strecha s vetracím pásom. Zdroj: Tondach

Strecha bez použitia poistnej hydroizolačnej fólie

K častým chybám, ktorých sa ľudia pri realizácii strechy dopúšťajú, je vynechanie strešnej fólie. Pritom tieto fólie majú v skladbe strechy dôležitú úlohu – chránia strechu pred prienikom zrážok a vlhkosti, prachu a ďalších nečistôt z vonkajšieho prostredia. Tieto fólie sú vodotesné a súčasne paropriepustné, takže zamedzujú hromadeniu vlhkosti v strešnej konštrukcii, ktorá by mohla spôsobiť narušenie tepelnej izolácie a v niektorých prípadoch až poškodiť strešnú konštrukciu. Výberu fólie treba venovať dostatočnú pozornosť a optimálne je, ak to skonzultujete s výrobcom či realizátorom. Zamerajte sa na zohľadnenie bezpečného sklonu, do úvahy treba brať aj spôsob využitia podkrovia, konštrukčnú náročnosť strechy, miestne klimatické podmienky či miestne predpisy a nariadenia (požiadavky pamiatkových úradov a pod.). Vhodné sú napríklad fólie s integrovanou samolepiacou páskou pre zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presahov.

realizacia strechy s pouzitim stresnej folie
Strecha s použitím strešnej fólie. Zdroj: Tondach

Nesprávny výber krytiny

Pri výbere krytiny je nevyhnutné sa okrem ceny pozerať na celkové náklady na realizáciu strechy, jej životnosť či výrobcom poskytovanú záruku.  Viac sa oplatí, ak sa prikloníte ku komplexnému strešnému systému od jedného výrobcu, ktorého súčasťou sú aj všetky potrebné doplnky.

Sklon strechy

Na výber strešnej krytiny má veľký vplyv sklon strechy. Je to dôležité pre návrh rozostupu latovania, pre stanovenie spôsobu prichytávania strešnej krytiny, určenie protisnehových opatrení, ako aj pre správny návrh skladby celého strešného plášťa. Nie každá krytina je totiž vhodná na všetky typy striech. Treba rešpektovať odporúčania odborníkov a výrobcov krytiny, ktorí pri každom type uvádzajú minimálny a bezpečný sklon. Strešnú krytinu možno inštalovať aj na strechu s nižším sklonom, ako je bezpečný sklon strechy, ale je k tomu potrebné vykonať nejaké opatrenia na vytvorenie vodotesného podstrešia. Na šikmé strechy s menším sklonom sú vhodnejšie krytiny s hlbokými hlavovými a bočnými drážkami, pri strechách s väčším sklonom máte na výber zo širšej ponuky krytín. V prípade rekonštrukcie strechy treba výber krytiny prispôsobiť stavu krovu.

spravne zhotovena strecha s palenou skridlou Tondach
Keramická krytina je skvelou voľbou na novú i rekonštruovanú strechu. Jej životnosť je až 100 rokov. Zdroj: Tondach

Lokácia strechy

Medzi ďalšie dôležité parametre pre výber krytiny patrí aj lokalita, kde sa dom nachádza. V oblastiach s častejšími snehovými zrážkami treba byť prísnejší na mrazuvzdornosť krytiny než v južných oblastiach. Podľa miery snehových zrážok, využitia objektu a tvaru strechy odborníci určia, či je vhodnejšie sneh nechať voľne skĺznuť po streche, alebo sneh zachytávať prostredníctvom protisnehového systému. Rovnako vo veternejších oblastiach Slovenska treba výberu krytiny venovať zvýšenú pozornosť. Nebezpečenstvu podfúknutia lepšie odolávajú ťažšie krytiny, teda keramické alebo betónové. Krytinu však treba správne prichytiť. Nevyhnutnosťou je však správna montáž, pretože aj tej najťažšej krytine hrozí podfúknutie, pokiaľ nebude kvalitne a správne zhotovená.  

Nedostatočné prichytenie krytiny a zvislých konštrukcií

Pri realizácii strechy treba venovať pozornosť správnemu prichyteniu strešnej krytiny a použiť na to určené príchytky (klince, skrutky, viazací drôt odolné proti korózii alebo výrobcom určené príchytky). Potrebný počet príchytiek je potrebné skonzultovať s projektantom a stavebným dozorom. Pri kladení krytiny platia technické pravidlá výrobcu, ktoré predpisujú minimálne zabezpečenie krytiny podľa sklonu strechy. V prípade kladenia pálených škridiel platí:

  • pod 45° sa škridly kladú voľne na laty (tam, kde je možné očakávať zvýšené účinky vetra sa škridly prichytávajú aj pri nižších sklonoch)
  • pri sklone 45°- 60° je potrebné prichytiť každú tretiu škridlu
  • pri sklone 60°-75° je potrebné prichytiť každú škridlu
  • pri sklone 75° a viac je potrebné prichytiť každú škridlu (bočnou príchytkou a skrutkou v hlavovej časti škridly)

Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane. Rezané časti škridiel je potrebné prichytávať viazacím drôtom s priemerom min. 1 mm.

spravna realizacia strechy - prichytenie skridiel
Zabezpečenie krytiny prichytávaním škridiel závisí od sklonu strechy.

Použitie lacného alebo nevhodného doplnkového príslušenstva

Ľudia chcú mať kvalitnú a bezpečnú strechu a hoci investujú do kvalitnej krytiny, šetria na doplnkovom príslušenstve. V konečnom dôsledku sa kúpa kvalitnej krytiny od jedného výrobcu a lacnejších doplnkov na strechu od druhého výrobcu nevyplatí. Zabezpečiť si bezproblémové fungovanie strechy možno iba s použitím systémového príslušenstva od jedného výrobcu. Oceníte to najmä pri zabezpečení rizikových miest, akými sú prestupy pre kanalizáciu, anténu, solárne a fotovoltické panely. Aj v tomto prípade platí, že najlepšie vám poradia odborníci a pomôžu vám s výberom krytiny i jednotlivých strešných doplnkov. Praktickou a rýchlou alternatívou ku klampiarskym prvkom je napríklad tesniaci pás, ktorý spoľahlivo nahradí oplechovanie okolo zvislých konštrukcií (stien, komínov, vikierov a pod.). Pás je ľahko tvarovateľný a zároveň veľmi odolný.

Strecha bez použitia protisnehového systému

Pri šikmých strechách musí byť navrhnutý vhodný spôsob zachytávania snehu (druh a umiestnenie snehových zachytávačov). O počte protisnehových zábran rozhoduje sklon strechy, zaťaženie snehom a miestne podmienky. Dôležité je, aby protisnehový systém nebol navrhnutý len v oblasti odkvapu, ale celoplošne v rámci celej strechy.

strecha s protisnehovymi hakmi
Strecha s použitím protisnehových hákov. Zdroj: Tondach

Ochrana pred vniknutím živočíchov

V lokalitách so zvýšeným výskytom živočíchov (kuny, lasice, hlodavce, vtáky a pod.)  sa odporúča zvýšená ochrana strechy pred vniknutím do strešného plášťa. Základom tejto ochrany je celoplošné debnenie strechy. To efektívne bráni prieniku škodcov do podkrovia. Aby ste zamedzili vniknutiu živočíchov pod strešnú krytinu najmä cez privádzací vetrací otvor v odkvapovej hrane, odporúča sa použiť hliníkový ochranný pás proti vtákom a vetrací hrebeň. Zabrániť škodcom dostať sa cez okrajovú škridlu pri detaile v štítovej hrane možno použitím oplechovania pod okrajovými škridlami alebo použitím hliníkových ochranných vetracích hrebeňov. Pri škridlách s vysokým profilom je vhodné použiť hliníkový ochranný hrebeň aj v úžľabí.

spravne realizovana strecha - ochrana strechy pred vniknutim zvierat
Strecha s hliníkovým ochranným pásom proti vtákom. Zdroj: Tondach

Nekvalitná práca realizátora

K častým chybám pri realizácii striech patrí aj nevhodný výber pokrývača. Ak investujete do kvalitnej strešnej krytiny a doplnkov, na realizačnej firme nešetrite. Ani tá najlepšia strecha nebude plniť svoju funkciu, ak jej montáž nebude vykonaná správne.   Uprednostnite skúseného pokrývača s dlhoročnými skúsenosťami a certifikátmi, ktorý sa orientuje v aktuálnych tepelnotechnických požiadavkách a trendoch, dokáže správne strechu rozlatovať, použije dostatočný počet vetracích škridiel či správny počet príchytiek. Skúsení realizátori najlepšie vedia, ako sa k realizácii strechy postaviť, na čo si treba dať pozor a čo nevynechať. Overte si jeho spôsobilosť a požadujte rozpočet realizácie strechy i zmluvu o dielo.

Čítajte aj

Ideme stavať: Tesár Michal poradí s výberom strešnej krytiny

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
19. októbra 2022