Príprava strechy na zimu

strecha v zime

Zimné obdobie býva pre strechy skúškou kvality. Mrazivé počasie a časté zrážky dôkladne preveria výsledok práce majstrov, ale aj výdrž materiálov. Riziko zatečenia ale nemusí byť pre strechu najväčší problém. Ohroziť ju môže aj sneh, ktorý sa nej počas zimných mesiacov môže kopiť. Báť sa ho ale nemusíte, dá sa s ním ľahko poradiť.

Čo treba skontrolovať pred príchodom zimy?

Každoročne by sme sa mali pred zimou presvedčiť, že je strecha v poriadku. Základom je strechu a škridly opticky skontrolovať a urobiť celkovú revíziu. Zistíme tak, či strecha a strešný krytina nebola poškodená letnými búrkami, víchricami a krupobitím. Ani jedna škridla nesmie byť zlomená alebo inak poškodená. Ak sa tak stane, je nutné ju vymeniť. Vždy je lepšie obrátiť sa s opravou na odborníka.

Každá súčasť strešného systému má svoju úlohu

Strešný systém netvoria len škridly. Strecha sa skladá  z viacerých prvkov, ktoré plnia rôzne úlohy. Ak chceme strechu na zimu pripraviť dôkladne, musíme ísť na to postupne. Odborníci odporúčajú začať s čistením odkvapov. Žľaby a rúry treba najprv vyčistiť od lístia a následne aj skontrolovať ich uchytenie v hákoch. Jednoduchým a lacným pomocníkom na udržanie priechodnosti zvislých odkvapov je aplikácia mriežok, ktoré nečistoty v odkvape zachytávajú. Prípadné poškodenia povrchu žľabu je vždy dobré natrieť, aby počas chladných mesiacov neprišlo k ešte väčšiemu poškodeniu materiálu. Uistite sa, že spoje odkvapového systému dobre tesnia.

Strecha musí dobre tesniť

Pre správne odvodnenie strechy je tiež vhodné vyčistiť vodné drážky klampiarskych prvkov, predovšetkým lemovanie okolo strešných okien, komínov, solárnych kolektorov, či zvislých konštrukcií. Dôležité je skontrolovať tesnenie. Zabúdať by sme nemali ani na prestupujúce systémové prvky, ako sú odvetranie kanalizácie, sanitárne odvetranie, anténa, solárne potrubie alebo káble.

Vhodné je skontrolovať i vetvy stromov v blízkosti strechy domu. Pokiaľ existuje riziko, že sa pod náporom snehu zlomia, radšej ich odrežte. Nezabudnite zo strechy odstrániť prípadné nánosy lístia a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli brániť plynulému odtoku vody.

Extrémne dôležité sú snehové zábrany, ktorých úlohou bude najbližšie mesiace brániť zosuvu snehu zo strechy a následným úrazom.

Kontrola a príprava strechy na zimu

Pri strešnej krytine sa najskôr kontroluje správne položenie škridiel. Snahou je zistiť a odstrániť poškodené škridly a tie, ktoré nesedia, alebo sú nadvihnuté napraviť a umiestniť do pôvodnej polohy. „Rozhodne odporúčam dôkladne skontrolovať rezané škridly v úžľabí,“ upozorňuje Peter Šebeňa, produktový manažér značky Tondach. „Práve oblasť úžľabia býva najviac zaťažená snehom, a preto je dôležité, aby boli škridly správne zaistené na svojom mieste,“ dodáva.

Priprava stechy na zimu, snehove zachytavace
Pred zimou skontrolujte technický stav strechy a potrebu snehových zachytávačov

Na čo myslieť pri výbere novej strešnej krytiny?

Strecha je neustále vystavená rozmarom zimného počasia. Musí čeliť vode, vlhkosti, snehu, ľadu a aj mrazivému vetru. Pri nekvalitnej krytine sa tak môže stať, že voda, ktorá sa dostane dovnútra škridly, zamrzne a ľad začne materiál pomaly drviť. Trvá však niekoľko rokov, kým sa dôsledky zvyknú prejaviť, a tak tomu mnohí nevenujú pozornosť. Ideálne je však na to myslieť už pri výbere krytiny a dať si pozor najmä pri krytinách pochádzajúcich z južných krajín, na ktoré nie sú kladené také vysoké požiadavky na mrazuvzdornosť.

Myslite na sklon strechy aj na kĺzavosť krytiny

Zaťaženie strechy v zime sa bude do veľkej miery odvíjať od jej sklonu. Vo všeobecnosti platí, že čím nižší sklon, tým vyššia je záťaž spôsobená napadaným snehom. Zo striech s nižším sklonom sa sneh skĺzava pomalšie a často, najmä pri výdatnom snežení, je nutná aj manuálna intervencia. Pri plochých strechách je pri veľkom množstve snehu dokonca nevyhnutná. Ak hmotnosť snehu na streche presiahne nosnosť strechy, môže prísť k vážnym poškodeniam celého strešného systému a môže dokonca hroziť aj prepadnutie strechy.

Snehové zábrany  – príprava strechy na zimu

Schádzaniu snehu zo strechy pomáha okrem sklonu strechy aj povrch krytiny. Vo všeobecnosti platí, že čím hladšia je krytina, tým ľahšie sa po nej sneh kĺže. Na zabránenie zosuvu snehu zo strechy preto strechári odporúčajú protisnehové zábrany. Návrh protisnehového systému je zložitý a musí počítať so sklonom a tvarom strechy, množstvom snehových zrážok v danej oblasti, ale aj inými premennými. Preto je ideálnym riešením tento návrh zveriť do rúk špecialistov, či už priamo z radov výrobcu strešnej krytiny, projektantov, alebo pokrývačov.   

Padajúci sneh či ľadové cencúle môžu okrem nemalých škôd na majetku, ohroziť aj zdravie ľudí. Obzvlášť nebezpečné sú roztápajúce cencúle na plechových strechách, nakoľko sa plech dokáže rýchlo zahriať a „pustiť“ tak nebezpečný ostrý ľad vysokou rýchlosťou dole. Hmotnosť väčších kusov namrznutého snehu a ľadu môže vážiť až 500 kíl a bez problémov zničiť auto, vážne poraniť človeka a v niektorých prípadoch môže mať aj fatálnu dohru. Nepríjemné a nákladné sú aj súdne spory o náhradu škody.

Správne projektovanie strechy je dôležité

Snehové zábrany umiestňujeme nad miesta, kde by mohol byť prípadný zosuv snehu zo strechy nebezpečný. Ak v mieste zakončenia strechy nie je napr. chodník, prípadne sa tade v záhrade nechodí, zábrany nebudú nutné. Pri strechách, kde padajúci sneh nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, chceme čo najrýchlejšie zosunutie snehu zo strechy, aby zbytočne nezaťažoval celý objekt. V takomto prípade je na to potrebné myslieť už vo fáze projektu a navrhnúť objekt a strechu tak, aby sklz snehu nepoškodil strechu a ani nespôsobil škody v jeho okolí.

Krytiny aj krovy majú svoje nosnosti a je dôležité dbať na to, aby ich neprekročila ani váha snehu na streche. Je ale veľmi riskantné chodiť v zime na zasneženú a zamrznutú strechu sneh zhadzovať. Existujú síce firmy, ktoré sa o sneh na streche postarajú za vás, ale preventívne opatrenia proti zadržiavaniu snehu na streche môže urobiť staviteľ už pri jej projektovaní. Jedným z takýchto opatrení je vyhrievanie strechy a to elektrickými káblami umiestnenými priamo na kritických miestach strechy, či dažďových zvodoch. Prúd v kábloch vytvorí dostatočné teplo na rozpustenie snehu a jeho uvoľnenie. Pri plechových strešných krytinách je možnosť namontovania elektrického vykurovacieho telesa, prípadne vyústenia prieduchov krbu pod strechu. Takto budete môcť spustiť masu snehu presne na želanie a predísť zbytočným, nečakaným nehodám. Odporúčame ale tieto riešenia využívať len v kritických prípadoch, aby vás neskôr nerozhorúčila zimná spotreba elektrickej energie.

Náš tip: Hladký a lesklý povrch glazovanej keramickej krytiny je pre sklz snehu ideálny.

 Zákonné technické požiadavky na stavbu strechy

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v § 26 s názvom „Strechy stavby“ o páde snehu hovorí:

Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25o musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.

Zranenia spôsobené zosúvajúcim sa snehom

Občiansky zákonník zase určuje pravidlá a sankcie za obťažovanie susedov, kam môžeme zaradiť aj zosuvy snehu na pozemky susedov. Povinnosti súvisiace s hromadením a zosuvom snehu určuje aj Stavebný zákon.

Za neodhrnutý sneh pred domom vám štát môže udeliť pokutu vo výške od 33 Eur. Za škodu spôsobenú snehom zosunutým zo strechy zodpovedá rovnako vlastník nehnuteľnosti. Pokuta za neodpratanie snehu sa vám môže zdať zanedbateľná, no v prípade poškodenia majetku či ublíženia na zdraví sa môže vyšplhať vysoko. Riešením môže byť poistenie zodpovednosti, v takomto prípade sa poistenie vzťahuje na poškodenie majetku alebo ublíženie na zdraví tretej osobe. V prípade že sneh zraní člena vašej domácnosti alebo poškodí váš majetok, máte smolu. 

Navrh protisnehovych zabran pre bezpecnost strechy
Návrh a inštaláciu protisnehovýcg zábran prenechajte odborníkom

Návrh protisnehových zábran

Protisnehové zábrany navrhuje projektant podľa technickej normy STN 73 1901/01 „Navrhovanie striech“. Význam a účinnosť protisnehových zábran (protisnehová škridla, protisnehové háky) je v ich celoplošnom rozmiestnení. Počet a rozmiestenie prvkov snehových zábran sa stanovuje individuálne. Niekedy sa inštalujú aj vo viacerých radoch – čím vyšší sklon a väčšia plocha, tým viac zábran treba použiť. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí 1,5–5 ks/m² (viď obrázok).

Protisnehová mreža sa používa len v kombinácii s protisnehovými zábranami rozmiestnenými celoplošne. Navrhujú sa na základe sklonu strechy a zaťaženia snehom (podľa oblasti). Vhodné rozmiestnenie prekonzultujte so stavebným dozorom a realizačnou firmou. Snehové oblasti, určenie počtu snehových zábran, schémy rozmiestnenia pre konkrétne typy škridiel udávajú výrobcovia.

protisnehova mreza na streche

V súčasnosti existuje niekoľko druhov snehových zachytávačov. Odporúča sa kombinácia líniových s bodovými zachytávačmi, ako sú protisnehové škridly, háky a protisnehové mreže a ich rovnomerné rozmiestnenie po celej ploche strechy.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
11. februára 2021