Moderné bývanie pod plochou strechou

Ploche strechy sa tesia coraz vacsej oblube

Pokiaľ ide o strešné konštrukcie, šikmá strecha je v našich končinách voľbou číslo jeden, a to už pomerne dlhý čas. Ide o tradičný tvar strechy, ktorý je na výslní a teší sa veľkej obľube, ale v posledných rokoch možno badať aj rastúci záujem o ploché strechy. Tento spôsob zastrešenia predstavuje moderný a funkčný prvok v architektúre rodinných domov.

V tomto článku sa dozviete:

 • Odkiaľ pochádzajú prvé ploché strechy
 • Aké sú výhody a nevýhody plochých striech
 • Aké sú typy krytín na ploché strechy

Moderný prvok či staroveká klasika?

Šikmé strechy sú po celom svete známe a obľúbené už dlhé tisícročia. Mohlo by sa teda zdať, že ploché strechy sú iba výdobytkom modernej doby a modernej architektúry. Opak je ale pravdou, pretože aj ploché strechy majú veľmi bohatú históriu, a to v Európe i vo svete. Ich korene siahajú až do starovekých civilizácií Mezopotámie a Egypta, kde patrili k prvým strešným konštrukciám, ktoré ľudstvo poznalo. V týchto krajinách sa na vytvorenie plochých strešných konštrukcií používali hlinené tehly a drevené trámy. Ploché strechy sa hojne využívali aj v starovekom Ríme, kde architekti používali na výrobu pevných a funkčných striech betón a terakotu, ktoré umožnili výstavbu pôsobivých budov, ako sú rímske kúpele a vily. V stredoveku však ich popularita klesla, pretože sa objavili obavy týkajúce sa problémov s ich odvodnením.

Návrat k plochým strechám

Ploché strechy však zažili znovuzrodenie počas talianskej renesancie, kedy mnohí architekti začleňovali kombináciu šikmých a plochých striech do svojich návrhov. Keď sa v 20. storočí dostali do popredia modernistické a minimalistické architektonické štýly, ploché strechy sa opäť začali aktívne uplatňovať. Známi architekti ako Le Corbusier, Walter Gropius a Ludwig Mies van der Rohe presadzovali ploché strechy ako symbol funkcionalizmu a jednoduchosti. V súčasnosti ploché strechy naďalej zohrávajú významnú úlohu v európskej architektúre a spájajú minulosť so súčasnosťou. Ponúkajú praktické riešenia pre moderné mestské prostredie, optimalizujú využitie priestoru a riešia aj otázky udržateľnosti. Od zelených striech, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť, až po strešné terasy, ktoré poskytujú v mestách nový využiteľný priestor.

Na Slovensku sa ploché strechy začali využívať najmä pri výstavbe bytových domov. V posledných rokoch, kedy sa do popredia dostali nízkoenergetické a pasívne domy, sa ploché strechy začali čoraz viac objavovať aj na rodinných domoch.

Čo sú ploché strechy?

Od svojich skromných začiatkov prešli ploché strechy dlhú cestu a stali sa univerzálnou možnosťou zastrešenia vhodnou pre rôzne potreby. Ide o špeciálny typ strešnej konštrukcie, ktorá sa od šikmých striech odlišuje svojím charakteristickým dizajnom a sklonom do 10°.  Ploché strechy možno rozdeliť z viacerých hľadísk.

Konštrukcia plochej strechy – bežná

Podľa konštrukčného zloženia vrstiev je najčastejšie používaným typom plochá strecha s bežným poradím vrstiev, ktorú tvorí parozábrana, tepelná izolácia a povlaková krytina.

Obrátená plochá strecha

Strechy s obráteným poradím vrstiev na rozdiel od bežného poradia zvyčajne nemajú parozábranu. Súčasťou takéhoto systému je tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu (XPS) a hydroizoláciu majú umiestnenú v spodných vrstvách.

Zmiešaná konštrukcia plochej strechy

Duo strechy sú ploché strechy so zmiešaným poradím vrstiev.

Pochôdzna a pojazdná plochá strecha

Ďalším typom plochej strechy je pochôdzna strecha, ktorá je navrhnutá tak, aby odolávala pešej prevádzke a často slúži ako vonkajšia terasa. Pojazdné strechy zas musia odolávať mechanickému zaťaženiu, aby boli zároveň aj pojazdné. Dôležité je správne nadimenzovanie nosnej konštrukcie, ale aj ostatných vrstiev strešného plášťa.

Zelené / vegetačné ploché strechy

Špecifickým typom plochých striech sú vegetačné strechy, ktorých súčasťou je vegetácia rôzneho druhu.

Z hľadiska zloženia strešného plášťa rozlišujeme jednoplášťové ploché strechy. Majú jednu vrstvu opláštenia, a preto si nevyhnutne vyžadujú použitie kvalitných materiálov a precízne prevedenie aplikačných prác. Ide o neprevetrávanú strechu. Na rozdiel od jednoplášťovej sú dvojplášťové konštrukcie prevetrávané strechy so vzduchovou medzerou.
Dvojplášťové ploché strechy majú dve vrstvy opláštenia, ktoré poskytujú dodatočnú izoláciu a konštrukčnú podporu. Viacplášťové ploché strechy obsahujú tri alebo viac vrstiev opláštenia.

Výhody plochých striech

 • Estetika

Ploché strechy ponúkajú elegantný, minimalistický vzhľad, ktorý každému domu alebo budove dodá moderný a nadčasový dizajn.

 • Využiteľnosť

Plochou strechou možno získať plnohodnotný priestor na život pod strechou bez dispozičných obmedzení. Umožňujú variabilné riešenia. Dajú sa totiž využiť ako strešné záhrady, parkoviská alebo terasy.

 • Energetická efektívnosť

Pri plochej streche, ktorá sa zatepľuje v jednej rovine, je zateplenie cenovo výhodnejšie  a zároveň dochádza k efektívnej eliminácii tepelných únikov. Tvar a sklon plochej strechy umožňuje jednoduché umiestnenie solárnych kolektorov či fotovoltiky na streche, a tým maximalizáciu ziskov zo slnečnej energie.

 • Cenová dostupnosť

Pri plochých strechách nie je potrebné realizovať krov, čo predstavuje významnú úsporu nákladov. Výsledná cena konštrukcie plochej strechy však závisí od konštrukčného systému, typu a množstva aplikovaných vrstiev a tiež od náročnosti samotnej realizácie.

 • Rýchla montáž

Realizácia plochej strechy je relatívne jednoduchá, takže jej montáž nezaberie veľa času.

Nevýhody plochých striech

 • Obmedzený výber strešných materiálov

Jednou z nevýhod plochých striech je obmedzený výber strešných krytín. Plochý povrch je náchylnejší na prenikanie vody, čo si vyžaduje použitie špecializovaných strešných krytín. Tieto materiály sú síce účinné, ale chýba im estetická rozmanitosť.

 • Kratšia životnosť

Pre ploché strechy je charakteristická kratšia životnosť, z čoho vyplývajú vyššie náklady na jej údržbu. Pravidelné kontroly sú nevyhnutné na včasné zistenie a riešenie problémov. Našťastie, vďaka dobrej prístupnosti na strechu prebieha kontrola a údržba relatívne jednoducho.

 • Problémy so zatekaním

V prípade plochých striech sa často objavujú problémy so zatekaním. Akékoľvek netesnosti v povlakovej krytine môžu spôsobiť veľké problémy. Aj cez malý otvor totiž môže dochádzať k prieniku vody do interiéru. Je nevyhnutné kvalitné odvodnenie  strechy.

Izolacia plochej strechy s Leadax Roov

Izolácia strechy a typy povlakových krytín

Zabezpečiť dokonalú ochranu pred prienikom vlhkosti možno predovšetkým aplikáciou kvalitnej hydroizolačnej vrstvy – povlakovej krytiny. Úlohu tejto vrstvy v skladbe plochých striech nemožno v žiadnom prípade podceňovať. Samotná konštrukcia striech s minimálnym sklonom ich robí náchylnejšími na hromadenie a zatekanie vody, čo si vyžaduje špecializované riešenia a precíznu izoláciu strechy.

Hydroizolácia plochej strechy

Hydroizolačná vrstva je navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom počasia, UV žiareniu a teplotným výkyvom. Zabraňuje prenikaniu vody a výrazne tak prispieva k dlhšej životnosti plochej strechy. Okrem toho chráni spodnú konštrukciu pred korozívnymi účinkami vlhkosti. Na realizáciu hydroizolačnej vrstvy možno použiť viaceré materiály. K tým najbežnejším patria asfaltové pásy a fólie. Rozdiely medzi nimi sú hlavne v technologickom postupe ich kladenia.

Ploché strechy izolované asfaltovými pásmi

Jedným z materiálov, ktorý sa používa na ploché strechy, sú asfaltové pásy. Sú vyrobené z modifikovaných alebo oxidovaných asfaltov a ich hlavnou výhodou je možnosť ich realizácie v dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme. Ten sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V súčasnosti sa používajú najmä modifikované asfaltové pásy, ktoré sa vyrábajú v rôznych šírkach, s rozličnými profiláciami na spodnej strane či s rôznymi farebnosťami povrchov. To všetko uľahčuje prácu s nimi a prispieva k zvyšovaniu kvality plochej strechy. Tieto pásy sa plameňom natavujú k podkladu aj medzi sebou. Hrubozrnný posyp, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu asfaltových pásov, má nielen estetickú funkciu, ale je dôležitý aj z hľadiska životnosti materiálu. Chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením.

Izolácia pomocou PVC fólie

Okrem asfaltových pásov možno na ploché strechy použiť aj hydroizolačné fólie, ktoré sa najčastejšie vyrábajú z mäkčeného PVC. Sú oproti asfaltovým pásom tenšie, dobre tvarovateľné a odolné proti UV žiareniu, kyslým dažďom i prerastaniu koreňov. Fólie sa prekrývajú a vzájomne zvárajú teplovzdušnou pištoľou. Fóliové izolácie majú menšiu hmotnosť ako asfaltové izolácie, ale vyžadujú na kotvenie pevný poklad. Sú náchylnejšie na degradáciu spôsobenú UV žiarením, preto je potrebné ich chrániť  štrkovým násypom.

Hydroizolácia strechy s UV odolnou PVB fóliou

Na trh sa postupne dostávajú aj rôzne vylepšené fólie vyrobené z plastového odpadu (PVB fólie), ktoré sa po skončení životnosti môžu recyklovať. Z takéhoto PVB odpadu, ktorý je súčasťou bezpečnostných skiel, možno dnes vyrobiť ľahké hydroizolačné fólie na izoláciu plochých striech s výbornými vlastnosťami. Menšia hmotnosť znamená viac materiálu na rolke, menej prenášania a uľahčenie práce pri izolácii plochej strechy. Fólie sú vodotesné, paropriepustné a pri správnej aplikácii bránia vzniku plesní. Poskytujú pritom riešenie s vysokou požiarnou odolnosťou povrchu plochej strechy. Inštalovať sa na strechu dajú viacerými spôsobmi a dokonca aj bez použitia otvorené ohňa alebo horúceho vzduchu.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
30. októbra 2023