Ľudová architektúra v symbióze s prírodou

Návrat k slovenskej ľudovej architektúre je dôležitým krokom, ako opätovne spojiť rodinu s okolitou krajinou. Kolektív architektov zo Slovenského domu rozpráva o tom, ako slovenská architektúra a jej tradičné prvky vnesú múdrosť našich predkov do súčasného moderného sveta.

Filozofia ľudovej architektúry

Čo je filozofiou Slovenského Domu?

Filozofiou Slovenského domu je presvedčenie v zachovanie vekom overených princípov a tradícii vlastného národa, pretože jedine pozdvihnutie vlastnej kultúry je pre každý národ ozajstným pokrokom. Platí to nie len pre nás, ale pre všetky národy na svete. Pokrok všeobecne nemôže nastať preberaním cudzieho, pretože cudzie nie je vlastné dielo. Ľudová architektúra nikdy nebojovala s prírodou, pretože v nej samotnej vznikla a využívala miestne dostupné zdroje, všetko sa dialo tak prirodzene rešpektujúc vlastné okolie. Radi by sme zachovali túto myšlienku, tradičné prvky a princípy aj v dnešnej architektúre a obohatili ju o novotvary a nové poznatky, ktoré sme doteraz nadobudli.

Novodobý Slovenský dom sa snaží s využitím tradičných foriem citlivo zapadnúť do pôvodnej dediny, rešpektovať prírodu, pôvodnú zástavbu, dispozíciou domu socializovať rodinu navzájom a spájať ju opäť s prírodou, pretože je to pre človeka to najprirodzenejšie, čo môže byť. Rovnako sa snažíme podporovať a vyberať slovenské značky a výrobky, ktoré zodpovedajú svetovej kvalite, vyrobili ich naše ruky a aj týmto spôsobom podporiť vlastnú krajinu.

Kde nachádzate inšpirácie pre vaše projekty?

Inšpirácie pre naše projekty nachádzame hlavne na dedinách, kde domy najviac nadväzujú svojím archetypálnym tvarom hmoty na tradičnú architektúru a viažu sa na pôvodné miesto. Snažíme sa tieto najviac zachované domy čítať z ich tvarov a prvkov, pochopiť ich princípy, osadenie a nasať genius loci daného miesta. Človek sa tak dostane v okamihu do minulosti a vďaka jednoduchosti, ale veľkej múdrosti našich predkov, to všetko aj dnes dostáva zmysel.

Súčasná architektúra na Slovensku

Ako hodnotíte súčasný stav architektúry na Slovensku?

Súčasný stav architektúry na Slovensku vo všeobecnosti viac odráža konzumné vnímanie hodnôt a presadzovanie komerčných záujmov. To je však problém aj v iných sférach dnešného života. Tým, že ľudia majú jednoduchú možnosť napríklad vycestovať kdekoľvek do zahraničia a spoznávať tak iné kultúry a zvyky, prinesú si „domov“ skôr to cudzie. Vlastné tradície potláčajú, až na ne pomaly zabúdajú. Naša krajina, kultúra a zvyky nás v poslednej dobe veľmi nelákali, čo je smutné, pretože takto postupne národ stráca vlastnú identitu. Slovenská architektúra má, samozrejme, aj svetlé výnimky a je na slušnej úrovni, čo sa týka dizajnu, konštrukcií aj materiálov. Veľký zvrat nastal, keď na scénu prišli stodolové typy domov, ktoré rešpektujú tradičné formy a svoje okolie, ide o novostavby, ale aj vkusné rekonštrukcie. Tu vidíme svetielko nádeje, že tradičné slovenské cítenie ešte úplne nevymizlo a môžeme ho ďalej rozvíjať.

Do akej miery sú prvky architektúry typickej pre náš región prítomné v súčasnej architektúre?

Ak si odmyslíme zahraničnú architektúru domov a jej prvky, ktoré k nám veľmi silno prenikajú, naša architektúra zahŕňa aj isté percento toho tradičného a slovenského. Aktuálne to vidíme tak 50:50. Predtým forma domov skôr kopírovala cudzokrajnú architektúru a snažila sa dobehnúť svetovú modernú scénu. Dnes vidíme aj veľmi vydarené novostavby či rekonštrukcie, ktoré rešpektujú, odkrývajú a vnímajú zakódované princípy našich predkov.

Architektúra a kvalita života

Ako sa tvoria dobré riešenia, ktoré zabezpečia vysoký komfort obyvateľov domu?

Podľa nás by mal byť domov útočiskom každej rodiny, kde by sa mal jeho majiteľ cítiť príjemne, plný síl a energie, v rovnováhe a harmónii, jednoducho, mal by tam byť šťastný. Snažíme sa preto klientom ponúkať rozumné a zdravé riešenia prihliadajúc na vekom overené princípy našich dedov. Dispozície sú zrkadlom vlastností človeka, ktoré sú pre neho odjakživa prirodzené. Sme tvory spoločenské, tvorivé a máme radi pocit z dobre vykonanej práce. Preto celkový koncept Slovenského domu ponúka prepojenie interiéru s exteriérom, dom by sa mal otvárať k okoliu i k jeho susedom, prehlbovať tak rodinné vzťahy a sociálne interakcie, rovnako je dôležité vnímať a porozumieť prírode, dokázať si niečo sám vypestovať na záhrade, prípadne chovať úžitkové zvieratá a byť s nimi v symbióze. Pri tvorbe prihliadame na zdravé a udržateľné materiály, cítime, že toto je cesta, ktorou by sa malo bývanie budúcnosti uberať.

Ako si predstavujete dokonalé bývanie?

Dokonalé bývanie by malo dosiahnuť maximálnu sebestačnosť každej rodiny žijúcej v dome a byť skĺbené s priestorom pre odpočinok, súkromie a vlastné koníčky. Dokonalé bývanie by malo dopĺňať vašu energiu.

V posledných desaťročiach sa stalo trendom sťahovanie do väčších miest. Máte pocit, že tento trend bude pretrvávať alebo ľudia budú hľadať útočisko na vidieku?

Aktuálna doba, ktorá nastúpila po našej zaužívanej životnej rutine, veľmi zmenila a stále mení naše vnímanie. Začali sme prehodnocovať svoje priority, spôsob žitia, ovplyvnilo to asi všetky naše sféry života. Tým, že boli ľudom odopreté základné potreby, ako ísť napríklad kedykoľvek do prírody či stretávať sa, zatúžili sme po činnostiach, ktoré sme vnímali ako samozrejmosť. Začali sme si vážiť jednoduché veci, obracať sa opäť na prírodu. Tu nastal asi najväčší zlom, kedy sme si uvedomili, aká je dôležitá sebestačnosť a súdržnosť ľudí, ktorú nájdeme väčšinou na vidieku.

Zdroj: Slovenský Dom

Novostavba alebo rekonštrukcia?

Bude sa podľa vás v budúcnosti viac rekonštruovať alebo budú ľudia preferovať nové bývanie?

K rekonštrukciám máme pozitívny vzťah. Myslíme si, že by sa mali najprv opravovať pôvodné domy a až po vyčerpaní potenciálu existujúcich stavieb by  sa mali hľadať miesta pre novostavby tak, aby pokračovali v jasnom systéme a rozvíjali pôvodnú stavebnú štruktúru. V prípade nových domov sa snažíme citlivo a nerušene obohatiť kompozíciu pôvodného sídla. To, či sa bude v budúcnosti viac rekonštruovať, záleží aj na tom, ako sa bude vyvíjať súčasná nie ľahká situácia. Je možné, že práve tá nás donúti viac rekonštruovať.

Dôraz sa v súčasnosti kladie na udržateľnosť stavieb. Myslíte si, že v budúcnosti nastanú pri výbere stavebných materiálov či voľbe stavebných postupov prevratné zmeny?

Aj my vnímame, že sa do popredia dostáva stále viac ekologický koncept. Čoraz viac si všetci uvedomujeme, že o prírodu sa treba starať a nielen z nej brať. Medzi prijímaním a dávaním musí byť vždy rovnováha. Je nevyhnutné, aby ľudia mysleli aj na budúcnosť. Určite sa pri realizácii stavieb bude stále viac dbať na šetrné stavebné postupy, ako aj na výrobné postupy samotných materiálov a ich následnú recykláciu. Vždy sa snažíme klientom vysvetliť, prečo sú prírodné materiály pre človeka prirodzené a že ich použitie môže priaznivo vplývať na zdravie každého jednotlivca.

V zahraničí sú pomerne častým úkazom aj tzv. sebestačné domy, kde sú štandardom prírodné a recyklované materiály, solárne panely a zber dažďovej vody. Myslíte si, že tento trend prerazí aj na Slovensku?

Už pri aktuálnych zákazkách vnímame záujem o sebestačné domy, klienti majú záujem vedieť viac, dávajú si to vysvetliť. Opäť cítime odzrkadlenie dnešnej doby aj v stavebníctve. Myslíme si, že v jednej línii s aktuálnymi trendami a ekologickou nevyhnutnosťou sa táto myšlienka bude naďalej rozvíjať a viac realizovať aj na Slovensku.

Materiály pre udržateľné stavebníctvo a architektúru

Vo vašich projektoch môžeme vidieť prírodné materiály v ich prirodzenej forme. Majú k nim ľudia pozitívny vzťah?

Naši klienti musia byť hlavne naladení na túto vlnu prírodných materiálov :-). Snažíme sa o tom informovať na webe, aby potenciálni klienti pochopili, o čo nám ide a akou cestou sa uberáme. Otvorenosť voči prírodným materiálom pomaličky rastie, je to o tom, ako to klientovi podáte a vysvetlíte mu výhody zdravých materiálov. Stáva sa, že klienti majú tendenciu pri výbere stavebných materiálov preferovať napodobeniny, pretože sa o ne netreba starať. Je to všetko o nastavení človeka, čo je ochotný obetovať pre to, aby sa cítil lepšie a býval zdravo a komfortne.

Tradičná tehla

Pálená tehla má dlhú tradíciu v slovenskom stavebníctve. Má podľa vás tento stavebný materiál svoje opodstatnenie pri dosahovaní udržateľnej budúcnosti?

Tehla je spoľahlivý materiál, nikto nemôže spochybniť rokmi overenú kvalitu a životnosť tehlových stavieb. Jej neustály vývoj je garanciou, že výber tehly na stavbu domu stojí na racionálnych základoch. Pálené tehly prinášajú optimálnu a vyváženú kombináciu stavebno-fyzikálnych vlastností. Navyše ide o stavebný materiál vhodný pre trvalo udržateľné stavebníctvo. Potvrdili to aj nezávislé inštitúcie. Dôležitým aspektom tehly okrem toho, že má množstvo environmentálnych výhod vrátane lokálnej distribúcie, zníženej spotreby energie, zlepšenia kvality vnútorného prostredia, je aj možnosť recyklácie. V procese výroby tehál sa opätovne zužitkujú tehly, ktoré z nejakého dôvodu pri kontrole kvality neprešli. Takto vyradené tehly sa pomelú a použijú sa ako prísada do zmesi. Dá sa povedať, že pri výrobe tehál nevzniká odpad a nedochádza ani k produkcii odpadových vôd. Navyše stavba z pálených tehál má životnosť viac ako sto rokov.

Tehla sa však čoraz viac objavuje aj v interiéroch – odhalené tehlové steny sú trendom. Ako vnímate jej estetický potenciál v interiérovom dizajne?

Dnešná doba ponúka rôzne techniky a postupy, aby materiály mohli nadobudnúť priznaný vzhľad. Nám sa to veľmi páči, pretože to odkrýva skutočnú podstatu a farebnosť použitého materiálu. Ak je možnosť a vyhovuje to normám, určite sme za priznané stvárnenie tehál.

rodinny dom slovenska architektura
Návrh rodinného domu ateliéru Slovenský Dom

Tradícia šikmých striech

Pre náš región sú typické nielen tehlové domy, ale aj šikmé strechy. Ostanú Slováci aj naďalej verní tradícii šikmých striech alebo sa na novostavbách začnú viac objavovať tie ploché?

Postupným zjednodušovaním tvarov až minimalizmom sa z tradičnej architektúry zachovávajú dodnes základné tvary šikmej strechy, ktorá bola v rámci celého Slovenska a Čiech charakteristická. Bol to vysoký alebo nízky sklon (zemľanky) s jednoduchým členením. Tieto tvary odráža aj súčasná architektúra a záujem o šikmé strechy je stále veľký. Podľa nás pretrvá, aj keď nie v úplne pôvodnej tradičnej forme.

Ako sa dívate na význam sedlových striech z hľadiska udržateľnej budúcnosti?

Sedlové strechy majú z hľadiska udržateľnosti určite veľký význam. Najmä ak i zvolíte vhodný materiál na ich zastrešenie. Napríklad tradičná pálená škridla zhotovená pri teplote 1 000 °C vydrží minimálne 80 – 100 rokov, čím zabezpečí zachovanie hodnoty domu aj pre ďalšie generácie. Základnou surovinou je prírodná tehliarska hlina, ktorá sa mieša s vodou, suší sa vzduchom a vypaľuje ohňom. Sfarbenie je čisto prírodné bez chemických prísad. Rovnako tvar sedlovej strechy sa vyformoval ako odpoveď na klimatické pásmo a naše podmienky, pre našu krajinu je teda opodstatnený.


Ateliér Slovenský dom

Žilinský ateliér Slovenský dom je tvorený tímom architektov, ktorí navrhujú moderné slovenské domy s odkazom minulosti. V duchu tradície vytvárajú jedinečné návrhy, ktoré dokonale zapadajú do prostredia a vnášajú harmóniu do obytných priestorov. Tvorba Slovenského domu je typická využívaním miestnych materiálov, ktoré s prírodou nebojujú, ale ju rešpektujú.

Čítajte aj

NEBÚRAŤ, ALE ZACHOVAŤ

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
28. júna 2022