Pri stavbách nie je dôležitý iba ich dizajn, ale najmä ich využitie

architektura stavby rozhovor s architektom

V apríli sa v Slovenskej národnej galérii konala Clubovka. Zmyslom tohto podujatia je predstavenie výrazných tvorcov súčasnej svetovej architektúry a dizajnu. Jedným z partnerov Clubovky bola aj spoločnosť Wienerberger.

Na neformálnom stretnutí architektov a dizajnérov vystúpil aj Job Floris, spoluzakladateľ holandského ateliéru MONADNOCK. Ten sa stal víťazom súťaže Brick Award 2018 (v kategórii „Feeling at home“), ktorú každé dva roky vyhlasuje Wienerberger. Vo svojej prednáške sa venoval predstaveniu ateliéru i zaujímavých projektov z dielne MONADNOCK. Po pútavej prednáške vyspovedal Joba Florisa architekt Michal Janák.

Kombinovanie súčasných prvkov a tradičných konvencií

V rozhovore Job Floris opisuje svoj vzťah k predchádzajúcej generácii holandských architektov a zdôrazňuje dôležitosť spolupráce a výmeny vedomostí medzi rôznymi skupinami a generáciami. Konverzácia je úvahou o tom, ako je dôležité oceniť rôzne perspektívy a zároveň uznávať príspevky tých, ktorí prišli pred nami. Architekt kladie dôraz na kombinovanie súčasných prvkov s tradičnými konvenciami, vďaka čomu možno podľa neho vytvárať jedinečné architektonické návrhy. Respondent vyjadril kritický postoj k architektúre, ktorá sleduje iba najnovšie trendy a neberie ohľad na miestne prostredie a remeselnú zručnosť. Poukazuje na to, že niektorí architekti vo svojich návrhoch uprednostňujú skôr vzhľad budovy pred jej skutočným využitím.

Kľúčový aspekt tvorby funkčných miest

V rozhovore je jednou z tém aj územné plánovanie. Holandský architekt verí, že územné plánovanie je kľúčovým aspektom tvorby mesta a že by sa malo brať vážne. Podľa neho architekti zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní štruktúry miest a územné plánovanie je nevyhnutné na vytváranie dobrých a funkčných miest.

V rozhovore sa pozornosť venuje aj téme udržateľnosti, ktorá je teraz veľmi aktuálna, pričom architekti a dizajnéri skúmajú rôzne prístupy, ako minimalizovať vplyv na životné prostredie a vytvárať udržateľnejšie štruktúry. Job Floris hovorí, že pri väčších bytových komplexoch sa im nedarí zatiaľ úplne využívať opätovne použiteľné materiály, ale snažia sa vo väčšej miere vyhnúť použitiu materiálov, ktoré znečisťujú životné prostredie a dôraz kladú na trvácne materiály. Celý rozhovor si môžete vypočuť tu.

Holandský ateliér MONADNOCK

MONADNOCK je architektonické štúdio so sídlom v Rotterdame, ktoré bolo založené v roku 2006. V súčasnosti ho vedú Job Floris a Sandor Naus. Ateliér získal medzinárodné  uznanie za tvorbu budov na mieru vrátane osobitých bytových domov a verejných budov. MONADNOCK sa usiluje o architektúru, ktorá spája krásu, účinnosť a prenos architektonických poznatkov. Venuje sa navrhovaniu, výskumu, písaniu a vytváraniu diskurzu v oblasti architektúry, urbanizmu, ale aj interiérovému dizajnu. Ateliér sa zaoberá skúmaním kľúčových tém, ako je súčasnosť a tradícia, konvencia a banalita, konštruktívna logika a iluzívna reprezentácia.

Autor článku:
logo-redakcia
admin
11. septembra 2023