Imunoalergologicka Svetlana Hadvabova

MUDr. Svetlana Hadvabová

MUDr. Svetlana Hadvabová študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Začiatky praxe absolvovala na Oddelení vnútorného lekárstva v Nemocnici Sobrance, kde pracovala ako sekundárna lekárka. Absolvovala atestácie v odboroch interné lekárstvo (1999), tuberkulóza a pľúcne choroby (2002) a klinická imunológia a alergiológia (2006). Ako primárka viedla Oddelenie ambulancií a rehabilitácie vo VÚCHP Nová Polianka a zároveň bola manažérkou kvality ústavu. V roku 2006 začala pracovať ako ambulantná imunoalergiologička v Komárne, vo svojej súkromnej ambulancii pod hlavičkou firmy ALERGO H2B s.r.o. Venujú sa tu diagnostike a liečbe alergických ochorení, imunodeficitov, chronickej spontánnej urtikárie a sú školiacim pracoviskom Lekárskej fakulty v Martine na praktickú prípravu v odbore Klinická imunológia a alergiológia. Je členkou dozornej rady Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie, aktívne prednáša na kongresoch a seminároch.

ČLÁNKY AMBASÁDORA

SPOZNAJTE ĎAĽŠÍCH AMBASÁDOROV

Ateliér TOITO

Architekti

Bratislavský ateliér TOITO bol založený…

Peter Gero

Urbanista a architekt

Peter Gero, pôvodom Bratislavčan, je…

Michal Surovčík

Odborník na strechy

Tesár, pokrývač a odborník na…

Ing. arch. Pavol Paňák

Architekt

Architekt Pavol Paňák je absolventom…

Ján Košút

Projektant a realizátor

Ján Košút má za sebou…